Home

Koronární oběh

Koronární bypass - Wikipedi

Koronární bypass, také aortokoronární bypass, často jen bypass je v chirurgii srdce operativní přemostění málo průchodné věnčité (koronární) tepny, jež působila ischemickou chorobu srdeční.Přemostěním se posílí zásobování srdečního svalu krví, a tedy i kyslíkem, čímž se může snížit bolestivá angina pectoris, nebo i nebezpečí například srdečního. Životně důležitý je obvod srdeční, který vytváří věnčité cévy (koronární oběh) a který zásobuje srdeční svalové buňky. Krevní tlak - tlak, kterým působí krev na stěnu cév.Hnací silou pro krevní oběh jsou rozdíly krevního tlaku mezi tepennou a žilní částí oběhové soustavy - tlakový spád Koronární oběh. Oběh krve zásobující myokard. Průtok krve v koronárním oběhu se liší od ostatního krevního oběhu - objem krve, který proteče koronárním oběhem za minutu je cca 240 ml. Koronární rezerva je až pětinásobek zvýšeného objemu koronární krve při zátěži Koronární oběh je oběh krve v cévách, které zásobují srdeční sval (myokard). Koronární tepny dodávají okysličenou krev do srdečního svalu a srdeční žíly odvádějí krev, jakmile je odkysličena. Protože zbytek těla, a zejména mozek, potřebuje stálý přísun okysličené krve, který je prostý všech, kromě těch nejmenších přerušení, je nutné, aby srdce.

Cévní soustava - Moje-krev

Koronární nutritivní oběh Tepny Těsně nad aortální chlopní odstupují dvě tepny, které obkružují celé srdce: coronalis dextra → vede krev do PS; coronalis sinistra; levá sestupná větev → vede krev k oběma komorám; ramus circumflexus → otáčí se dozadu a zásobuje LK a LS Koronární krevní oběh( věnčitý) - síť vlásečnic, prostupují srdeční sval, zajišťují jeho výživu, okysličují, odvádí odpady - vzniká větvením cév( vlásečnic) z aorty. Činnost srdce - automatická a rytmická, nepřetržitě po celý život, končí smrtí(zástava srdeční činnosti Koronární bypass Cílem operace je zajistit dostatečný přísun krve pro srdeční sval, zlepšit tak jeho funkci a snížit riziko náhlé smrti (infarktu myokardu). Po napojení na mimotělní oběh je naložena svorka na aortu a srdce zastaveno. Okysličení krve a její přečerpávání v té chvíli zajišťuje přístroj Nahrazení funkce srdce a plic poskytuje čas k dalším terapeutickým postupům (koronární katetrizaci, odstranění plicního vmetku atd.) a k následné regeneraci srdečních a plicních funkcí. Zároveň omezuje rozvoj dysfunkce dalších orgánů

Krevní oběh v játrech je dvojí - nutriční a funkční. Nutriční zajišťuje jaterní tepna ( a. hepatica ), která přivádí kyslík pro zabezpečení funkce jater. Oproti tomu funkční oběh je zprostředkován vrátnicovou žilou ( v. portae , TK 10 mmHg), jež přináší vstřebané živiny ze střev a větví se až na sinusoidy OBĚH TĚLOVÝ . Oběh tělový je též známy jako koronární. Oblouk srdečnice - z ní odstupují větve, které zásobují hlavu, krk. Tepny se nazývají kmen hlavopažní, pravá společná krkavice a pravá podkličková tepna, levá podkličková tepna, levá společná krkavice.. Krevní oběh v lidské těle dělíme na malý a velký. Velký oběh začíná v levé srdeční komoře, odkud je okysličená krev tepnami odváděna do celého těla. (koronární) tepny, které zásobují krví srdce. Jsou to první větve, které z aorty vystupují

