Home

Bod na zemském povrchu nad ohniskem zemětřesení

Zemětřesení - Wikipedi

Zemětřesení tektonického původu se vyskytují v místech s poruchami zemské kůry (nazývané také jako zlomy anebo dislokace), kde dochází k pohybu jednotlivých horninových bloků. Velká většina takovýchto zlomů je umístěna při okrajích tektonických desek, kde dochází k jejich vzájemné interakci.Více jak 75 % tektonických zemětřesení se odehrává v pásmu. Všechna až dosud lokalizovaná ohniska zemětřesení leží v hloubce do 720 km pod zemským povrchem.Epicentrum zemětřesení je bod na zemském povrchu, který leží přímo nad ohniskem. Intenzita zemětřesení všeobecně klesá se vzdáleností od epicentra.Zemětřesení jsou charakterizována jednak velikostí (intenzitou), jednak. Kolmý průmět hypocentra na zemský povrch nazýváme epicentrem. Jde o bod na povrchu, který je nejblíže k oblasti vzniku otřesů. Vzdálenost mezi epicentrem a hypocentrem udává hloubku ohniska (obr. 3). Obr. 3: Graf zemětřesení (magnitudo 5 a více) na celém světě od roku 1990

Zemětřesení, F - Fyzika - - unium

Epicentrem se rozumí místo na zemském povrchu ležící přímo nad ohniskem zemětřesení. Ohnisko neboli hypocentrum zemětřesení je místo pod zemským povrchem, kde zemětřesení vzniká a z něhož se šíří zemětřesné vlny; podle hloubky se rozlišují zemětřesení mělká a hluboká (s ohniskem hlubším než 100 km) epicentrum - místo, kde je zemětřesení nejsilnější, místo nad ohniskem - na zem. povrchu - druhy zemětřesení: 1) vznik pohybem litosférických desek ( 90%) 2) doprovází sopečnou činnost 3) zřícením stropu podzemních prostor (Macocha) - při zemětřesení mohou vznikat velké přílivové vlny = cunam

Zemětřesení - Přírodovědecká fakulta MUN

 1. Ta vznikají právě na styku litosférických desek. Místu, kde vzniká zemětřesení, říkáme ohnisko neboli hypocentrum. Z tohoto místa se zemětřesení šíří ve vlnách všemi směry. Kolmý průmět hypocentra na povrch Země se nazývá epicentrum. V tomto bodu je projev zemětřesení na zemském povrchu nejsilnější
 2. Místo na zemské povrchu, které je nejvíce postiženo. Místo vzniku zemětřesení. Celosvětové centrum výzkumu zemětřesení. A jaký je český název tohoto místa? Středisko. Ohnisko. Unitárum. Jak se nazývá místo na zemském povrchu nad ohniskem? Epicentrum. Hypocentrum. Magnitudo. Jak se nazývá přístroj na měření síly.
 3. Co je Epicentrum? Epicentrum je umístění na zemském povrchu přímo nad zemem, kde se vyskytuje a šíří zemětřesení. Je používán jako referenční bod seismologists studovat šíření a účinky zemětřesení. Povaha zemětřesení Zemětřesení jsou ruptura, která se vyskytují podél poruch pod zemským povrchem
 4. Nejnižší bod souše (nejhlubší proláklina) Mrtvé moře (Izrael/Jordánsko) - nadmořská výška hladiny je -420 m.n.m. (stav v roce 2007). Mrtvé moře je daleko nejhlubší světovou proláklinou (prolákliny jsou místa na zemském souši se zápornou nadmořskou výškou)
 5. Epicentrum zemětřesení leží na zemském povrchu přímo nad ohniskem. Účinky zemětřesení jsou nejsilnější v epicentru a s přibývající vzdáleností od něj se snižuje Určité oblasti - seismicky aktivní - mají větší předpoklady pro vzni zemětřesení, protože leží podél krajů litosférické desky
 6. Když zemětřesení propukne, šíří se otřesové vlny z epicentra, z bodu ležícího na povrchu nad místem vzniku nebo ohniskem. Místo vzniku zemětřesení se nazývá ohnisko neboli hypocentrum, jeho kolmý průmět na zemském povrchu se nazývá epicentrum. Nejprve proběhnou primární vlny, neboli P-vlny. Ty se šíří velmi.

