Home

Podpora obnovitelných zdrojů

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen ministerstvo) zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), informaci poskytnutou dne 18. června 2019 na žádost, týkající se podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energi Cenovým rozhodnutím Úřad stanovuje rozsah a výši podpory pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Podpora elektřiny se uskutečňuje formou zelených bonusů na elektřinu nebo výkupních cen

Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie MP

Podpora obnovitelných zdrojů. Výše příspěvku se určuje jako podíl součtu nákladů na jednotlivé podporované zdroje a celkové čisté spotřeby elektřiny. Náklady na jednotlivé zdroje lze zjednodušeně počítat jako rozdíl mezi průměrnou výkupní cenou a průměrnou cenou silové elektřiny, která je daným zdrojem nahrazena Podpora obnovitelných zdrojů energie dozná významných změn. Připravovaná novela zákona o podporovaných zdrojích energie a energetického zákona, která je nyní v připomínkovém řízení, totiž nepočítá s provozní podporou velkých solárních systémů, ale preferuje podporu malých fotovoltaických zdrojů na střechách budov

(1) Podpora podle tohoto zákona (dále jen podpora) se vztahuje na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů ve výrobnách elektřiny na území České republiky připojených do elektrizační soustavy České republiky přímo, prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny elektřiny připojené k. Podpora obnovitelných zdrojů energie a zejména solárních elektráren, postavených v období boomu (2009 až 2010), je dlouhodobě důvodem kontroverzí. Kvůli kombinaci příslibu velmi příznivých výkupních cen a poklesu cen fotovoltaických panelů totiž v roce 2010 výrazně vzrostl počet solárních elektráren Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů včetně elektřiny pocházející z obnovitelného zdroje v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje a biokapalin se vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny uvedených do provozu do 31. prosince 2013 včetně

V letech 2005-2011 činila podpora obnovitelných zdrojů energie 54,4 mld. Kč, kombinovaná výroba elektřiny a tepla 4,2 mld. Kč a druhotné zdroje energie 0,6 mld. Kč (celkem tedy téměř 60 miliard korun). Nepřímá podpora fosilních zdrojů činila za totéž období 76,3 miliardy korun (uhlí 55,3 mld. Kč, ropa 14,2 mld c) Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 3/2012 k předmětu úpravy ustanovení bodu 1.6.2. cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických.

OECD: podpora fosilních zdrojů energie vysává veřejné

Podpora obnovitelných zdrojů může přinést až 300 miliard nových investic, což by znamenalo asi třetinovou podporu - ve výši 100 miliard korun- ze strany státu. Investice jsou ideálním způsobem jak modernizovat a decentralizovat českou energetiku. Zásadní zpráva je, že nic z toho nemusí stát během nadcházejících. Pakliže výrobce efektivně využije minimálně 10 % tepla vůči vyrobené elektřině z obnovitelných zdrojů v daném kalendářním roce, může si nárokovat lepší sazbu (RES_13A - Bioplyn - AF1 - splňující podmínky efektivního využití vyrobené tepelné energie). Zdroj uvedený do provozu v roce 2011 Když se řekne podpora obnovitelných zdrojů energie, většině z nás se nejspíš vybaví pojmy jako fotovoltaika, solární boom nebo (a to možná především) zdražování. Fotovoltaika sice není jediným viníkem vyšších cen elektřiny, avšak do povědomí nám vstoupila nejvíc. Kde se podpora obnovitelných zdrojů vzala a jak to s ní vypadá dnes a v budoucnosti ílem programu je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu. 2.1 Základní ustanovení Název poskytovatele podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha Vláda na svém pondělním jednání projednala novelu zákona o podporovaných zdrojích, která zavádí některé nové druhy podpory pro výrobny energií z obnovitelných zdrojů. Novela nyní čeká na podpis premiéra a následně bude předložena Parlamentu. Účinná má být od 1. ledna 2021

ERÚ - Cenová rozhodnut

 1. Riziko nevypsání podpory obnovitelných zdrojů se týkalo instalací zprovozněných mezi lety 2006 a 2012 podle původního zákona na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (180/2005). Právě pomocí zákona na podporu obnovitelných zdrojů se Česku podařilo naplnit závazek vůči Evroé unii
 2. Podrobnější informace najdete v tomto článku: Národním akčním plánu pro energii z obnovitelných zdrojů. Na které zdroje se podpora vztahuje Obnovitelné zdroje energie. Zákon v § 4 stanoví, která elektřina je podporována
 3. Podpora obnovitelných zdrojů energie Provozovatel přenosové soustavy Public Key Infrastructure - technologie elektronického podpisu Registrovaný účastník v systému CS OTE Uniform Resource Locator - jednotný lokátor zdrojů