NEUNAVYTELNOST - vlastní koronární oběh a vlatsní cévy s nejokysličenější krví -NA PRŮŘEZU SRDCE ROZLIŠUJEME: ENDOKARD - vnitřní vazivová výstelka srdce; MYOKARD - srdeční svalovina; EPIKARD - vnější vazivový list na povrchu-SCHÉMA: srdce je rozděleno PODÉLNOU PŘEPÁŽKOU na pravou a levou polovinu

Na koronární oběh (tj. samotnou činnost srdce připadají 4 %, což je celkem dost). Také ledviny odebírají ze systému (vzhledem k jejich velikosti) poměrně velkou část objemu krve. Je to zejména kvůli jejímu čištění See: oběh krevní koronární See: koronární krevní oběh See also: věnčité tepn

Krevní řečiště - WikiSkript

koronární oběh. Dále se zabýváme charakteristikou přednemocniční neodkladné péče, rozdělením přednemocniční neodkladné péče na laickou a odbornou, na kterou navazujeme popisem výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby a jejich vybavením. V dalš Portaro - Webový katalog knihovny. System version {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}}

Koronární oběh - Coronary circulation - qaz

Koronární oběh Srdeþní struktury jsou zásobeny koronárními tepnami, které odstupují z kořene aorty. Jedná se o dva arteriální kmeny - levá a pravá věnitá tepna. Kmen levé koronární arterie odstupuje z levého koronárního sinu a větví se na dvě hlavn koronární cirkulace. Krevní oběh přes koronární cévy srdce. Kód deskriptoru: G09.330.190.163.324. Jevy a proces 2.4 Akutní koronární syndrom (AKS) Pod termínem akutní koronární syndromy se rozumí všechny stavy spojené patofyziologicky s nestabilním plátem a na něj nasedající trombózou v koronární tepně, klinicky s klidovými bolestmi na hrudi nebo jejich ekvivalenty. Patří se

Ústrojí krevního oběhu - Biologie - Maturitní otázk

Viz: oběh krevní koronární Viz: koronární krevní oběh Viz též: věnčité tepn Poškozené knihy Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah. Kniha může mít například zažloutlé či vybledlé listy, natrženou nebo odřenou obálku, mírně naražené rohy či jiné podobné mechanické poškození, které však nebrání jejímu přečtení. Více informací o poškozených knihách naleznete zde

Krevní oběh Literatura:Dylevský, I.:Anatomie a fyziologie člověka Machová, J.:Biologie člověka pro učitele Rokyta : Somatologie Části krevního oběhu: 1) srdce - zajišťuje proudění krve v uzavřeném systému cév 2) uzavřený systém cév - v nich proudí krev Srdce (lat. cor, řec. kardiak Podle spolehlivého výzkumu by 70% populace představovalo koronární oběh se správnou dominancí (to není překvapující vzhledem k tomu, že se shoduje s normální anatomií koronárních tepen popsaných v předchozích řádcích), 20% společným koronárním oběhem a zbývajících 10 koronárního oběhu s levostrannou dominancí Jestliže koronární tepnu zužuje aterosklerotický plát, Kvůli komorovému míhání je práce srdce neúčinná, fibrilující komory nečerpají krev a oběh se zastavuje. Jako účinná terapie se nabízí defibrilace. Komorová extrasystola je stah,. Med způsobuje rozšíření věnčitých cév a zlepšuje koronární oběh krve. Podle sdělení řady autorů vede užívaní medu (průměrně 70g denně) po delší dobu (1 až 2 měsíce) u osob s těžkým srdečním onemocněním ke zvýšení obsahu hemoglobinu, k upravení složení krve a také srdečně cévního napětí a vůbec.