Zemětřesení ohnisko = hypocentrum - místo vzniku, hloubka cca 30 - 60 km epicentrum - místo na zemském povrchu nad ohniskem seizmograf - přístroj, seizmogram - grafický záznam Richterova stupnice - 0 až 9 stupň Proud, který teče po krátkou dobu po srážení nebo tání sněhu v bezprostřední oblasti. Efemérní proudy nesou odtokovou vodu. Jejich kanály jsou nad hladinou vody a obvykle nedostávají žádný příspěvek z podzemních vod. Epicentrum. Bod na zemském povrchu přímo nad ohniskem zemětřesení povrchu. Tato práce představuje několik různých postupů, jak vypočítat bod na zemském povrchu, resp. elipsoidu nahrazujícím zemský povrch, kde se odrazil signál družice globálního navigačního systému, který byl posléze zachycen přijímací družicí na nízké oběžné dráze • bod na zemském povrchu nad ohniskem zemětřesení nebo pod výbuchem jaderné pumy • centrum, ohnisku. Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Některá související slova hodochrona. Knihy Karanténa-- autor: May Peter New York-- autor: Louis Regis S

Epicentrum - místo na zemském povrchu nad ohniskem - zemětřesením je postiženo nejvíce. Seizmograf - přístroj - zaznamenává otřesy zemské kůry vyvolané seizmickými vlnami. Magnitudo - intenzita zemětřesení . Richterova stupnice - stanovení síly zemětřesení - Charles Richter - americký seizmolo Místo vzniku zemětřesení se nazývá ohnisko neboli hypocentrum.Oblast na zemském povrchu ležící kolmo nad ohniskem je epicentrum. Zde dochází k nejničivějším účinkům zemětřesení.Všechna zemětřesení mají svá hypocentra maximálně v hloubkách 700 km pod povrchem Země bod na zemském povrchu nad ohniskem zemětřesení nebo pod výbuchem jaderné pumy; centrum, ohnisku; Další slova začinající na písmeno E. Slova s podobným názvem: epický, epicykl, epicykloid epicentrum. bod na zemském povrchu nad ohniskem zemětřesení nebo pod výbuchem jaderné pumy; centrum, ohnisk

opakování týchž slov na konci jednoho a na začátku druhého verše, palilogie. epi- předpona mající význam na-, nad-, po-, při-epicentrum bod na zemském povrchu nad ohniskem zemětřesení nebo pod výbuchem jaderné pumy; centrum, ohnisk Z tohoto místa se zemětřesení šíří ve vlnách všemi směry. Kolmý průmět hypocentra na povrch Země se nazývá epicentrum. V tomto bodu je projev zemětřesení na zemském povrchu nejsilnější. Čím více se od epicentra vzdalujeme, tím je zemětřesení slabší. Člověk dnes již dokáže měřit sílu zemětřesení

Místo na zemském povrchu ležící nad ohniskem zemětřesení. c. Proces v zemské kůře, v jehož důsledku vzniká zemětřesení. 4. Horniny jsou složeny... a. pouze z jednoho nerostu. b. pouze z více nerostů. c. buď z jednoho nebo z více nerostů. 5. Mísovité terénní prohlubně vzniklé výmolnou činností a chemickým působení ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledání . Výsledky hledání výrazu epicentrum. cizí slovo odpovídající význam vlastnost

Zem t esen na zem esk republiky je na t st jev velmi vz cn a nedoch z p i n m k ob tem na ivotech nebo k velk m kod m. e t turist se ale mohou setkat se siln m zem t esen m p i cest ch do seismicky aktivn ch oblast (Alpy, ji n Evropa -Portugalsko, pan lsko, It lie, st ty b val Jugosl vie, ecko, Turecko; Kalifornie, Japonsko, atd.) ZEMĚTŘESENÍ = otřesy zemského povrchu. souvisí s pohybem litosférických desek. ohnisko = bod, ve kterém vzniká zemětřesení, šíří se z něj zemětřesné vlny. epicentrum = bod na zemském povrchu, který leží přímo nad ohniskem. tsunami = dlouhé mořské vlny vyvolané podmořským zemětřesením, vysoké přes 30

zemětřesení - Geologická encyklopedi

Co znamená podstatné jméno epicentrum? Význam slova epicentrum ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny a polštiny Struktura. Buněčná biologie. Buňka . Typy buněk; Rostlinná buňka; Živočišná buňk Zemětřesení-krátkodobéotřesy zemského povrchu způsobenépohybem litosfér. desek ohnisko zemětřesení= místo vzniku -hypocentrum epicentrum= místo na zemském povrchu přímo nad ohniskem zemětřesné(seismické) vlny- šíříse jimi energie zemětřesení Richterova stupnice-měříse jísíla zemětřesení Bod na zemském povrchu ležící přímo nad hypocentrem se nazývá epicentrum. Kolem ohniska se nachází ohnisková oblast. Je to oblast, v níž v průběhu zemětřesení dochází k nevratným deformacím. Vně ohniska se zemětřesení projevuje převážně seizmickými vlnami, tj. kmity, které se šíří zemským tělesem

