Home

Živorodí plazi

Živorodost u plazů - AOPK Č

 1. Někteří plazi však tuto dovednost dokázali posunout ještě o pořádný kus dál - jsou skutečně živorodí. Zmije obecná je jeden z nich. Už nemusí mít každý zárodek svůj vlastní žloutek a samice tak nemusí investovat krmení do zárodku, který se třeba vůbec nevyvine
 2. Živorodí (Theria) je podtřída třídy savců, která se dělí na dva nadřády, totiž vačnatce a placentály.Charakteristickým společným znakem je živorodost, to jest skutečnost, že celý vývoj embrya z vejce probíhá v těle matky. Tím je zárodek chráněn jak před predátory, tak například před nízkou vnější teplotou, při níž by vývoj nemohl uspokojivě proběhnout
 3. Plazi se rozmnožují vnitřn Většinou jsou vejcorodí a snášejí vejce s blanitou skořápkou, někteří jsou živorodí. Pářícím orgánem je párový hemipenis, některé druhy mají schopnost partenogeneze
 4. Živorodost - Wikipedie. Živorodí jsou například všichni savci vyjma ptakořitných, ale i někteří plazi (např. zmije obecná) či ryby. Přechodnou formou rozmnožování mezi viviparií a oviparií je tzv. ovoviviparie, tedy vejcoživorodost. Živorodost u semen rostlin
PPT - ZNAKY SAVCŮ PowerPoint Presentation, free download

Obecná charakteristika plazů. Stavba těla: Kůže chrání před vyschnutím a poraněním, snižuje tepelnou vodivost, zajišťuje výstražné (aposematické) nebo naopak krycí (kryptické) zbarvení. Nemá dýchací funkci, vnější vrstva silně rohovatí. Tato zrohovatělá vrstva epidermis je odstraňována buď postupným odlupováním, např. u krokodýlů a želv nebo cyklickým. přímý vývin, vejcoživorodí nebo živorodí vyvíjí se vaječný zub na proražení vaječných obalů šupinatí plazi jediní amnioti, u kterých běžná partenogenez

Živorodí - Wikipedi

 1. PLAZI - REPTILIA PRVNÍ CELE SUCHOZEMŠTÍ OBRATLOVCI Vývoj Oplození vnitřní. Vývoj ve vejci: bílek, papírová blána, skořápka. Oviparní - vejcorodí (mláďata vaječný zub). Ovoviviparní - vejcoživorodí (ještěři a hadi). Viviparní - živorodí - redukované vaječné obaly - primitivní placenty (zmije, agamy, gekoni)
 2. SKUPINA: BLANATÍ (Amniota) - VYŠŠÍ OBRATLOVCI (plazi, ptáci, savci) - kladou vejce, nebo živorodí, zárodek chráněn první plodovou blanou=amnion a plodovou vodou, vnější obal=seróza- uzavírá zárodek se žloutkovým vakem a amniem, třetí zárodečný obal= alantois - vyživovací úloha. Kmen: strunatci. Podkmen: obratlovc
 3. ANO b) Krokodýlové jsou živorodí plazi. NE c) Mezi beznohé ještěry patří blavor. ANO 12) Rozhodni, zda-li platí věty: d) Kobra je škrtič. NE e) Ještěrka zelená žije na Pálavě (Pavlovské vrchy) ANO Doplň správné výrazy do vět: 13) Plazi patří díky zárodečným obalům mezi amniota skupinu obratlovců - _____
 4. druhoústí živočichové - obojživelníci, plazi. Charakteristika druhoústých živočichů • Trojlistí živočichové • Prvoústa zanikají a nová se definitivně prolamují na druhé straně zárodku • Nervová soustava - hřbetní strana • Cévní soustava - břišní strana • Kostra - mezodermální půvo