Malý plicní oběh - pravá komora → plicní tepna → plíce → žílami okysličená krev do levé síně Koronární oběh (srdce) - aorta → věnčité (koronární) tepny → koronární žíly → pravá síň Vrátnicový oběh (játra) - dvojí zásobení krve, jaterní tepna → játra (20% krve) nebo vrátnicová žíla. Med způsobuje rozšíření věnčitých cév a zlepšuje koronární oběh krve. Podle sdělení řady autorů vede užívání medu (průměrně 70g denně) po delší dobu (1 až 2 měsíce) u osob s těžkým srdečním onemocněním ke zvýšení obsahu hemoglobinu, k upravení složení krve a také srdečně cévního napětí a vůbec. Srdeční choroba je souhrnný termín pro množství rozličných chorob, které zasahují srdce.Tento článek se zaměřuje na lidské srdeční choroby Koronární oběh, stejně jako cirkulace celého organismu, se skládá ze žil a tepen, které obklopují povrch srdce jako korunka (tedy termín koronární). Tepny, bohaté na arteriální krev, zásobují postřikované tkáně kyslíkem a živinami, zatímco žíly nesou odpadní vodu ze srdce do pravé síně, kde jsou nejprve vysílány. Koronární oběh. Řídící a regulační systémy srdce. Tlakové body - zástava krvácení. Srdeční cyklus. Proudění krve. Elektrofyziologie srdečního svalu, proncipy ekg. Krevní tlak a mechanismy jeho udržování. Vylučovací ústrojí (ledviny, pohlavní žlázy) - morfologická struktura a fyziologické aplikace..

Koronární oběh: levá a pravá tepna - cs

 1. malý a velký krevní oběh koronární oběh. Krevní oběh • dva oddělené okruhy o malý (plicní) oběh je poháněn pravou komorou srdeční o velký (systémový) oběh levou komorou • tlak v plicním oběhu je 4 - 5 krát nižší než v oběhu systémovém • objem krve, který je za časovou jednotku přečerpán malým.
 2. Mimotělní oběh ve VFN už 12 let zachraňuje životy. Ph.D., zástupce přednosty kliniky a vedoucí lékař koronární jednotky II. interní kliniky kardiologie a angiologie, VFN a 1. LF UK v Praze, který je zároveň prezidentem organizace pro léčbu mimotělním oběhem EuroELSO.
 3. koronární revaskularizace s použitím mimotělního oběhu; mimotělní oběh: operace se provádí na zastaveném a bezkrevném srdci funkci srdečního oběhu zajišťuje přístroj pro mimotělní oběh, který obsluhuje perfuzionist
 4. Saponinová extrakce rozšířila věnčité tepny a celkově zlepšila koronární oběh, přitom nebyly pozorovány žádné vedlejší účinky na krevním obrazu, jaterních a ledvinových funkcích. Způsob užívání Kotvičníku zemního Forte s vitamínem E 90 kapslí. Bylinné prostředky začnou působit na vaše tělo asi za 2-4 týdny
 5. Koronární oběh. Arteriální zásoba srdce (červená), s ostatními oblastmi označenými (modrá). Hlavní článek: Koronární oběh. Srdeční tkáň, stejně jako všechny buňky v těle, musí být zásobována kyslíkem, živinami a způsobem odstraňování metabolických odpad.

Oběhová soustava člověka - Nabl

Koronární oběh - inhalace propolisu. Krevní tlak - mateří kašička upravuje krevní tlak, při hypertonii snižuje KT a u hypotonii zvyšuje KT1. Krvácení do mozku - inhalace propolisových kapek. Křeče - 1 - 3 lžičky denně mateří kašičky v medu. Lámavost nehtů - 1 - 3 lžičky pylu denn Účinky nitrátů na koronární oběh jsou komplexní. Přímým působením na hladké svaly hlavních epikardiálních větví věnčitých tepen dochází k jejich dilataci. Tento účinek má zásadní význam pro odstranění spasmu. Avšak tím, že nitráty snižují spotřebu kyslíku v srdečním svalu, zasahují do autoregulace. koronární oběh_____ játra, žaludek a střeva_____ kosterní svalstvo_____ ledviny_____ kůže____ _____ Při každém stahu srdce vytlačí 60 - 80 ml krve. V lékařské praxi se však většinou uvádí údaj, kolik srdce vytlačí za minutu, tzv. minutový srdeční výdej. Kolik litrů srdce vytlačí za 1 minutu Rozšiřuje také krevní cévy, zlepšuje krevní oběh a pomáhá předcházet kornatění tepen. Studie z roku 2016, publikovaná v časopise Výživa, uvádí, že extrakt z česneku pomáhá snižovat objem povlaku v koronární artérii u pacientů s metabolickým syndromem 1.5 Koronární oběh Srdeční sval je vyživován okysličenou krví dvěma koronárními (věnčitými) tepnami. Tyto koronární tepny odstupují z kořene aorty a dělí se na pravou koronární tepnu (arteria coronaria dextra - ACD) a levou koronární tepnu. Levá koronární tepna se krátce po odstupu z kořene aorty dělí na ramu

