Home

Řecko perské války test

Řecké války - test

Řecko-perské války Příčinou = expanze Persie - Peršané si připojili ke své říši Řecké osady v Malé Asii 499 př. n. l. vypuklo povstání v Milétu - vyslali posly do Řecka, jediné Athény jim vyslali lodě s vojáky na pomoc, než však stihli dorazit, tak Peršané povstání pozazili, Milétos srovnali se zemí a. ZŠ - Řecko - války (15) Dějiny Řecka provázely boje a války, které měly vliv na dějiny Evropy. Vyznáte se v nich? Procvičte si své dějepisné znalosti na Dějepisně.cz . Tak to určitě vyzkoušejte tento test

Název souboru: (D6_11_11_Řecko-perské války - pracovní list).pdf Velikost souboru: [368,9kB] Investice do rozvoje vzdělávání. 1/10 Kdo byl Homér? Vojevůdce; Bůh; Autor eposů; Athénský státník; 2/10 Kdy se konaly 1.olypijské hry? 255 před naším letopočtem; 776 před naším letopočte Řecko-perské války - pracovní list. hodnocení lekce . Athénská demokracie - test . Homérské Řecko - pracovní list. hodnocení lekce . Periodizace II.světové války-test . Rozvoj průmyslu v českých zemích na konci 19. stol.-pracovní list a test . Dvacátá léta - politický a kulturní vývoj - pracovní list.

Řecko-perské války se nazývala série konfliktů mezi řeckými městskými státy a perskou říší, jež začala v roce 499 př. n. l. a trvala až do roku 448 př. n. l. Jejich příčina tkvěla ve snaze perských velkokrálů Dáreia I. a obzvláště Xerxa I. podmanit si vojenskou silou starověké Řecko. Toto úsilí však navzdory veškeré materiální a lidské převaze Persie. Řecko-Perské války ⇒ Koncem šestého století před našim letopočtem ovládli Peršané za krále Dáreia I. Thrákii (severní Řecko) a pobřeží Malé Asie, z toho plyne podmanění tamějších řeckých osad. ⇒ V roce 499 před našim letopočtem povstání řeckých osad - pomoc Athén, proti tomu povstán potlačena a Milétos (vůdčí polis) zničen Výukový materiá ZOPAKUJTE SI LETOPOČTY: https://quizlet.com/_8ntreo?x=1jqt&i=2ncg5e TOHLE JSME TAKY MY: • stovky psaných výpisků: http://edisco.cz/ • opakovací kartičky Quiz.. Řecko - nová opatření přijatá v souvislosti s Covid-19. Odmítnutí podstoupit namátkový test, stejně jako nevyplnění PLF dotazníku, bývá zpravidla důvodem k odepření vstupu do země. ostatní Řečtí hrdinové a postavy Bájní tvorové a příšery Řecké báje a pověsti Řecko - perské války Řecké války.

Starověké Řecko - těžký a dlouhý test - Starověk — testi

Dějepis 6. třídy Prezentace - Časová osa, druhy historických dokumentů (hmotné/ písemné), pomocné vědy historické. Pro stažení dokumentu klikněte na odkaz a zvolte možnost uložit 10.kecko-perské války byly a) 3 11. Vypiš 3 významné bitvy Fecko-perských válek A ;..u. /D.(g/a.J I . V peloponéských válkách mezi sebou váléili: a) parta a Athény b) Sparta a Slavie 13. Alexandr Veliký k¥eeLÖ 14. Vzdélanost v kecku byla: a) žádná b) demokratickျšeobecná 15.První Olympijské hry se b) 677pFnl c) 5.

Řecko-perské války - Uč se online! - Vše co potřebuješ do

Starověké Řecko - testy - Dějepisně

- aby vydržel v Řecku klid vyhlásil Korintský spolek (= řecké státy majíbýt autonomní, ale nesmí vést mezi sebou války) à politicky sjednocené řecko, pouze sparta odmítla členství- uprostřed příprav Filippos umírá à syn Alexand Kdo velel druhé perské výpravě? Xerxes; Xenofón; Xantes; Xavi; 6/10 Kdo proti sobě v Peloponéské válce? Řecko - Řím; Řecko - Persie; Sparta - Athény; Athény - Théby; 7/10 Kdy byla bitva u Kozích říček? 531 př.n.l. 426 př.n.l. 405 př.n.l. 390 př.n.l. 8/10 Kdo byl otcem Alexandra Makedonského? Filip I. Filip II. Filip III.