Podpora obnovitelných zdrojů a cena elektřiny - TZB-inf

 1. Podpora obnovitelných zdrojů je v souladu s pravidly EU. Úvod Aktuality Podpora obnovitelných zdrojů je v souladu s pravidly EU. Stav k 31.12.2018; Počet FVE v ČR: CZEPHO a Aliance pro energetickou soběstačnost přivítaly zprávu, že Evroá komise schválila systém podpory obnovitelných zdrojů v ČR. Současně však obě.
 2. Stávající podpora obnovitelných zdrojů je podle Vitáskové za hranicí ekonomických možností České republiky. Zastavení podpory se týká pouze nových zdrojů uvedených do provozu od roku 2014. Netýká se tedy stávajících obnovitelných zdrojů nebo těch, které budou uvedeny do provozu do konce roku 2013..
 3. Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) se stala celosvětovým tématem. Jednotlivé země nebo různá společenství států sledují více či méně ambiciózní cíle, které se týkají výroby energie z obnovitelných zdrojů. Také Česká republika se ve Smlouvě o přistoupení k Evroé unii.
 4. U vodních, větrných a geotermálních elektráren stanovila vláda IRR sedm procent. Podpora pro výrobu elektřiny z biomasy bude 9,5 procenta, u bioplynu 10,6 procenta. U všech obnovitelných zdrojů bude vláda podporu vyplácet formou zeleného bonusu, kdy bude stát dorovnávat rozdíl mezi tržní a výkupní cenou elektřiny
 5. ČEZ: EU plánuje do roku 2020 dosáhnout 20% spotřeby energií z obnovitelných zdrojů; SPOZE, společnost pro obnovitelné zdroje energie s.r.o. aktuálně - Změny a události ve společnosti; Premiér: Podpora obnovitelných zdrojů energie je neúnosná - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení; Podpora OZE - obnovitelných zdrojů.
 6. Diskuse o konkrétním způsobu řešení tzv. překompenzace, tedy o zakotvení mechanismu přezkumu přiměřenosti podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů u výroben elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2015 do platného zákona o podpoře obnovitelných zdrojů (č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), je vedena nejpozději od roku.

Podpora energie z obnovitelných zdrojů. Euroskop, 29.06.2008. 23. ledna 2008 Komise v rámci tzv. klimaticko-energetického balíku předložila návrh směrnice o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů. Směrnice obsahuje závazný cíl využívat v roce 2020 v unijním průměru 20 % produkované energie z obnovitelných zdrojů V souladu s čl. 194 odst. 1 Smlouvy o fungování Evroé unie (dále jen Smlouva o fungování EU) je podpora obnovitelných zdrojů energie jedním z cílů politiky Unie v oblasti energetiky. Uvedený cíl sleduje i tato směrnice. Důležitou součástí balíčku opatření, která jsou zapotřebí ke snižování emisí. Podpora obnovitelných zdrojů v Německu na druhou stranu vede ke snižování emisí. Emise skleníkových plynů tam podle neziskové organizace Agora Energiewende loni klesly o sedm procent a země loni poprvé získávala více energie z obnovitelných zdrojů než z uhelných a jaderných elektráren dohromady

Podpora Zelené dohody zlepšuje investiční vyhlídky do obnovitelných zdrojů 15.04.2020 Okénko investora Navzdory výhradám některých vlád chce Ursula von der Leyenová zahrnout prioritní cíle Zelené dohody (Green Deal) do návrhu sedmiletého rozpočtu EU Litoměřice: Podpora obnovitelných zdrojů energie . 18/2010 Projekt Litoměřice se již několik let snaží zvýšit svou energetickou nezávislost využitím obnovitelných zdrojů energie, například solární energie u městských budov. Dále mohou místní obyvatelé (majitelé domů) získat dotaci na pořízení solárního.