Ještěři :: Plazi

Živorodí plazi - che-facile

Živorodí - malá vajíčka s malým množstvím žloutku; Vačnatci - z části v děloze; Vytvořena jednoduchá žloutková placenta. Mláďata se rodí ve stadiu embrya, vývin dokončí ve vaku. Trvalý kontakt s mléčnou bradavkou. Placentálové - zcela v děloze; 1.období - zárodečné=embryonální. 2.období - plodové. vejcorodí savci asi před 135 miliony lety, živorodí savci se objevili asi před 100 miliony lety.); ano. 2. Obrázky zleva: druhohory - masivní rozvoj plazů, dinosauři dosáhli nebývalých rozměrů, někteří drobní plazi s Savci - úvod - SAVCI patří mezi . nejpokročilejší. třídu obratlovců. Uveď další třídy obratlovců, které už znáš. mihule. paryby. ryby. obojživelníc Scinkové jsou živorodí plazi. Samička obvykle rodí pět měsíců (120-190 dní) po páření okolo 6-12 mláďat, výjimečně jich může přivést na svět i 25. Mláďata se několik měsíců zdržují v domovském okrsku matky Nový jedinec se z vajíčka vylíhne buď bezprostředně po nakladení, nebo již při vlastním snášení. Živorodí plazi jsou velmi vzácní. Zárodek se v jejich případě vyvíjí přímo v těle a je vyživován z primitivní placenty (nepravá placentace zárodků)

PLAZI - jsou obratlovci, jejichţ tělo je pokryté tuhými šupinami nebo štíty - kladou vejce - patří ke studenokrevným ţivočichům (přebírají teplotu od okolního Živorodí jsou velmi vzácní. Zárodek se v jejich případě vyvíjí přímo v těle a j Vejce plazů jsou chráněná před vyschnutím obaly: u želv a krokodýlů má vejce pevnou vápenitou skořápku u šupinatých má vejce tuhou blanitou nebo kožovitou skořápku. plazi vejcorodí plazi vejcoživorodí plazi živorodí Samice většiny plazů snášejí vejce na chráněná místa se stálou teplotou a vlhkostí Živorodí - vačnatci = skupina savců rodících nedokonale vyvinutá mláďata - vývin mláďat pokraþuje většinou ve vaku samice - samice vaþnatců nemají placentu, proto nemůže být zárodek vyživován v těle matky - po narození přeleze mládě do vaku a přisaje se k mléčné bradavce samic

Třída: PLAZI (REPTILIA) Vznik plazů měl klíčový význam ve fylogenezi vyšších obratlovců. Zatímco část obojživelníků žila v úplné závislosti na vodním prostředí, tak jak je známe dnes, jiná skupina, známá jako Anthracosauriase z tohoto prostředí začala vymaňovat.Předpokládá se, že se z antrakosaurních obojživelníků vyčlenila evoluční linie. Třída: Plazi studenokrevní, přizpůsobení životu na souši, druhotně ve vodě VÝ: tropy až mírný pás ST: hlava, trup, ocas, končetiny, nebo zcela bez končetin TP: kůže, suchá pokožka, rohovatí - šupiny, krunýře (želvy) u některých se kůže vyměňuje = svlékání TS Pravděpodobně nejsou tito plazi blízce příbuzní s dinosaury nebo krokodýli, jak se dříve myslelo. Nejspíš se oddělili od společných předků mnohem dříve. Původ těchto plazů není zcela jistý, i když možný předchůdce těchto plazů byl nalezen

Plazi Obratlovci vypracovala: Mgr. Monika Štrejbarová Plazi plné přizpůsobení životu na souši - plíce, nejsou vázány na vodní prostředí teplota těla proměnlivá (stále 3 dílné srdce) nohy krátké nebo chybí potrava většinou živočišná Obr. 1: Stavba srdce mláďata se líhnou z vajec (3 obaly), vejcoživorodí, živorodí vývod pohlavní a vylučovací soustavy. PLAZI Výukový materiál EK 03 - 75 slepýš, užovka hladká živorodí - zmije obecná vejce na zem a někteří o ně pečují růst plazů pomalý, rostou celý život Želvy krunýř z kostěných destiček, ke kterým přirůstají obratle a žebra bezzubé čelisti (pevná rohoviny) žijí v tropech a subtropech 200 druhů želv u.