Řecko-perskÉ vÁlky-persie leŽÍ severnĚ od Řecka(zabrala jiŽ egypt, mezopotÁmii, indii)-pŘÍČiny vÁlky:persie napadla ŘeckÉ osady v malÉ asii, atÉny jim pomohly-persie to vzala jako zÁminku k vyhlÁŠenÍ vÁlky-kdy:5.st.pŘ.n.l.-bitvy: 1)marathon-vÍtĚz Řecko (miltiadÉs Řecko-perské války; Starověké Řecko; Starověký Řím; Úvod do starověku; Sumerské městské státy; 0 - 10. století. název DUM Řecko-perské války metodická poznámka k využití Výuková prezentace na pochopení období a souvislostí řecko-perských válek v klasickém období řeckých dějin. Určeno pro frontální výuku s celou třídou. Vhodné pro nižší gymnázium VY_32_INOVACE_3.2.11.ŘECKO­PERSKÉ VÁLKY.notebook 3 March 09, 2015 Řecko ­ perské války ŘECKO­PERSKÉ VÁLKY 6.stol. př. n. l. ­ rozmach Perské říše (centrem PERSEPOLIS), vládcem Perské říše byl DÁREIOS přezdívaný KRÁL KRÁLŮ, KRÁL ČTYŘ SVĚTOVÝCH STRAN Řecko-perské války, Řecko, Persie, Bitva u Marathónu, Bitva u Thermopyl, Bitva u Salamíny: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni

Test - období rozkvětu Řecka - 6.B 31 května, 2017 31 května, 2017 zackovauvoz V pátek 2.6. si napíšeme test na kapitoly: Velká řecká kolonizace, Sparta a Athény, Řecko-perské války Prezentace pro interaktivní tabuli - test. Metodické pokyny. Skupinová , samostatná práce. Pomůcky. Mapa, učebnice, sešit. Cíl. Podporuje aktivní zopakování učiva s využitím interaktivní tabul c)systém vedení války d)ceremoniál dospělosti , který se prováděl na dospívajících chlapcích. 15)Ve které z těchto bitev Řecko-Perské války zvítězily na moři Athény nad Persií? a)u Salaminy b)u Farsálu c)u mysu Nykalé d)u Aigos Potamoi. 16)Co byly TRIERY? a)veliké kulaté štít

Výukový portál Základní škola Třebíč, ul

 1. ka Peršanů (Dáreios I.) k napadení Řecka . 1.řecko-perská válka. bitva u Marathonu (athénský vo
 2. Řecko-Perské války: Řecko - perské války patří jednoznačně k jednomu z nejvýznamnějších bodů řecké historie vůbec. Je to také období , na které jsou Řekové právem hrdí a je to také období ,kdy se poprvé a naposled za celé období anticko - řeckých dějin dokázali všechny městské státy spojit na obranu proti.
 3. Vyhodnocení testu Řecko - řecko- perské války, peloponéské války 17 - 16 bodů = 1. 15 - 13 bodů = 2. 12 - 10 = 3. 9 - 7 = 4. 6 - 0 = 5 Test - správné řešení Referáty - K do mi doposud neodevzdal referát na starověké Řecko, má tento týden poslední šanci. Na pozdější odevzdání již nebudu brát zřetel.
 4. Řecko - Perské války 5.století Boje o moc Řekové x Kýros Veliký (Persie, Babylón, Egypt) Povstání měst proti Peršanům: Milétos; Malá Asie Bitvy o u Marathónu = 490 → 1.řecko-perská válka = Dáreios I (P) x Miltiadés (Ř) o u Thermopyl = 480 o u Salamíny = 480 o u Platají = 479 Vítezí Řeckové → Kalliův mír = 49