Právě využití obnovitelných zdrojů pomáhá tyto škody ze spalování uhlí snižovat. Podpora pro OZE navíc byla nutná na počátku a nové instalace se bez ní po roce 2020 obejdou úplně Ve shodě s jakými zákonnými ustanoveními je současná podpora obnovitelných zdrojů stanovena a prováděna? ERÚ v roce 2005 nastavil podporu obnovitelných zdrojů podle své vyhlášky jiným způsobem, než jak stanovuje zákon, a zapříčinil tak České republice škodu dosahující výše 1 bilionu Kč

Stát přichází s novou podporou pro obnovitelné zdroje

výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, jehož účelem je mj. v zájmu ochrany klimatu PODPORA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Kurz Pracovník liberalizované energetiky 15. listopadu 2019 Jan Kant Cílem programu a Výzvy je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu. Podporované aktivity: a) výstavba větrných elektráren b) instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel c) instalace solárních termických systémů d) vyvedení. Kromě obnovitelných zdrojů energie spadá mezi podporované zdroje také vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET), biometan a druhotné zdroje. Novela snižuje podporu pro solární zdroje, zatímco u ostatních zdrojů ji drží na průměru požadovaném Evroou komisí A navíc je o deset procent levnější, takže s elektřinou z obnovitelných zdrojů dokonce ušetříte! V České republice přitahovala pozornost médií a veřejnosti hlavně podpora fotovoltaických systémů , kterou aktuálně vyčísluje následující tabulka , platná pro rok 2016

ERÚ vydal cenové rozhodnutí pro podporované zdroje energie

Ekonomka Markéta Šichtařová mluvila v rozhovoru pro Kauzu dne o podpoře obnovitelných zdrojů energie, státním rozpočtu i o euru energie z obnovitelných zdrojů představuje tato podpora klíčový prvek pro zvýšení začleňování elektřiny z obnovitelných zdrojů do trhu při současném zohlednění rozdílných schopností malých a velkých výrobců reagovat na tržní signály Podpora obnovitelných zdrojů energie je neúnosná Premiér Petr Nečas to řekl po setkání s předsedkyní Energetického regulačního úřadu Alenou Vitáskovou. Společně koordinovali postup vlády a ERÚ při řešení důsledků podpory obnovitelných zdrojů Evroýimpuls. Energie pro budoucnost - obnovitelné zdroje energie (Bíláknihač. COM(97)599) - 1997. Směrnice č. 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřino Státní podpora obnovitelných zdrojů energie Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Tel.: 267 122 962 Fax: 267 316 96

Re: Podpora obnovitelných zdrojů Nanotechnologie jsou pěkné na papíře, ae k nějakému masivnějšímu využívání chybí ještě dost velká doba. Je to tak skoro ve všech oblastech, hodně se o tom mluví, ale ještě je potřeba toho dost vychytat..... jinak by šlo taky o FTV, jen menší rozměry s sebou nesou další výhody. (10) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů včetně elektřiny pocházející z obnovitelného zdroje v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje a biokapalin se vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny uvedených do provozu do 31. prosince 2013 včetně. Toto se netýká. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) spočetl účet za podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů - souhrnné náklady do roku 2030 podle něj budou tvořit bilion korun. Hlavní chybu vidí v tom, že se včas nezohlednily klesající ceny solárních panelů a energie z nich vyrobená byla nadále vykupována za vysoké dotované ceny Ačkoli jde o klíčový nástroj pro řešení klimatické krize, po přemrštěných dotacích pro solární elektrárny se podpora obnovitelných zdrojů energie úplně zařízla. Výstavba větrných elektráren se od roku 2014 téměř zastavila a ty malé solární rostou spíš okolnostem navzdory

Podpora pro obnovitelné zdroje energie 2.0 Novou podporu pro obnovitelné zdroje energie v Česku dnes společně diskutovali zástupci ministerstev, experti na energetiku a energetickou politiku, podnikatelé a ekologické organizace z Česka, Německa a Francie. Zahraniční hosté prezentovali na odborném semináři novou legislativu na podporu obnovitelných zdrojů energie a zkušenosti. V úvahu dnes (a tím spíše v roce 2020) připadají i mezinárodní aukce a zapojení v přeshraničních projektech na podporu obnovitelných zdrojů energie. Mezi lety 2005 a 2016 byly aukce na podporu obnovitelných zdrojů energie v různých podobách, samostatně nebo s jinými způsoby příspěvků, zavedeny v 67 zemích světa Aukce se v členských státech pořádají většinou jako technologicky specifické, tedy vždy pro daný druh obnovitelných zdrojů. Jak by mohla vypadat podpora formou aukcí v ČR? Česká republika zaostává v zavádění aukčního mechanismu podpory OZE, nicméně první návrhy konstrukce českého aukčního systému se již objevily

Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů bude probíhat pomocí hodinového zeleného bonusu. Pro zdroje s výkonem do určité výkonové hranice, zhruba 1 MW, bude zelený bonus kalkulován pomocí referenční výkupní ceny, kterou stanoví ERÚ Podpora obnovitelných zdrojů v novém programovém období Evroé unie 2014 - 2020. CZ Biom. Česká republika se v současné době intenzivně připravuje na čerpání evroých prostředků v dalším programovém období od 2014 do roku 2020. Hlavní aktivitou je příprava strategických materiálů, tzv. operačních programů. Komora obnovitelných zdrojů energie je dobrovolným profesním a zájmovým sdružením právnických osob, založeným dle § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Sdružení sleduje obecně prospěšné cíle v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie. K těmto patří zejména Podpora Antivirus má být cílena na zaměstnance společností, které vlivem státních nařízení k potlačení šíření pandemie musely buď úplně přerušit provoz, nebo jim prokazatelně klesly zakázky. Nová legislativa umožní další boom obnovitelných zdrojů. TISKOVÁ ZPRÁVA - Evroá komise potvrdila, že podpora obnovitelných zdrojů energie v ČR je slučitelná s vnitřním trhem EU. Nic proto nestojí v cestě tomu, aby ERÚ vypsal podporu i pro rok 2017. Evroá komise schválila český systém podpory pro obnovitelné zdroje uvedené do provozu před rokem 2013

Český průmysl je největším světovým (vynuceným) plátcem obnovitelných zdrojů energie kvůli poplatku 16,8 € za jednu megawatthodinu spotřebované elektřiny Sněmovna schválila vládní návrh na omezení podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v nových elektrárnách uvedených do provozu od příštího roku. Poslanci do novely při dnešním schvalování vložili požadavek, aby příjemci podpory museli od příštího roku prokazovat svoji vlastnickou strukturu Při odběru Zelené elektřiny má zákazník jistotu, že celá jeho spotřeba elektřiny je díky certifikátům, které za něj nakupuje obchodník, pokryta výrobou z obnovitelných zdrojů. Pokud bude více takových odběratelů, bude docházet k navyšování výroby z obnovitelných zdrojů Podpora tepla a formy podpory tepla. (1) Pro účely stanovení podpory tepla z obnovitelných zdrojů podle tohoto zákona se za teplo z obnovitelných zdrojů považuje teplo vyrobené využitím obnovitelného zdroje. (2) Podpora tepla z obnovitelných zdrojů (dále jen podpora tepla) se uskutečňuje formou. a) investiční podpory tepla, nebo

Programy na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů a úspor mají podle Nejvyššího kontrolního úřadu v Česku velmi omezenou účinnost. V letech 2005 až 2008 do nich stát vložil přes dvě miliardy, splnit cíl osmiprocentního podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě elektřiny se však podle NKÚ příští rok nepodaří Vyrábějte vlastní energii z obnovitelných zdrojů. Stačí podat projekt do konce července 2020. Máte mnoho možností: postavte si větrnou elektrárnu; instaluje tepelné čerpadlo či solární systém; vyveďte teplo z bioplynových stanic či z biomasy; pořiďte si vlastní vodní elektrárnu. Ozvěte se nám, rádi Vám poradíme a pomůžeme s přípravou projektové dokumentace.

180/2005 Sb. Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

ERÚ spustí podporu obnovitelným zdrojům — ČT24 — Česká

AKTUALIZACE: Podpora energie z obnovitelných zdrojů . Návrh směrnice Evroého parlamentu a Rady o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů (KOM(2008)19 v konečném znění) Na zasedání výboru Evroého parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITR Tuzemské firmy mohou využít globální proměnu energetických zdrojů a zájem o chytré technologie, které vedou k maximálnímu využití obnovitelných zdrojů. Příležitosti v dynamicky se rozvíjející moderní energetice začínají objevovat také státy v Latinské Americe. Informacemi nabitý webinář Exportní příležitosti v Latinské Americe nejen pro moderní energetiku. Podpora obnovitelných zdrojů je plně v souladu s pravidly EU. Neexistuje důvod nevypsat podporu pro příští rok Aliance pro energetickou soběstačnost a Solární asociace vítají ukončení procesu, ve kterém Evroá komise posuzovala systém podpory obnovitelných zdrojů v České republice

PoZE / PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE [ČÁST PRVNÍ] / PODPORA

