Home

Evidence spotřeby paliva

Velký počet řidičů si vede pravidelné záznamy o tankování paliva do svého plechového mazlíčka. Někdo si píše údaje na papír či do deníku, někdo zase jako poznámku do mobilního telefonu. Ne každý systém záznamů je však efektivní a následné zjišťování průměrné spotřeby může být komplikované Výpočet a evidence spotřeby vozidel a ceny benzínu, nafty, LPG a CNG na čerpacích stanicích Vyhledejte si údaje o spotřebě paliva. Osobní a užitková auta Motorky a čtyřkolky Do spotřeby paliva se projevuje samozřejmě mnoho dalších faktorů, zejména pak odpor vzduchu a valivý odpor pneumatik. Podhuštěné pneumatiky zvyšují odpor, takže pravidelně kontrolujte jejich tlak. Pomůže také, když nebudete neustále vozit na střeše zahrádku - ta zvyšuje spotřebu klidně i o více než 10 % Evidence tankování, servisních zásahů, služeb a dalších výdajů s možností zadání zpětně. Plánovač pravidelných a budoucích událostí na základě ujetých kilometrů a/nebo data. Statistiky spotřeby paliva, nákladů na servis, průměry, minima, maxima. Export statistik do formátů CSV/HTML Hodnoty spotřeby paliva, které najdete v prospektech automobilky a ve velkém technickém průkazu, se měří v laboratorních podmínkách v přesně definovaném cyklu (například testovaný automobil musí mít ujeto alespoň 3000 km, ale ne více než 15 tisíc, sériové pneumatiky a je zatížen 175 kg)

Auto spotřeba - Praktická evidence tankování WMMania

Spotřeby.cz - výpočet spotřeby paliva auta, ceny benzínu ..

 1. Evidence docházky Mprac; Spotřeba paliva Mauto; Spotřeba paliva Mauto. Archiv » Spotřeba paliva Mauto. Aplikace Mauto 1.0 slouží k evidenci spotřeby pohonných hmot (PHM) na PDA s Windows Mobile. Podporuje neomezené množství vozidel. Pro každé vozidlo se vytvoří speciální soubor .csv s názvem vozidla (např. Mazda.csv, Motorka.
 2. Dobrý den, v TP je uvedena norma pro spotřebu PHM 136/2014W. Budu brát pro průměrnou spotřebu třetí údaj (kombinovaná spotřeba) nebo aritmetický průměr
 3. Fuelio je jednoduchá, snadno ovladatelná aplikace pro systém Android určená ke sledování ujetých kilometrů, spotřeby paliva a nákladů na palivo. Pomocí této aplikace můžete sledovat své náklady na provoz vozidla, svá tankování, spotřebu paliva, ujeté kilometry, náklady na palivo / ceny paliva a ušetřit. Prohlédněte si přehled ujetých kilometrů a nákladů na.
 4. Je-li v technickém průkazu vozidla v kolonce Spotřeba paliva uvedena např. norma 93/116/ES, 1999/100/ES, 2004/3/ES, 2007/46/ES, 715/2007/ES, EU 692/2008, EU 566/2011, EU 459/2012, EU 630/2012, EU 195/2013, EU 136/2014, EU 2015/45, EU 2016/646, EU 2017/1347, EU 2018/1832 je tam uvedený třetí údaj o spotřebě tzv.kombinovaná (smíąená) spotřeba, která se pro výpočet náhrady.
 5. Papírové spotřeby automobilů většinou nekorespondují s realitou. Chcete-li zjistit reálnou spotřebu a udělat si názor na to, jak je na tom vyhlídnutý automobil, jde to lehce. Navíc získáte informace o cenách pohonných hmot na čerpacích stanicích a také možnost na cestách šetřit náklady
 6. Výjimka: Zadáním Jednotky x (výhradně pomocí šipek) můžete změnit jednotky pro spotřebu paliva následovně: hodnota 1000 odpovídá [t] nebo [tis. m3] a hodnota 1 odpovídá [kg] nebo [m3]. Změna jednotky spotřeby je zobrazena za hodnotou spotřeby. Výsledek se zobrazí v oranžovém rámečku Zobrazení výsedku v GJ/rok
 7. Evidence ujetých kilometrů, záznamy o tankování, nákladech, spotřebě, poloze, . Možnost evidovat více vozidel. Užitečné statistiky (celkové, tankování, náklady, průměry, spotřeba paliva). Volba jednotek vzdálenosti (míle nebo kilometry) a objemu paliva (litry/americké galony/imperiální galony)

Speciál o spotřebě paliva - vše, co musíte vědět - Autoweb

Základní spotřeba paliva pro všechny značky a modely vozidel. Na webových stránkách AutAtuA najdete měrnou spotřebu paliva a zjistíte spotřebu motoru vašeho aut Dnes s výpočtem spotřeby paliva pomáhají palubní počítače, ale ne všechna auta je mají a někteří řidiči jim nevěří. Přeci jen v minulosti byly údaje některých počítačů velice nepřesné, proti skutečnosti se často lišily o více než 10 % Moto assistant - skvělý asistent pro váš vůz MAGAZÍN. Jestliže si sami o sobě potrpíte na detailní statistiky a různé průzkumy, které si shodou okolností klidně můžete dělat i vy ve svých domácích podmínkách, rozhodně zvolíte pro statistiky vašeho automobilu právě aplikaci, kterou si v..