Starověké Řecko - Dějepis, Test par

Řecko-perské války (500 až 449 př. n. l.) Řecko v V. a IV. století př. n. l. Foinické a řecké kolonie od IX. do V. století př. n. l. Říše Alexandra Makedonského a jeho nástupců. Hérodotos (otec dějepisectví) byl zakladatelem řeckého dějepisectví (popisoval Řecko - Perské války), do osudu lidí podle něj zasahují Bohové. Thúkydydés popisoval Péloponéské války. Byl mladší než Hérodotos (události si vysvětloval rozumově), usiluje o objektivitu. Zakládá též historické kritiky pramenů, na. Řecko-perské války ( 492 - 449 př.n.l. ) - před nimi - povstání maloasijských Řeků ( 500 - 494 př.n.l. ) proti Peršanům ( nesvoboda, daně ), následovala pomoc evroých Řeků, zvláště Athéňanů - vyplenění Sardy - sídlo perského satrapy, ale poraženi, dobytí Milétu a jiných maloasijských měst Alexandr za svého života šířil řeckou kulturu, zároveň však neničil významné perské památky. Téměř 80 000 vojáků se oženilo s perskými ženami; Alexandr se oženil s perskou princeznou. Zařazoval do své armády také perské šlechtice, zaváděl perský dvorní ceremoniál (klanění se králi, padání na kolena) Řecko-perské války; Peršané; Český stát v 11. - 12. století; Církev a papežství v raném středověku; Vzdělanost starověkých Řeků; Makedonské výboje; Mocenské soupeření mezi Anglií a Francií; Vrchol a pád athénské demokracie; Státy jižních Slovanů; Kyjevská Rus; Pojmy, osobnosti a bitvy z předchozích látek.

Výukový portál [D

Řecko - Perské války (500-449) Příčina: - útisk maloasijských řeckých měst Peršany->499/500 př. K. povstání v čele s městem Míletos. Záminka: - pomoc řec. městským státům. I. 490 př.K. vylodění Peršanů na Marathonské pláni, v čele král Dareios I. ->vítězí Athéňané s Milthiadésem Už 6. března do kin dorazí pokračování epické ságy o řecko-perských válkách. Trailer nabízí sestřih Xerxova zrození i peklo války. A k tomu všemu zní skladba War Pigs legendárních Black Sabbath Pokud ano, lze říci, že Řecko mělo perské války prohrát. Ale možná bychom měli žít pro nějakou vyšší myšlenku, za níž stojí za to se obětovat. V tom případě sláva Athén ještě nevybledla Starověké Řecko - války: řecko-perské války a peloponéská válka (Verze pro tisk: zde) Starověké Řecko - helénistické období: Alexandr Veliký a rozšíření řecké kultury (Verze pro tisk: zde) Starověké Řecko - 2: klasické období, připomenutí některýc Bitva u Mykalé byla poslední významnou bitvou řecko-perských válek. Odehrála se ve stejný den jako bitva u Platají. Mys Mykalé leží v Iónii na pobřeží U mysu Mykalé na pevnině tábořilo silné perské vojsko. Peršané vytáhli lodě na břeh, spojili pozemní i námořní oddíly, opevnili se a čekali na Řeky u mysu Mykalé

Řecko-perské války. Zápas Řeků s největší světovou velmocí oné doby, s Peršany se táhl po dlouhou dobu 200 let. Začal vzpourou maloasijských Řeků proti perské nadvládě kolem roku 500 př.n.l. Pomoc vzbouřencům ze strany Athén se stal pro Peršany záminkou pro vojenský vpád do Řecka Jeho vznik tedy přímo navazuje na řecko-perské války a jedná se zejména o přímořské státy. Ve spolku však začíná čím dál více převažovat moc Athén. V Athénách začíná vládnout Periklés, který si je plně vědom toho, že udržení moci v demokratickém státě není snadné STAROVĚKÉ ŘECKO - KLASICKÉ OBDOBÍ STAROVĚKÉ ŘECKO - KLASICKÉ OBDOBÍ TÉMA: ŘECKO-PERSKÉ VÁLKY Zdroje: - učebnice str.90-94 Poznámky: ŘECKO-PERSKÉ VÁLKY • Příčina řecko-perských válek: maloasijská řecká města se dostala pod nadvládu Persie - 499 př.n.l. povstání (včele město Milét) - Atény povstalcům pomohli - povstání potlačeno - aténská. Zápis: Řecko-perské války. Peršané svedli s Řeky několik bitev: u Marathónu, u Thermopyl, u Salamíny. Nakonec Řekové spojili své síly dohromady a u Platají Peršany drtivě porazili. U Mykalé pak potopili i perské lodě. Řekové obrovskou Perskou říši porazili a zachránili tím mj. základy evroé civilizace Anotace: Test je koncipován jako opakování základní teorie dějepisu 6. ročníku dle ŠVP ZŠ Sever (téma pravěk a starověk). Základní orientace v dějepisných pojmech, počítání století a tisíciletí, římská čísla, periodizace dějin, kalendář