ZEMĚTŘESENÍ - Zeměpis otázky, referát

nadto je v zemském nitru kaverna - těžiště soustavy Z+M, kterou se horniny promíchavají a napomáhá se tak subdukci, jejíž TRVALÝM projevem je i zemětřesení různé intenzity na různých místech podle uvolňování nahromaděného napětí v jednotlivých oblastech. Zatmění Slunce s tím nemůže mít nic společného nepůsobí na všech místech povrchu současně . Způsobují: - zemětřesení - vulkanismus - zdvihy a poklesy zemské kůry - vrásnění - přeměnu hornin . Vytváří primární tvary na zemském povrchu, většinou makro rozměrů. Pohoří; Sopečný reliéf (viz otázka 5) Přehled vybraných sope ohnisko zemětřesení (hypocentrum) - místo pod zemským povrchem, kde vzniká zemětřesení. epicentrum - přímo nad ohniskem, na zemském povrchu. Richterova stupnice - síla zemětřesení, 1-9. častá zemětřesení - okraje litosférických desek, Indonésie, USA, Mexiko, Japonsko, Tureck

krátkodobé otřesy zemského povrchu jsou vyvolány pohybem litosférických desek vzniká v zemské kůře, když horniny nevydrží napětí nahromaděné z pohybu litosférických desek K určování síly slouží Richterova stupnice otřesy se šíří z OHNISKA zemětřesení na všechny strany tzv. seizmickými vlnami místo nad ohniskem na zemském povrchu = EPICENTRUM (nejhorší. By MERCALLI, nejslabší push (intenzita 1 bod) Existuje jen málo lidí, kteří jsou citliví na pozemních otřesů a nejsilnější (12 bodů), vede k úplnému zničení budov, a dokonce měnit krajinu. V měřítku Mercalli byly zemětřesení nad 6 body považovány za silné a pod - slabé hypocentrum. Odtud se na všechny strany začínají šířit seismické vlny. Bod na zemském povrchu ležící svisle nad hypocentrem je označován jako epicentrum zemětřesení (Lowrie, 2007). 2.3. Zlomy Zlom je definován jako porucha hornin v zemské kůře, která přerušuje jejich původn 1 Z 6. ročník - Pracovní list: Litosféra - Opakování - po vypracování vlep do sešitu 1) Zakresli průřez zeměkoule. Popiš části STAVBY ZEMĚKOULE na jejím průřezu. V nákresu požij tyto známé pojmy: jádro, plášť, zemská kůra, litosféra

Zemětřesení - Geografie — testi

 1. Kolmo nad ohniskem na zemském povrchu leží epicentrum zemětřesení - místo s největšími škodami na povrchu. 5 Zemětřesné vlny se šíří po povrchu Země i do jejího nitra. Podle místa vzniku dělíme zemětřesení na m lká (do 70 km), stedn hluboká (do 30
 2. - Místo vzniku zemětřesení se nazývá hypocentrum (v hloubce několika km) - Místo na povrchu země s maximálními otřesy je v epicentru (leží na zemském povrchu nejblíže nad ohniskem- hypocentrem) 3. Pohyb litosférických desek -> Horotvorná činnos
 3. bod s největším tlakem, ve kterém zemětřesení začíná epicentrum místo na povrchu přímo nad hypocentrem dochází zde k nejkatastrofálnějším pohybům na zemském povrchu
 4. Kde bylo epicentrum zemětřesení Chilské zemětřesení mělo sice sílu o 1,5 vyšší na Richterově stupnici, nicméně čínské zemětřesení bylo o to horší, že se stalo v oblasti, kde si lidé vybudovali město na nestabilním místě na usazeninách spraše
 5. Krátkodobé otřesy litosféry - nejčastěji na pásemných pohořích, často doprovázejí sopečnou činnost. Ohnisko - hypocentrum - bývá v hloubce 30 - 60 km pod zemským povrchem. Epicentrum - místo kolmo nad ohniskem, nejvíce škod. Síla zemětřesení se měří Richterovou stupnicí 0 - 9 stupň
 6. většina sopek vznikla na rozhraní desek, zbylé pak na místě tzv. horké skvrny = místo průniku magmatu trhlinami v zemské kůře SOPKA = VULKÁN - obvykle kuželovitý tvar výbuch sopky = ERUPCE erupce často doprovází: zemětřesení, tsunami, sesuvy půdy, bahno-toky, vznik gejzírů, horkých pramenů, výrony sopečných plynů,.