- vejcorodí - živorodí - často i vejcoživorodí Třída: Plazi (Reptilia) • rozmnožovací soustava: - vejce většinou na souši • bez péče, nezahřívaná - u želv trvá vývoj ve vejcích přes rok - u haterie dokonce 1214 měsíců - vývoj přímý (bez larvy • plazi • ptáci +samostatná karta letci • savci +samostatná karta živorodí savci. Třídy jsou barevně odlišeny. Na kartách j sou uvedeny základní znaky a zástupci. Děti se naučí rozpoznávat jednotlivé živočichy a zařazovat je. Třídění mohou procvičit i na tabulce, kterou si můžete stáhnout zde. Varianty plazi - ještěři, hadi, želvy, krokodýli. ptáci - celá řada, vypsat některé zástupce. savci - celá řada, sají mateřské mléko. Savci živorodí - asi před 100 miliony let - zárodek v těle matky, člověk. 2. Vývoj savců - přizpůsobení prostředí. Plazi se vyvinuli z krytolebců - obojživelníků (před 300 miliony let), rozvoj druhohory, veleještěři vyhynuli před 70 miliony let. suchozemští, proměnlivá tělesná teplota. suchá kůže, šupiny, krunýře, štítky. DS - plíce. VS - ledviny. oplození vnitřní. řády: a) želvy - ž. bahenní, ž. žlutohnědá, kareta. živorodí plazi jak pecovat o jizvu po operaci stitne zlazy | 31. mája 2019. Severní Kypr Základní Informace V Kostce: - Pdf. V centru města u starého přístavu se nachází zachovalá pevnost Girne s historickým muzeem. V okolí turistického přístavu se nachází staré město s malebnými křivolakými uličkami, obchůdky.

Transcript 02plaziWEB Plazi Reptilia charakteristika • • • • • • Amniota vnitřní oplození rohovinový pokryv suché kůže studenokrevní vejcorodí bez péče o mláďata charakteristika • velmi rozrůzněné skupiny: hatérie, želvy, krokodýli, šupinatí (ještěři a hadi) • suchozemští → kůže bez žláz, silnější, svlékání (růst po celý život. podtřída ŽIVORODÍ (Theria) nadřád VAČNATÍ (Metatheria) nadřád PLACENTÁLOVÉ (Eutheria) Třída: Plazi - jako první obratlovci si osvojili létání - původně suchozemští živočichové - velikost od několika cm až 9 m - jsou poikilotermními (studenokrevnými) obratlovci- neschopnost udržení stálé T NŘ: LEPIDOSAUŘI. Haterie novozélandská: živoucí fosílie, 3.oko, druhohory, až 100 let. Ř: ŠUPINATÍ . PŘ: JEŠTĚŘI- svlékání kůže(několikrát za. 1. druhohor, třetihorách, drobní plazi, čtvrtohor, ledových a meziledových, člověk 3. vejcorodí ­ vývojově starší, kladou vejce, sají mateřské mléko živorodí ­ vývojově mladší, zárodek se vyvíjí v těle matky, sají mateřské mlék Plazi jsou obratlovci, jejichž tělo je pokryté tuhými šupinami, nebo štíty a kladou vejce. Patří ke studenokrevným (poikilotermním) živočichům (přebírají teplotu od okolního prostředí). Mláďata se líhnou plně vyvinutá. Živorodí jsou velmi vzácní