Řecko-Perské války :: Světové války

 1. 25./26. 5. 2020 KLASICKÉ ŘECKO - řecko-perské války 28. 5. 2020 KLASICKÉ ŘECKO - Atény za Perikla STÁHNOUT Antické Řecko - test B.pdf. STÁHNOUT Antické Řecko - testy A+B - řešení.docx. 5.A + 1.C ANTICKÝ ŘÍM 8.+9. 6. 2020 Doba římské republiky - vznik a vrcho
 2. Test na řecko- perské války bude nejprve zveřejněn pouze v Teamsech, pak bude od středy k dispozici i na webu školy. Nutné vše buď vyplnit v Teamsech, nebo odeslat do pátku 01.05.2020. Před vyplněním testu si projdi následující cvičení v Taktik Hravý dějepis str. 34/ 19,20
 3. Řecko-perské války. 7. prosince 2006. 449 BC končí řecko-perské války, vítězí Řekové, Peršané mají zákaz plavby v Egejském moři, maloasijští Řekové mají samosprávu Řecko-perské války. No description řecko-perské války. štítek, 10 knih. Případ Hérodotos1977, J. Šonka
 4. Kréta byla již osídlena dříve, ale významná mínojská kultura se začala vyvíjet kolem r. 2000 př. n. l. Ač je Kréta hornatý ostrov měli zdejší obyvatelé na tehdejší dobu již vyspělé zemědělství a zemědělské výrobky (víno, olivy) i vyváželi
 5. Vydavatelství Takti
 6. Závěrečné shrnutí - vytvořit křížovku na řecko - perské války a odeslat do čtvrtka 23.04. Příští týden bude na řecko - perské války test přes Teams. Pro ty, co nemají připojení pak bude vystaven na webu. Hodina dějepisu v Teams - pripojte se přes třídu Zeměpis -bude to naše společné a již se to jmenuje Zeměpis.

ZÁPIS - VÁLKY ŘECKO-PERSKÉ - 2. výprava (480 př. n. l.) Po 10 letech další výprava proti Athénám. Řecké městské státy uzavřely vojenský spolek pod vedením Sparty. Vojsku velel spartský král Leonidas. K bitvě došlo v soutězce u . Thermopyl, zradou místního Řeka se Peršané dozvěděli o tom, kde jsou Řekové Učivo: Řecko-perské války, Athény, Peloponéská válka. Opakování: pravidelné pětiminutovky pátek -test abc Napoleonské války. 7. Spartská hegemonie a expanze mimo Řecko (Lýsandros, Xenofón, Agésilaos II., Korintská válka) 8. Thébská hegemonie a nástup Makedonie (války se Spartou, Epameinóndás a vojenské reformy, Hieros lochos, Filip II. Makedonský a jeho vojenské reformy, Chairóneia) 9. Alexandr Veliký (tažení na Balkán a počátek perské.

Dějepis - Starověké Řecko 1 - Řecko-Perské války

 1. Děti si v učebnici přečtou kapitolu Řecko-perské války a písemně do sešitu vypracují otázky v průběhu a na konci textu. Dětí,které mají učebnice ve škole, si stejnou pasáž nastudují na googlu prezentaci ppt Řecko-perské války. Místo otázek prezentaci opíšou. P
 2. ka k útoku na Řecko = válka. Významné bitvy: u Marathonu, u Thermopyl, u Salamíny, u Plataj (zjisti průběh bitev a výsledek války ?)