koronární a koronární srdeční onemocnění - fyziologie - 202

Krevní oběh. v těle jsou místa, která jsou více/ méně zásobené; jakmile jsou ale tyto 4 orgány - srdce, plíce, ledviny, mozek - málo zásobeny, znamená to velký problém, neboť jsou závislé na stálém průtoku krve; Velký (břišní) krevní oběh A nyní už znáte i druhý krevní oběh, protože ten končí v pravé síni. A toto je tedy systémový oběh. Nyní vidíte, že srdce jsou opravdu dva různé systémy, spíše dva různé oběhy. Plicní oběh závisí na pravé komoře jako pumpě. Systémový oběh závisí na levé komoře jako pumpě. A nyní to můžete vidět barevně Krevní oběh je tvořen srdcem a uzavřeným systémem cév. Věnčité = koronární tepny vyživují srdce. Při ucpání věnčité tepny aterosklerotickým plátem dochází k infarktu myokardu. Uzávěry velkých cév na srdci jsou poloměsíčité chlopně

Akutní koronární syndrom patří mezi život ohrožující stav, který vyžaduje komplexní a intenzivní léčbu, zahrnující přednemocniční a nemocniční péči. Důležitý je rychlý a šetrný transport na pracoviště s možností provedení perkutánní koronární intervence. Prioritou je dodržení zlaté hodiny a otevření uzavřené koronární tepny 6 DIAGNOSTIKA POSTIŽENÍ KORONÁRNÍ CIRKULACE - HODNOCENÍ FUNKČNÍ VÝZNAMNOSTI . 6.1 Frakční průtoková rezerva myokardu . 6.1.1 Úvod . 6.1.2 Měření FFR . 6.1.3 Klinické využití . 6.1.4 Virtuální FFR . 6.1.5 Závěr . 6.2 iFR (instantaneous wave-free ratio) 6.3 Index myokardiální rezistence . 7 KORONÁRNÍ KOLATERÁLNÍ OBĚH Srdce a cévy: med způsobuje rozšíření věnčitých cév a zlepšuje koronární oběh krve. Podle řady autorů vede užívání medu (průměrně 70g denně) po delší dobu(1-2 měsíce) u osob s těžkým srdečním onemocněním ke zvýšení hemoglobinu, k upravení složení krve a také srdečně cévního napětí a vůbec ke. Srdce a krevní oběh: Srdce (5/11) · 12:21 Onemocnění srdce a infarkty Základy srdeční choroby, infarktu, srdečního selhání, anginy a zástavy srdce. Poděkování patří Edwardu J Perperovi za pomoc při objasnění některých aspektů tohoto videa ZKUŠEBNÍ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE . 1. Přehled oběhové soustavy a funkce jejích jednotlivých částí. 2. Převodní systém srdeční, pacemakerový potenciál, akční potenciál pracovní svalovin