o někteří plazi mohou být vejcoživorodí (např. slepýš křehký) a někteří živorodí (ještěrka živorodá) o mláďata jsou podobná dospělcům, jsou samostatná (sami si obstarají potravu) Úkol 2: Nakresli vnitřní stavbu těla plazů podle učebnice s. 3 29. Plazi - suchozemští - 6000 druhů - největší období zastoupení v druhohorách - dinosauři - vyhynuli - ústup vegetace, meteorit - živočichové s proměnlivou tělesnou teplotou - teplota kopíruje teplotu prostředí - mají mechanismy k regulaci teploty - nedokonalé - poikilotermie - kolísavá teplota krve dle prostředí (homoitermie = stálá teplota, ptáci, savci) - tvar. živorodí i vejcorodí, vejce bohatá na žloutek častý vnitřní kanibalismus krvavá milostná předehra zástupci: žralok obrovský, bílý, mako, velrybí, kladivoun, máčka skvrnitá plazi, jakoždo suchozemští živočichové musí šetřit vodou a proto vylučují dusíkaté látky z těla ve formě nerozpustné kyseliny. Savci (Mammalia) Systém: podtřída: Vejcorodí (Prototheria) stavba lebky a kostra končetin řád: Ptakořitní (Monotremata) Austrálie, plazí úprava urogenitální soustavy čeleď: Ježurovití (Tachyglossidae) ježura, paježura čeleď: Ptakopyskovití (Ornithorhynchidae) Ptakopysk (Ornithorhynchus anatinus) podtřída.

živorodí. oční víčka: ještěři - Plazi Author: fmatejka Last modified by: fmatejka Created Date: 10/16/2012 2:22:00 PM Company: ZŠ J.J: Ryby Rožmitál pod Třemšínem Other titles živorodí Theria Parker & Haswell, 1897. Administrátoři BioLibu si vyhrazují právo smazat vulgární komentáře, jakož i komentáře netýkající se tématu. Také by mohla být obnovena se vší slávou parafyletická třída plazi, v trochu jiném pojetí, kdy to bude třída Diapsida,. Někteří plazi jsou živorodí - mláďata se líhnou z vajíček již v těle matky (slepýš, zmije). Potrava: Hadi - jsou obratní lovci, loví hmyz, malé ptáky a drobné savce (myši). U nás můžeme vidět zmiji nebo užovku. Zmije je jedovatá - má dva duté zuby, pod nimi váčky s jedem. Z jedu se vyrábí léky II. Obojživelníci a Plazi1. Charakterizujte hlavní znaky třídy obojživelníků (jak se liší od ryb a plazů).Třída: Obojživelníci (Amphibia)- poikilotermní ektotermní živočichové- tetrapodní obratlovci- anamniota- holá kůže s množstvím slizových a jedových žláz- lebka je bikondylní - spojena s páteří 2 kloubními hrboly- srdce má 2 předsíně a 1 komoru- vývoj.

Obecná charakteristika plazů - ZOOLOGI

010_Přírodověda_Zoologie_Plazi. - Sada 1 download Stížnos 20 VYLUČOVACÍ SOUSTAVA = osmoregulace - hospodaření s vodou a minerálními látkami - odpadní produkty přechází do krve, příp. krvoomízy - odtud odfiltrovávány vylučovacím ústrojím bezobratlí - 3 typy vyluč. ústrojí: 1. protonefidie - plaménkovité buňky s vývodnými kanálky - ploštěnci, hlísti 2. metanefridie - obrvené nálevky s vývodnými kanálky. 7. PLAZI- vznik skupiny asi před 300 miliony let, největší rozvoj v druhohorách- život na souši- ve vodě pouze po zpětném přizpůsobení- dýchání- plíce- povrch těla- kůže se šupinami nebo destičkami- tělesná teplota proměnlivá- studenokrevn Kteří z obojživelníků, jsou živorodí? mloci. čolci. žáby. Jak se vyvíjejí pulci ocasatých a bezocasích obojživelníků? ocasatí nejdřív přední, bezocasí zadní. ocasatí nejdrřív zadní, bezocasí nejdřív přední. ocasatí nejdřív zadní, bezocasí tké. K čemu jim slouž mžurka? Je to oko. Je to 3. víčk

PLOUTVONOŽCI Obr. 1 Zařazení do taxonomických skupin 1. říše - Živočichové 2. podříše - Mnohobuněční 3. kmen - Strunatci 4. podkmen - Obratlovci 5. nadtřída - Čelistnatci 6. třída - Savci 7. podtřída - Živorodí 8. nadřád - Placentálové 9. řád - Ploutvonožci CHARAKTERISTIKA Ploutvonožci jsou. Ocas ještěrů je často lámavý, se schopností autotomie - po odlomení se ještě chvíli mrská, čímž odláká pozornost predátora od unikajícího ještěra. Často mají schopnost regenerace končetin a odlomeného ocasu. Většinou jsou vejcorodí a snášejí vejce s blanitou skořápkou, někteří jsou živorodí živorodí vejcoživorodí různé názvy skupin: létající plazi -ptakoještěři (Pterodactylus), ve vodě ryboještěři(Ichthyosaurus Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Kasalová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV)