Epicentrum a Hypocenter - 2020 - ZEMĚPI

 1. - Epicentrum - místo na zemském povrchu nad ohniskem (nejvíce postiženo) Jak měříme intenzitu zemětřesení - Seizmograf - přístroj k zaznamenávaní otřesů - Magnitudo - udává sílu zemětřesení, (= číselná hodnota na Richterově stupnici) Zemětřesení pod hladinou moř
 2. Hypocentrum - bod na zemském povrchu, který se nachází nad epicentrem Tsunami - přílivová vlna, vznikající při náhlých pohybech zemského dna. Příčinou jejího vzniku nemusí být zemětřesení, ale třeba podmořská erupce nebo sesuv půdy. Význam japonského slova tsunami zní velké vlny v přístav
 3. Oblast na zemském povrchu ležící kolmo nad ohniskem je epicentrum. Zde dochází k nejničivějším účinkům zemětřesení. Všechna zemětřesení mají svá hypocentra maximálně v hloubkách do 700 km pod povrchem Země. Ničivé účinky zemětřesení jsou způsobeny vibracemi, které se šíří v podob
 4. Bod vzniku zemětřesení se nazývá ohnisko (hypocentrum). Místo na zemském povrchu ležící nad ohniskem se nazývá epicentrum. Sopka =místo, kde se rozžhavená hornina dostává na zemský povrch. Magma=roztavená hornina pod povrchem Země.

Světové zeměpisné rekordy I

(ř. epi na, při, ř. kardia srdce) epikard, přísrdečník, tenká průsvitná blána, která je viscerálním listem perikardu epicentrum bod na zemském povrchu nad ohniskem zemětřesení nebo pod výbuchem jaderné pumy; centrum, ohnisk Nejhlubší místa na mořském dně jsou místa tzv. a mořských hřbetů b mořských příkopů c ostrovních oblouků í ï. Půdy na vápencích jsou: a zásadité b kyselé c s velkým množstvím humusu. í ð. Místo na zemském povrchu, které je nad ohniskem zemětřesení, se nazývá: a epicentrum b vrása c štol Zemětřesení a sopečná činnost - pracovní list. Do mapky si zakresli oblasti, kde často dochází k zemětřesení a sopečné činnosti (použij přílohu s mapami): Můžeme nějak obecně říci, kde k těmto jevům nejčastěji dochází? Porovnej obě mapky z přílohy. Doplň

Zemětřesen

Zemětřesení - Životní sty

 1. Nenašli ste hľadané slovo? Vyskúšajte tipy na úspešné hľadanie v slovníkoch: 1. slová zadávajte v základnom tvare (kritika, kritike) 2. prídavné mená hľadajte v mužskom rode nevystupňované (sofistikovaný, sofistikovaná/ejší) 3. slovesá zadávajte v neurčitku (likvidovať, likvidoval/júc) 4. uprednostnite prídavné meno pred príslovkou (submisívny, submisívne
 2. 1.Litosférické desky se pohybují po vrstvě zvané. 2.Zemská kůra je od zemského pláště oddělena 3.Místo, kde se hromadí magma.
 3. Krátkodobé otřesy litosféry -nejčastěji na pásemných pohořích, často doprovázejí sopečnou činnost. Ohnisko - hypocentrum - bývá v hloubce 30 - 60 km pod zemským povrchem. Epicentrum -místo kolmo nad ohniskem, nejvíce škod. Síla zemětřesení se měří Richterovou stupnicí 0 - 9 stupň
 4. Charakteristika a metodika pěstování lupin na základě výsledků. s nárůstem houbových chorob a niţší jakostí zrna. Dosahovaný výnos zrna se v provozních podmínkách pohybuje v rozmezí 2,5 - 3,5 tuny na hektar, v příznivých podmínkách v praxi aţ 4,8 t/ha
 5. - Jeho nejvyšší bod dosahuje větší výšky než 2 000 m n. m. zemětřesení i. úhel, který svírá rovina rovníku a spojnice středu Země se sledovaným místem na zemském povrchu. ii. úhel, který svírá rovina rovníku a místního poledníku, který prochází sledovaným místem na zemském.