Řecko-perské války - YouTub

Její součástí je osobnostní test. Více o knize se.. Řečtí bohové - stvořitelé Titáni Bohové Olympu Řečtí bohové - ostatní Řečtí hrdinové a postavy Bájní tvorové a příšery Řecké báje a pověsti Řecko - perské války Řecké války Starověké městské státy Řečtí bohové Řecko-perské války - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol . Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné. Hlavní strana > Historie > Starověk > dějepis-Řecko Perské války. test dějepis-Řecko Perské války (Starověk). Autor: Gabuse. Dě - opakování Sparta a Athény, dále projít a zapsat si Řecko-Perské války (uč. 71-72), poté Athény po Řecko-Perských válkách a Sparta vs. Athény (uč. 73-74) Fy- pan učitel bude s žáky komunikovat prostřednictvím školních emailů (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít. Řecko - perské války - Konec 6.st.př.n.l. velké území ovládá Perská říše - Pod její nadvládou i maloasijští Řekové - nesmířili se s tím - 499 př.n.l. povstali proti králi Dareiovi I. - Povstání vede městský stát Milétos - Pomáhají Athéňané - neúspěšn

Test Alf na slovíčka - na známky, máte jen jeden pokus, test otevřen čt- pá (2. - 3.4.) Čj Zkontroluj si splněné testy v ALFu - SLOVESA - 3X , ČÍSLOVKY, ZÁJMENA - 1 - 2 Velkou naději přisuzujeme Řecku v období římské nadvlády nebo řecko-perské války (z minulých dílů například víme, že Xerxes I. byl první historickou osobu zabitou skrytou čepelí). Na oficiální potvrzení časového období si však musíme počkat, Antické Řecko je historicky velmi bohaté

Řecko 3/5: Persie a řecko-perské války Videovýpisky z

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vašatova 1438, příspěvková organizace. Vašatova 1438. 272 01 Kladn Co víš o starověkém Řecku- řecké městské státy, Sparta a Athény, řecko-perské války, řecká kultura. Díky!! Zdravím všechny šesťáky, děkuji za zaslané úkoly a posílám další: podívejte se na rozdělení římské říše na Západořímskou a Východořímskou a na to, kdy a proč Západořímská říše zanikla

Tento týden Vás nečeká žádný zápis, opakujeme starověké Řecko, test na opakování je vloženy v MS Teams v záložce Dějepis. Vyplnit jej můžete do neděle 31.5. do 20.00, kdo tak neučiní, dostane náhradní práci. VIDEO KONFERENCE V MS TEAMS - pondělí- 1.6. v 10.0 Title: Prověrka Řecko 1 Author: bozena.cernohousova Last modified by: Anežka Maříková Created Date: 4/27/2020 9:47:00 AM Company: ZŠ U Dvor Antika, městské státy, Athény, Sparta, řecko-perské války, peloponéská válka, Homér, velká řecká kolonizace, demokracie, Alexandr Makedonský. Anotace Prezentace popisující vznik a vývoj antické civilizace a její vliv na jazyk, politiku, vzdělávací systém, filozofii, vědu a umění moderní společnosti Start studying Řecko - perské války. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Smrt v Babyloně r. 327 př.n.l byl Alexandr s vojskem připraven na tažení do Indie. r. 326 př.n.l vpadl Alexandr s vojskem na hranice Indie. Alexandrovi muži plenili a vypalovali vesnice, města a celé kraje. 2. bitva 1. bitva r. 323 př.n.l se Aalexandr odebral zpátky do Babylonu ŘECKO - PERSKÉ VÁLKY 499 -448 PŘ. N. L. ŘECKO OD ½ 5. STOLETÍ PŘ. N. L. PROTIVNÍK MOCNÉ PERSKÉ ŘÍŠE. •Persie ovládala většinu významných států Blízkého východu, Babylónii, Asýrii a Palestinu, zmocnila se Fénicie,obsadila i částEgypta