Plazi (Reptilia) - Biomach, výpisky z biologi

PODKMEN: OBRATLOVCI (Vertebrata). Tělo obratlovců tvoří hlava (caput), trup (truncus) a ocas (cauda) . Pokožka (epidermis) je vícevrstevná.Podle druhu jednotlivých obratlovců produkuje pokožka různé kožní deriváty (pancíře, šupiny, peří, srst).. Vnitřní oporu těla tvoří kostra, původně chrupavčitá, později kostěná - tvoří ji kostra lebky (cranium) - tvoří. VAČTNATCI: Představují anatomicky jednotnou skupinu . Charakteristickým znakem jejich kostry jsou vakovité kosti vybíhající z pánve a to u obou pohlaví.Tyto kosti mají i druhy , kterým vak chybí. Úplný chrup se vyznačuje větším počtem řezáků ve srovnání s placentálními savci. Naopak mozek je méně vyvinut=nižší psychické schopnosti Výraz plazi (Reptilia) lze chápat různým způsobem. jako parafyletickou skupinu zahrnující krokodýly, haterie, šupinaté a želvy fylogeneticky jako synonymum pro skupinu Diapsida = Sauropsida, tj. včetně ptáků. Nejproblematičtější je pak zahrnování k plazům i jim podobné skupiny z linie vedoucí k savcům (Synapsida).V. Title: ZOOLOGIE PLAZI - REPTILIA 1 ZOOLOGIEPLAZI - REPTILIA. PRVNÍ CELE SUCHOZEMŠTÍ OBRATLOVCI; 2 Vývoj. Oplození vnitrní. Vývoj ve vejci bílek, papírová blána, skorápka. Oviparní vejcorodí (mládata vajecný zub). Ovoviviparní vejcoživorodí (ješteri a hadi). Viviparní živorodí - redukované vajecné obal PLAZI -studenokrevní obratlovci = teplota těla se mění podle okolí - žijí na souši, ve vodě i pod zemí - ještěrky, želvy, hadi a krokodýli -samičky plazů kladou vejce - existují i plazi živorodí = samičky rodí živá mláďata prsní ploutve břišní ploutve řitní ploutev hřbetní ploutev ocasní ploute

Evoluční omezení vzniku živorodosti u amniotických obratlovců: Proč nejsou žádní živorodí ptáci? Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou. Obratlovci - obojživelníci, plazi. BI - Biologie. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. zné varovné zbarvení břicha a bradavičnatou kůži ropuchy mají krátké, zavalité tělo s bradavičnatou kůží vylučující jedovatý sekret vejcorodí (vnější), živorodí (vnitřní. 9IS16P7 Plazi ­ rozdělení, vnitřní a vnější stavba 14 ŠUPINATÍ JEŠTĚŘI Na povrchu těla šupiny • Vyvinuty 2 páry končetin • Pohyblivá víčka • Vejcorodí, živorodí • Schopnost regenerace Slepýš křehký, ještěrka obecná, ještěrka živorodá, chameleon, agama, leguán Někteří plazi kladou vejce v kožovitém obalu a nepečují o mláďata. Zmije a slepýš jsou živorodí - jejich mláďata se líhnou z vajíček už v těle matky. Plazi jsou užiteční - živí se hmyzem, slimáky a hlodavci. 1. Zakroužkuj plazy: 2. Podtrhni, co je pravda: A) Plazi mají páteř. Plazi nemají páteř