Epicentrum - bod na povrchu Země svisle nad místem kde došlo k uvolnění zemětřesné energie Hodochrona - křivka vyjadřující závislost času příchodu seismických vln na vzdálenosti seismografu od epicentra. Z rozdílu času příchodu podélné a příčné vlny lze pomocí h. např. určit vzdálenost ohniska zemětřesení Epicentrum, o kterém se mluví nepoměrně častěji, je místo na zemském povrchu ležící kolmo nad hypocentrem. Obě škály (Richterova i momentová) se zejména u středně silných zemětřesení v hodnotě magnituda velmi neliší, silnější otřesy i američtí seizmologové uvádějí v tom momentovém ve fotbale v roce 2010, zatímco Brazílie, na jejímž území leží São Paulo, je pořádající zemí toho nad-cházejícího mistrovství v roce 2014. někdy též ohnisko zemětřesení. Místo na zemském povrchu, za každý správný pojem 1 bod, při nesprávném mluvnickém tvaru 0,5 bodu. Řešení: viz doplněný text Sopky: je místo na zemském povrchu, obvykle tvaru hory, kde roztavené magma vystupuje či vystupovalo z hlubin Země. Na Zemi se obvykle vyskytují podél hranic litosférických desek a v takzvaných horkých skvrnách z vylité lávy vznikají na povrchu lávové příkrov

Kráterem se na povrch dostává magma láva , případně sopečný popel a úlomky hornin. Náhlým uvolněním energie, která se pod povrchem země hromadí v důsledku pohybů litosférických desek, vzniká zemětřesení. Bod na povrchu země nad místem vzniku zemětřesení - epicentrum - místo ležící na zemském povrchu přímo nad místem vzniku zemětřesení = epicentrum; 18. Sopečná činnost. v magmatickém krbu je rozžhavená tavenina = magma, které vytéká komínem = sopouchem na zemský povrch v podobě lávy; naše vyhaslé sopky: Velký a Malý Roudný, Říp; světové sopky: Etna, Vesuv, Svatá Helena Podle charakteru procesů, které probíhají v geografickém prostoru, ho lze rozdělit na čtyři nad sebou ležící části (od vesmíru k zem. povrchu):. Přiřaďte název ke zkratkám jednotek vzdálenosti používaných v astronomii AU - ly - pc - Mezi důsledky tvaru Země patří: zonální rozdělení úhrnů slunečního záření na zemském povrchu existence geocentrické a astronomické šířky existence zeměpisné šířky existence zeměpisné délky střídání dne a noci. Mezi obzorníkové souřadnice patří: výška hvězdy nad obzorem azimut zenitová vzdálenost Stojím-li na geoidu, mohu přenést místo, na kterém stojím, přes výšku střední hladiny oceánu na místo jiné. Geoid lze tedy definovat jako těleso, omezené k atmosféře střední klidnou hladinou oceánů a moří, probíhající myšleně i pod kontinenty. Střed geoidu zjistím spuštěním olovnice kdekoli na zemském povrchu

otřesy zemského povrchu při pohybech litosférických desek dochází ke stlačování nebo roztahování hornin zemské kůry v horninách vzniká napětí, při rychlé změně nastává zemětřesení hypocentrum (ohnisko) místo vzniku zemětřesení epicentrum místo ležící na zemském povrchu přímo nad ohniskem, katastrof Pozornost mnoha prominentních vědců a odborníků z různých vědních oborů, je zaměřená na Yellowstone zvláště od roku 2000. Po dvou letech zaznamenali vznik nových gejzírů, deformací zemského povrchu, zvýšení teploty půdy do bodu varu, vznik nových trhlin v zemském povrchu, přes které jde uvolňování sopečných plynů -zemětřesení - soubor krátkodobých pohybů, reprezentující proces při změně napěťového stavu horniny 8.3.1 Základní pojmy -ohnisko zemětřesení - prostor konečných rozměrů, kde vzniká zemětřesení -hypocentrum - těžiště ohniska -epicentrum - kolmý průmět hypocentra na zemský povrch -hloubka ohniska - vzdálenost mezi hypocentrem a epicentre Zemětřesení v posledních třech týdnech: otřesy v Papui Nová Guinea, síla otřesu od 6 do 7,5; Mexiko - 5.5-6.5; Indonésie - síla otřesů dosáhla magnitudy 5,9; Írán - 5. Zemětřesení, která způsobila zničení infrastruktury a ztráty na lidských životech v Nepálu - 8