Koronární oběh, koronární rezerva, oshemická choriba

Krevní oběh - Sestry v I

 1. krevní: krevní oběh circolazione del sangue. stáhnout: stáhnout co z oběhu ritirare qc dalla circolazione. circolazione: krevní oběh med. circolazione del sangue. coronarico: koronární oběh med. circolo coronarico. sanguigno: krevní oběh circolazione sanguigna. oběh: med. krevní oběh circolazione (sanguigna
 2. Koronární oběh. Doleva tepna anatomie koronárního . koronární cirkulace je velmi variabilní.Zejména koronární cirkulace každého člověka jsou unikátní, jako otisk prstu, a proto každý infarkt myokardu je jedinečný.Hloubka a výskyt infarktu závisí na prolínání mnoha faktorech, zejména na vrozených anatomických.
 3. Riboxin je orální lék na bázi tablet, který zlepšuje koronární oběh a stimuluje metabolické procesy. Papangin - látka na bázi draslíku a hořčíku pro intravenózní podání, má antiischemickou aktivitu. Monitorování srdeční frekvence pomáhá identifikovat abnormality v oběhovém systému
 4. • koronární perfuze • anestezie u ICHS • anestezie u hypertenze. Krevní oběh • 1603: Krev bez přestání proudí a obíhá dokola
 5. AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROMY ANATOMIE Koronární cirkulace obstarává přísun kyslíku a živin srdci, především myokardu. Zásobování srdečního svalu zajišťují věnčité tepny odstupující z aorty nad valva aortae. U 45 % lidí převažuje a. coronaria dextra, u 35 % lidí se na zásobení srdc
 6. Tipy pro srdce a krevní oběh. Pravidelné cvičení, sport způsobuje zefektivnění funkce srdce a oběhového systému. Chronický stres a vysoký krevní tlak nutí srdce a krevní oběh k nadměrnému výkonu, čímž dochází k rychlejšímu opotřebení. Dejte sobě a svému tělu dostatek času na regeneraci

S použitím robota může chirurg odebrat tepnu velmi precizně a zároveň si ji připravit k napojení na postiženou koronární tepnu. Po této fázi operace je nemocný pomocí malého řezu v třísle připojen na mimotělní oběh krve 'coronarico' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny. srdce - posílení - med - podstatou infarktu je choroba věnčitých tepen, které vyživují srdeční sval, jsou-li zúženy, dodávají srdci méně živin a kyslíku, na němž je srdce závislé, med způsobuje rozšíření věnčitých cév a zlepšuje koronární oběh krve, podle sdělení řady autorů vede užívaní medu.

Velký krevní oběh tvoří několik obvodů: - obvod vrátnicový (jaterní) - zásobuje krevní hlavně TS - obvod ledvinový - VS - obvod systémový horní - zásobuje hlavu a horní končetiny. dolní - zásobuje dolní končetiny - obvod srdeční (koronární) - tvoří ho věnčité cévy kolem srdce (věnec=latinsky. Krevní oběh 8. 6. 3. Koronární cirkulace. Obě koronární cévy odstupují za kapsami poloměsíčitých aortálních chlopní, které překrývají jejich začátky a tím je zdánlivě uzavírají. Vířivý pohyb krve v aortě ale oddaluje chlopně natolik, že začátky obou tepen jsou pro krev dostatečně přístupné.. Tím se zpravidla obnoví koronární cirkulace a srdeční aktivita. Při revaskularizaci myokardu se v této fázi provádí za pomocí nástěnné aortální svorky našití centrální části štěpu na ascendentní aortu. Po fázi reperfúze myokardu je pacient připraven k odpojení od přístroje pro mimotělní oběh

Experti v kardiologii se však domnívají, že systém cév, který živí srdeční tkáň, jako je třetí, nebo koronární oběh. Pokud vezmeme v úvahu trojrozměrný model srdce s krmením nádob, je vidět, že síť tepen a žil obklopuje srdce jako korunu nebo korunu. Název tohoto oběhového systému - koronární nebo koronární kruh Koronární oběh. Řídící a regulační systémy srdce. Tlakové body - zástava krvácení. 7. týden: Srdeční cyklus. Proudění krve. Elektrofyziologie srdečního svalu, proncipy ekg. Krevní tlak a mechanismy jeho udržování. 8. týden: Vylučovací ústrojí (ledviny, pohlavní žlázy) - morfologická struktura a fyziologické.