9IS19P7 Plazi ­ hadi 7 POTRAVA A ROZMNOŽOVÁNÍ konzumenti, predátoři lov kořisti ­ škrtiči, uštknutí (jedové zuby) vejcorodí (vaječný zub), živorodí péče o snůšku (krajta), hlídání hnízd (kobra) potravní specialisté (vejcožrouti) Obrázek č. 4 Obrázek č. 4 Obrázek č. 4 Obrázek č. Otázka: Strunatci II. - obojživelníci, plazi Předmět: Biologie Přidal(a): Sara STRUNATCI II. (obojživelníci, plazi : stavba těla, rozmnožování, systém, význam) Třída : OBOJŽIVELNÍCI ( AMPHIBIA ) Obojživelníci jsou čtyřnožci, kteří jsou schopni žít na sousi a dýchat vzdušný kyslík

Plazi - Biologie - Referáty Odmaturu

Systém: Třída: savci ( Mammalia) asi 4300 druhů Podtřída: vejcorodí 6 Řád: Triconodonta vymřelí Řád: Docodonta vymřelí Řád: Multituberculata vymřelí Řád: ptakořitní (Monotremata) 6 Podtřída: živorodí (Theria) 4300 Nadřád: Symmetrodonta vymřelí Nadřád: Pantotheria vymřelí Nadřád: vačnatí (Metatheria) 250. Title: Třída: PLAZI (Reptilia) Author: Martina - Křenová Last modified by: Martina Created Date: 5/22/2008 12:25:00 PM Other titles: Třída: PLAZI (Reptilia -pouze jeden řád - ptakořitní -připomínají plazí předky -nerodí živá mláďata, ale s Živorodí a vejcorodí. Malé a velké. Dravé a nedravé. ID39810 Předchůdci savců byli? ptáci. ryby. plazi. ID39815 Mají savci oddělené pohlaví? Ano. Ne Mezi plazi a obojživelníky existují tři způsoby rozmnožování, jedná se o oviparii, ovoviviparii a viviparii. Oviparie (vejcorodost), tento způsob rozmnožování můžeme pozorovat u četných druhů obojživelníků, ještěrů, hadů a želv. Samice buď naklade vajíčka, u nichž dojde k oplození až poté, nebo dochází k.

PPT - Mammalia savci PowerPoint Presentation - ID:6146955PPT - Třída: Plazi PowerPoint Presentation, free download

PROCVIČUJÍCÍ A OPAKUJÍCÍ TEST - PLAZI - PDF Free Downloa

Plazi - třída vyšších obratlovců s proměnlivou teplotou těla; nepotřebují ke svému vývoji vodní prostředí. Tělo je pokryto kůží se silnými rohovitými šupinami. Dýchají pouze plícemi. Množí se vejci; někteří jsou živorodí. Známo je asi 6 000 druhů. Jsou rozšíření v teplém a mírném pásu po celé Zemi ATLASZVIRAT.cz - ryby, plazi, ptaci, savci. živorodí - abecední seznam. Čepcol hřebenatý Jelenec běloocasý Jelenec ušatý Mrož lední Sob polární Vakovlk tasmánský Wapit Scinkové jsou živorodí, po měsíci březosti se jim obvykle rodí jeden až čtyři relativně velcí potomci. Období páření u nich probíhá od září do listopadu, tito monogamní plazi ale spolu pobývají v rámci roku i déle Třída: Plazi (Reptilia) Řád: Šupinatí (Squamata) Čeleď: Hroznýšovití (Boidae) Druh: Hroznýš královský (Boa constrictor) Výskyt: Střední a Jižní Amerika Velikost: až 3,5m Hmotnost: až 50kg Rozmnožování: 15-60 mláďat, gravidita 120-200dnů Potrava: myši, potkani, morčata, kuřata, králíci Orientační cena: kolem 2000Kč mládě,albíni kolem 23000K

druhoústí živočichové - obojživelníci, plazi - DobréZnámky

Ještěrka živorodá (plazi . In book: Plazi (Reptilia) - Fauna ČR, Chapter: Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) - ještěrka živorodá, Publisher: Academia, Editors: Moravec Jiří, pp.204-228 ; CS Czech dictionary: Ještěrka živorodá. Ještěrka živorodá has 13 translations in 13 languages. Jump to Translation Podtřída: živorodí nadřád: vačnatí plazi, mršinami, dělají nory, polyembryonie ( jediné oplozené vajíčko se dělí. Pak se rodí mláďata po 4,8,nebo12. krunýř se tvoří až po narození. - mravenečník velký - huňatý ocas, drápy, silná kůže, protáhlá tlama s úzkám trubicovitý Plazi Spole n prezentace t dy 7.A Fylogeneze v voj druhu v evolu n m procesu plazi pat mezi obratlovce (podkmen) st edn nervov soustava a osn - A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 60209a-OTZj