A to vede k prudkému uvolnění obrovského množství energie, a to jak vnější, tak i vnitřní. Počínaje rokem 2011, tyto procesy vstoupily do aktivní fáze. Stačí se podívat na statistiky zemětřesení, tajfuny a hurikány v posledních čtyřech letech. Počet přírodních katastrof nabírajících na síle, se výrazně zvětšil -místo kolmo nad ohniskem, nejvíce škod. Síla zemětřesení se měří Richterovou stupnicí 0 - 9 stupňů. Otřesy měří a zaznamenává seismograf. Zemětřesení vznikající v oceánech mají za následky vlny . tsunami a tvořivé činnosti na zemském povrchu. Energii jim dodává Slunce. Rušivá činnost - eroze - je.

Geologický slovník - expanzní hlinka - expanzní půdy

Ohniskem každého zemětřesení je hypocentrum, které se nachází v různé hloubce pod povrchem a od kterého se zemětřesení šíří do všech stran. Přímo nad hypocentrem leží na zemském povrchu epicentrum, kde jsou otřesy zpravidla nejsilnější Na zemském povrchu je vyvolán silný vzruch. Může se jednat o uměle vyvolaný vzruch (odstřel horniny v dole, výbuch trhaviny ve vrtu) nebo se využije přirozený vzruch - zemětřesení. Na zemském povrchu po celé planetě jsou v nepravidelné a různě husté síti rozmístněn Pokud se týče moře, jest poměr okeánu k mořím vedlejším, členům jeho, u okeánu Atlantského 76 k 24, u Tichého 86 k 14, u Indického 99 k 1, u světového moře vůbec 84 k 16. Vyrovnáním nerovností na povrchu zemském stalo by se, že okeán pokrýval by celý povrch vrstvou 2400,2600 m V zemském nitru převažuje vliv tlaku nad vlivem teploty, a tak seismické rychlosti s hloubkou obecně rostou (s výjimkou kanálů nízkých rychlostí). Zároveň se mění i laterálně (asi o 1-5 %). K výrazným nárůstům či poklesům dochází na chemických či fyzikálních rozhraních (diskontinuitách) geosféry Litosféra je pevný obal Země tvořený zemskou kůrou a nejsvrchnějšími vrstvami zemského pláště.Její tloušťka se pohybuje obvykle v rozpětí 70-100 km, extrémní hodnoty představují zhruba 2 km, kterých dosahuje na oceánské kůře, a 150 km, kterých dosahuje pod masívy horstev

 • Rhodesia wikipedia.
 • Změna písma.
 • Malba na sklo wikipedia.
 • Přezdívky na messengeru pro kluka.
 • Čssz havířov.
 • Vinobraní loket 2018 program.
 • Bmw e46 coupe prodej.
 • Direct pojisteni domacnosti.
 • Hliníkové profily praha.
 • Plavání s miminkem ostrava.
 • Sedm film.
 • Velká 3d tiskárna.
 • Světový pohár mtb.
 • Major zeman 27.
 • Doly v ostravě.
 • Básničky pro krásný den.
 • Křeslo s taburetem.
 • Honda shadow 600.
 • Koupací jezírko.
 • Útvar v konečníku.
 • Český masiv vznik.
 • Psychické týrání seniorů.
 • Mobilní domy neratovice.
 • Svalova hmota vs tuk.
 • Bigy den otevřených dveří.
 • Ministerstvo zemědělství mluvčí.
 • Kam jet šnorchlovat.
 • Mobilní domy neratovice.
 • Život bez pšenice recepty.
 • Rasy v usa.
 • Tyrkysová zelená.
 • Hloh škůdci.
 • Et aas.
 • South park 22 episode list.
 • Letecké muzeum plzeň.
 • Jak často měnit vodu betě.
 • Krabička s fotkama.
 • Vrták na studny půjčovna.
 • Obrázky fotbal.
 • Criss angel osobnosti.
 • Filmy o čarodějnicích.