Srdce( cor, cardia),Krevní oběh - Biologie pro všechn

Koronární oběh (srdce) a vrátnicový oběh (ledviny) ústí do velkého tělního oběhu 20% hmotnosti tvoří srdce, nejvyšší krevní tlak, nejrychlejší tep (400 - 600) Průměrná teplota těla 42°C, stálá tělní teplota Trávicí soustava - dutina ústní (bezzubá, bez čelistí, z rohoviny, jazyk, slinné žlázy krevní oběh v této oblasti. 35 mocně ovlivňuje tekutiny, které jdou do očí. Dělá-li se vám přechodně špatně od žaludku, zastavte na chvíli a pak pokračujte v ošetření. 36. Ztráta paměti — amnézie Nachází se na konci bodcovitého výběžku pod ušními boltci. V určitých případech působí na mozek Klíčová slova: Mimotělní oběh - Mechanická podpora oběhu - Extrakorporální membránová oxygenace - Perkutánní koronární inter-vence Krüger A, Ošťádal P, Kmoníček P, et al. Prophylactic use of extracorporeal circulatory support with a membrane oxygenator in high-risk percutaneous coronary intervention Srdeční sval (myokard) má dvě základní vlastnosti: dráždivost a stažlivost. Dráždivostí (excitabilitou) rozumíme schopnost srdečního svalu se na vhodný podnět zkrátit, smrštit se. Za normálních okolností je podnětem ke smrštění elektrický impulz, vycházející ze zvláštních oblastí myokardu (viz dále).; Smrštění (kontrakce) srdečního svalu vede ke.

Krevní oběh - podpora | Duolife Moje Krev | SenzaClinic

Koronární bypass Srdeční operace Laik - Kardiochirurgi

Zásadní význam v diagnostice ICHS má však katetrizační vyšetření (koronární angiografie, koronarografie). Jedná se o invazivní vyšetření, kdy po napíchnutí tepny (obvykle v třísle či na zápěstí) je pomocí speciálních katetrů aplikována kontrastní látka přímo do věnčitých tepen, které jsou následně pomocí. Oběh krve kůží, splanchnikem a kosterním svalstvem Koronární oběh a jeho zvláštnosti Placentární a fetální oběh krve Oběh krve v mozku Portální oběh Respirace. Přehled dýchací soustavy, význam dýchání Dýchací cesty, plicní objemy, alveolární ventilace a perfuse Mechanika vdechu a výdechu. (koronární) tepny, aortální oblouk (arcus aortae) a část sestupná nahradí přerušenou cévu, tzv. poboční nebo-li kolaterální oběh. Krevní oběh • a) velký - mezi srdcem a tělem, rozvádí krev po celém tělu - z levé komory aorta, do pravé síně horní a dolní dutá žíl První metoda používá umělé krevní oběh, v druhé - zásah se provádí bez použití stabilizátor.Třetí typ operací prováděných s minimálními chirurgickou( endoskopické chirurgie). Volba konkrétního typu může být založeno pouze na základě výsledků koronární angiografie a posuzování arteriální onemocnění

Koronární tepny stock fotografie, royalty free KoronárníOBĚHOVÁ SOUSTAVA

Technologie: Mimotělní membránová oxygenace - ECMO - FN Moto

Profylaktické použití mechanické podpory oběhu u rizikové perkutánní koronární intervence (PCI) je jednou z metod ke snížení rizika periprocedurálních komplikací u nemocných s kritickým koronárním nálezem a současnou závažnou dysfunkcí levé ko.. Velký tělní oběh- několik obvodů: o vrátnicový. o Ledvinový. o Horní a dolní systémový. o srdeční. Věnčité cévy- Žíly (odkysl.krev) kolem srdce - koronární - věnčité - do rpavé přesíně- Z aorty se oddělují koronární tepny (okysl.krev) Pravá polovina- Pravá předsí