PPT - Plazi - ještěři PowerPoint Presentation - ID:5151397PPT - Obratlovci ( Vertebrata ) PowerPoint Presentation

- největší plazi - silné zuby v čelistech - 20 druhů na světě (Evropa žádný) Afrika: krokodýl nilský, krokodýl čelnatý Amerika: aligátor severoamerický, kajmani Indie: gaviál indický VEJCORODÍ (želvy, krokodýli) ŽIVORODÍ (zmije) (užovka) 1. Ještěři 2. Had Plazi jsou suchozemští obratlovci s proměnlivou tělesnou teplotou. Mají suchou zrohovatělou svrchní část kůže. Dýchají plícemi. Jejich srdce tvoří dvě síně a dvě komory. Někteří jsou živorodí. Ještěři mají pohyb-livá oční víčka, hadi srostlá a průhledná. Někteří ještěři maj Třída: Obojživelníci. Třída: Obojžívelníci · čtyřnožci · schopni žít na souši a dýchat vzdušný kyslík · trvale vázáni na vodu kvůli rozmnožování, samice kladou vajíčka do vody - nemají obaly ani skořápky, larvy = pulci - podobná stavba a život jako ryby, hlavní orgán - postraní čára, mají lysou kůži bez ochraných žláz, dýchají žábrami. živorodí = viviparní. rodí živá mláďata; na pohlaví má vliv teplota (zahrnují vajíčka, teplotou reguluje populaci) řád: Želvy (Testudinata) vyvinuly se na přelomu prvohor a druhohor; mají krunýř. kostěný, popř. s rohovinou; vyklenutá vrchní část = karapax; spodní část = plastro Systematické dělení obojživelníků ( V současnosti žije asi 2 000 druhů ) Třída. Podtřída. Řád. Obojživelníci. Bezocasí. Žáby . Ocasat PLAZI - 3. část, smyslová soustava Ze smyslů nejrozvinutější: čich a zrak Čichová sliznice vystýlá nosní dutinu ohraničenou vnějšími a vnitřními nozdrami

 • Cipralex tloustnutí.
 • Maďarský ohař výstavy.
 • Zetor 5245 hmotnost.
 • Tlačný remorkér tr 500.
 • Oberon recenze.
 • Trajekt piombino korsika.
 • Žirafa rothschildova,.
 • Plastové recykláty.
 • Who band.
 • Doba vyřízení pojistné události čsob.
 • Sms imessage.
 • Nwa straight outta compton.
 • Jak sdílet stránku na facebooku.
 • Kožní nemoci koní.
 • Dvojtecka.
 • Společenská smlouva nepeněžitý vklad.
 • Suchy zip na obrazy.
 • Nechci kastrovat fenu.
 • Microsoft life account.
 • Šumění v uších závratě.
 • Valkyrie tattoo.
 • Zedník plat na hodinu 2017.
 • Květiny na jídlo.
 • Noty na klavír pro pokročilé.
 • Rostbíf z vepřového.
 • Manstyle.
 • Souhvězdí orion nejjasnější hvězda.
 • Král fahd.
 • Obkládání vany.
 • Dmx pc.
 • Penzion roubenka harrachov.
 • Červená barva ve spreji.
 • Fixní okno cena.
 • Dolní rožínka restaurace.
 • Kentlucky dubai.
 • Sumec podkovy.
 • Welcome osu.
 • Psychické týrání seniorů.
 • Regenerace střevní sliznice.
 • Jak třídit celofán.
 • Natalia dyer hannah montana.