Na serveru Ekolist.cz vyšla zpráva ČTK Vědci vidí konec uhlí různě, požadují rozvoj nízkoemisních zdrojů, ve které jsou citovaní Alexander Ač a Vladimír Wagner. Vladimír Wagner požádal redakci Ekolistu, aby zveřejnila úplné znění jeho odpovědí. Redakce pak požádala Alexandra Ače o zveřejnění i celého znění jeho odpovědi Dopad podpory . obnovitelných zdrojů energie. na ekonomiku . Next Finance s.r.o. 25. června 201

Provozní podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) v elektrárnách uvedených do provozu v letech 2006-2012 zatím stála a ještě bude naši společnost stát stovky miliard Kč. Proto je to časté téma komentářů, které jakoby od sebe opisovaly tvrzení, že za zcela nesmyslný rozmach řádově předražených zdrojů elektřiny může zpackaný zákon o. Podpora musí být nastavena tak, aby elektřina z obnovitelných zdrojů našla své uplatnění na trhu a výstavba nových výroben byla ekonomicky atraktivní pro investory. Na druhou stranu je podporu nutno nastavit s ohledem na podmínky ČR, zejména na dostupnost obnovitelných zdrojů Podpora obnovitelných zdrojů energie. Čestmír KLOS, moderátor, redaktor časopisu Euro ——————- Dobrý večer, vážení posluchači. Česká republika má už na dosah ruky moderní zákon na podporu obnovitelných zdrojů energie. Schválily ho už obě komory parlamentu a nyní čeká jen na podpis prezidenta republiky

Obnovitelná energie - Wikipedi

Podpora a velký potenciál start-upů. Zajímavými projekty, jak využít inovace v oblasti obnovitelných zdrojů jsou například startupy, které se inkubují v kosmickém inkubátoru ESA BIC, a které využívají družicová data. Jedná se kupříkladu o projekt World of Space, který úspěšně prošel inkubačním programem CzechInvestu Podpora centrálního zásobování teplem a využívání obnovitelných zdrojů. To preferuje nejvýhodnější varianta nové energetické koncepce města. 28. srpen 2018. Radní dnes schválili aktualizaci Územní energetické koncepce města Brna. Cílem bylo najít řešení pro zajištění bezpečnosti dodávek energií. Věc: Státní podpora č. N 63/2005 - Česká republika Program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů v resortu dopravy Vážený pane ministře, 1. Postup 1. Dne 30. dubna 2004 oznámily české orgány Komisi určité opatření. Toto oznámení nebylo dále předáno Generálnímu ředitelství Energie a doprav

ERÚ - Často kladené dotaz

Novela zákona o podporovaných zdrojích mimo kontroly

Elektřina zdraží! Nová cena je 4,65 Kč za kWh | Nazeleno

Podpora solárů má klesnout, asociace mluví o politické

Ariston ThermoPřekompenzace solární energetiky je politická chiméra

EUR-Lex - 32018L2001 - EN - EUR-Le

Praha chce snížit emise CO2 na nulu do roku 2050 – NovinkyNejčastěji kladené otázky - ČSVE - Větrné elektrárnyVe Václavicích vzniká nová větrná elektrárna
 • Elektrifikace koloběžek.
 • Porovnání touran zafira.
 • Co je to esej.
 • Gejmr merch tričko.
 • Krabi thajsko.
 • Replicawatches cz.
 • Stevenson jekyll and hyde.
 • Svítá text.
 • Total commander windows 10.
 • Pixwords 3 slova.
 • Střelecký ostrov all you can eat.
 • Ln 2.
 • Evolveo android stick q3 4k firmware.
 • Godfred kirk christiansen.
 • Časopis maminka predplatné.
 • Literatura 14 15 století.
 • Nikkor 55 200mm vr.
 • Vitkovice cylinders.
 • Cestování s kočkou na slovensko.
 • Zácpa u starého psa.
 • Řady kalkulačka.
 • Kloboučník filmy a televizní pořady.
 • Popis kuchyne.
 • Lihovar chrudim.
 • Adopce dětí z číny.
 • Jak vybrat zvlhčovač vzduchu.
 • Chata rysy.
 • Dřevostavby rýmařov.
 • Krabička s fotkama.
 • Makro plzeň otevírací doba velikonoce.
 • Lti mahdia beach.
 • Vyznání nejlepší kamarádce.
 • Světový sportovec roku.
 • Mcf bazar.
 • Chernobyl chimney.
 • Chromecast ultra.
 • Troian bellisario filmy a televizní pořady.
 • Višeň z pecky.
 • Simpanz zrcadlo.
 • Teleskopka černá.
 • Travnikovy koberec obi.