Jak na nachlazení a nemoci přírodně aneb babské radyPPT - OBĚHOVÁ SOUSTAVA PowerPoint Presentation, free

Koronární jednotka: 9 monitorovaných lůžek kardiologické intenzívní péče. Ambulance: 1 monitorované lůžko. Centrum pro klinický výzkum v akutní kardiologii. Naše služby. Oddělení akutní kardiologie poskytuje komplexní specializovanou péči o nemocné s akutním srdečním onemocněním a to v celém spektru tohoto oboru Dysfunkce endotelu může také vést ke koronární trombóze a zhoršit koronární oběh. Zatím ale nejsou žádné zprávy, že by distálně od stentu takové problémy vznikaly. To je další důvod, proč by měly být výsledky diskutované studie důkladně ověřeny Předsíň dostává krev a komory pumpují krev. Lidský oběhový systém se skládá z několika okruhů: Plicní oběh zajišťuje průtok krve mezi srdcem a plícemi. Systémový obvod umožňuje průtok krve do a ze zbytku těla. Koronární obvod přísně dodává krev do srdce (není na obrázku níže). Krev a krevní cév Integruje v sobě některé dosavadní modely a zahrnuje mechaniku sarkomer, interakci srdečních komor, dynamiku chlopní i systemický, pulmonární a koronární oběh. Systemické artérie byly implementovány v několika verzích - od jednouchého windkessel modelu až po komplexní strom se 128 arteriálními úseky Perkutánní koronární intervence (PCI) na ramus marginalis sinister (RMS). Vodič přemístěn do periferie hlavní větve, od odstupu do RMS umístěn nerozvinutý stent na balónkovém katetru. (Popis následuje na obr. 1-4.) Obr. 1-4. Perkutánní koronární intervence (PCI) na ramus marginalis sinister (RMS). Popis k animaci 1-4E Srdce je důmyslně uspořádaná pumpa, jejímž hlavním úkolem je udržovat oběh krve tak, aby bylo zajištěno zásobování všech orgánů živinami a kyslíkem. Zdravé srdce dokáže zvýšit výdej krve (minutový oběh) podle nároku organismu až pětinásobně. (koronární by-pass, operace chlopn.

 • Jak vyrobit domeček pro panenky z krabice.
 • Egyptské náboženství.
 • Helikaza.
 • Holandské copy s kanekalonem olomouc.
 • Krvavý měsíc wiki.
 • Annabelle historie.
 • Sněžná rolba hračka.
 • Cina koreni recept.
 • Vši v těhotenství.
 • Copánky s kanekalonem ostrava.
 • Básničky o koťatech.
 • Nový ford focus katalog.
 • Poslat sms více příjemcům.
 • Ošetření povrchových ran.
 • Operace víček rekonvalescence.
 • Závitová trubka 1 2.
 • Čtvero ročních dob haydn.
 • Typizace proteinurie.
 • Archipelago war & peace.
 • Lego 41052.
 • Aster alpinus sabine.
 • Little pet shop bazar.
 • Slovesa gramaticke kategorie.
 • Sr71.
 • Dekomprese míchy laminektomií.
 • Cirkus humberto noty na klavír zdarma.
 • Konvice russell hobbs recenze.
 • Na co je dobre solarium.
 • Hutka morava.
 • Stavba domu svépomocí krok za krokem.
 • Očista film online.
 • Polypy.
 • Draka bolí zub text.
 • Filtr na vodu konvice.
 • Plavání miminek hradec králové.
 • Mog svařování.
 • Canon eos 5d bazar.
 • Operativní řízení zásob.
 • Kardashian dad.
 • Pletené šaty.
 • Google chromecast 3.