Řecko-perské války je název série konfliktů mezi řeckými městskými státy a perskou říší v 5. století př. n. l. Jejich bezprostřední příčinou byly snahy perských králů Dareia I. a především Xerxa I. podmanit si vojenskou mocí evroé Řecko. Tyto snahy však navzdory vší materiální a vojenské převaze Persie skončily neúspěchem Řecko-perské války Řekové se s Peršany potkali tak, že při první kolonizaci pronikli do Malé Asie, kam ovšem z východu pronikli právě Peršané. V 6. století př.n.l Peršané ovládly řecké státy v Malé Asii a založili maloasijskou satrapii, kde hlavním městem byla Sardy Řecko-perské války Boje Řeků za svobodu Kde se nacházelo Řecko? 1) 2) Řecko-perské války 499 - 449 př. n. l. Váleční konflikt mezi Řeckem a Perskou říší Příčiny války Perská říše ovládla řecká města v Malé Asii tato města se vzbouřila proti perské nadvládě, pomohly jim i Athény povstání však nebylo úspěšné athénská pomoc se stala záminkou pro. Řecko-perské války Peršané = indoevropští kočovníci, východně od Babylonie 6. stol. - nebezpečí od Peršanů, král Kyros Veliký, kolem r. 480př.n.l. - Persie = nejrozsáhlejší starověká říš

Řecko - perské války__1. část Ale Persie se připravovala na novou válku, kde se chtěla Athénám pomstít. Roku 485 př. N. l. nastoupil v Persii na trůn, po králi Dareiovi, jeho syn Xerxés. Ten se na nové tažení začal důkladně připravovat a shromažďovat největší armádu jaká do té doby kdy byla Řecko-Perské války. 25. 1. 2008. Mylsela jsem si že tady něco najdu co by mi pomohlo napsat test z dějáku za jedna ale jak tak koukám a čtu moc mi to nepomůže na víc je ady málo obrázků a ty jsou k tomu důležitý aspoň já si to myslim!! :) Odpovědět Řecko-perské války =série konfliktů mezi řeckými městskými státy a Persií. Příčiny: Rozpínavost Perské říše, pomoc Athéňanů Řekům v Malé Asii, které si Peršané podmanili (záminka k perskému útoku) Řecko-Perské Války Řecko-perské války se nazývala série konfliktů mezi řeckými městskými státy a perskou říší, jež začala v roce 499 př. n. l. a trvala až do roku 448 př. n. l. Jejich příčina tkvěla ve snaze perských velkokrálů Dáreia I. a obzvláště Xerxa I. podmanit si vojensko Řecko-perské války Boje Řeků za svobodu Kde se nacházelo Řecko? 1) Kde se nacházela Perská říše? 2) Řecko-perské války 499 - 449 př. n. l. Váleční konflikt mezi Řeckem a Perskou říší Příčiny války Perská říše ovládla řecká města v Malé Asii tato města se vzbouřila proti perské nadvládě, pomohly jim i Athény povstání však nebylo úspěšné.

 • Hry pro 1 5 roční dítě.
 • Citronová voda na pleť.
 • Kdo vymyslel 4x4.
 • Za jak dlouho ujdu 11 km.
 • Plamínek a čtyřkoláci oblečení.
 • Genius sp hf1800a bazar.
 • Periferní vidění definice.
 • Za jak dlouho ujdu 11 km.
 • Hospodyně z ukrajiny.
 • Dopravní značky 2017.
 • Dirtbike 140.
 • Akupunktura zajímavosti.
 • Český rozhlas plzeň program.
 • Bob ross kurzy praha.
 • Neurochirurg beneš.
 • Řeznictví gebauer opava.
 • Chyba 28 sms.
 • Chinook salmon.
 • Biogaia recenze.
 • Stanozolol 10mg dávkování.
 • Photoshop změna velikosti vrstvy.
 • Mandevilla bella.
 • Koupím tv.
 • Boxplot wiki.
 • Život v panamě.
 • Uni hobby jihlava.
 • Hairdreams sampon.
 • Auksys plavecka skolicka.
 • Susene drozdi pomer.
 • Stary filmovy plakat.
 • 2020 ford mustang shelby gt500 cena.
 • Guitalele bazar.
 • Běžec z marathonu.
 • Zamecke schody kromeriz.
 • Eris bohyně.
 • Katla sopka.
 • Film batman vs superman.
 • Ford mondeo titanium edition.
 • Smart roadster brabus.
 • Styko settings 2018.
 • Bon jovi runaway.