Kontrola spotřeby vozidla - evidence čerpání paliva a kontrola průměrné spotřeby paliva. Zabezpečení vozidla - zaslání SMS zprávy o alarmu na mobilní telefon. Snadná montáž do vozidla - stačí připojit napáje mojeSpotřeba - evidence spotřeby Vaší domácnosti. Co je mojeSpotřeba.cz? MojeSpotřeba.cz je šikovný pomocník při evidenci spotřeby energií (voda, plyn, elektřina) Výpočet průměrné spotřeby paliva - benzínu a nafty Průměrná spotřeba paliva je měřítkem, jaké jsou náklady na provoz motorového vozidla. Pro výpočet je nutné znát počet litrů spotřebovaného paliva a vzdálenost, jakou jsme na toto palivo ujeli

Firemní tankovací karty s odloženou splatností. Souhlasím se zpracováním všech osobních údajů, které jsem dobrovolně uvedl/a v kontaktním formuláři obchodní společnosti CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., se sídlem Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8, IČ: 27916693, sp. zn. C 126337 vedená u Městského soudu v Praze, a obchodní společnosti FLEETCOR Czech. Vyhláška Ministerstva zemědělství ze dne 20. března 2000, kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně ze středních a těžkých plynových olejů a ze směsi paliv a maziv spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa, podrobnosti o vedení dokladů a evidence a normativy spotřeby těchto výrobk

PHM & Náklady: evidence a analýza výdajů za automobi

PHMX.CZ - Výpočet spotřeby paliva. Online aplikace pro výpočet průměrné spotřeby pohonných hmot Vašeho auta, motocyklu a vše ostatních vozidel. Zadejte potřebných pár údajů a kalkulačka Vám vše spočítá. Spotřeba pohonných hmot (PHM) je počítána s přesností na dvě desetinná místa Spotřeba paliva a náklady na provoz vašeho vozidla, výpočty, statistiky, seznam spotřeby paliva automobilů a cenová mapa benzínu, nafty a LPG Získejte kontrolu nad palivovým hospodářstvím a nakládáním s PHM u nákladních vozidel i kamionů - on-line dohled, měření spotřeby a paliva v nádrži, zámek nádrže, ad

Takže měření spotřeby výpočtem z načerpaného paliva a ujeté vzdálenosti je nepřesné, Toyota Auris 2.0 D4-D - BC ukazoval 6,4 (víc než tankování), podle tankování a evidence v programu Fuelio byla spotřeba 6,1 (ujetých a evidovaných přes 100 tisíc km, tankována hladinka). Tak jsem si to v BC upravil, aby mi to. Porovnání reálné a papírové spotřeby. Od 1. ledna 2020 vejde v platnost povinnost evidence reálné skutečné spotřeby vozidla.V první vlně se bude jednat pouze o nově homologovaná auta, ale rok 2020 bude též využit jako přechodné období, kdy se podobný systém dostane i do vozů dříve vyrobených.S rokem 2021 se tedy všechny úlevy a výjimky poškrtají a každé nové. Kniha jízd a evidence spotřeby pro javové mobily. Zadáte množství paliva, které jste natankovali, a kvůli výpočtu průměrné spotřeby označíte, jestli jste nádrž doplnili až po okraj. Do samostatného políčka napíšete zaplacenou částku, do popisu patří název čerpací stanice, můžete sem ale doplnit i cokoli. Evidence spotřeby paliva za kalendářní měsíc je zaznamenána ve formuláři Měsíční vyhodnocení provozu ZZO a Měsíční zpráva o vlastní a technologické spotřebě ZP na PRO. Poznámka: Evidence provozních hodin ZZO za kalendářní den je zaznamenána do Provozního deníku a ve formuláři Denní vyhodnocení provozu. Umožňuje evidenci nákupů pohonných hmot a sledování průměrné spotřeby paliva u vozidel i výpočty průměrné spotřeby paliva. Kniha jízd automaticky vypočítává příslušné sazby náhrad za spotřebované pohonné hmoty dle data jízdy a nákupních cen z evidence nákupů pohonných hmot nebo dle ceníků vydávaných.

Normovaná spotřeba paliva neodpovídá realitě, zjistila

Závěrem bych si dovolila soukromou radu, nebo poznámku. Vzhledem k objemu, nepřehlednosti, neustálým změnám právních předpisů a vysokým pokutám za porušení povinností v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví lidí v nich stanovených, považuji za prozíravé, vést si pro jistotu a třeba jen pro sebe co nejširší evidenci dostupných dat a uchovávat doklady, i. Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků: 01.01.2004: 95/1996 Sb Doporučený postup účtování spotřeby PHM Průměrná spotřeba. 12.5.2003, Ing. Karel Janoušek , Finanční ředitelství. Zákon o daních z příjmů již od roku 1995 neuvádí u firemních vozidel žádnou přímou vazbu mezi spotřebou pohonných hmot zahrnutou do daňových nákladů a průměrnou spotřebou PHM zjištěnou z technického průkazu vozidla Kontrola spotřeby vozidla - evidence čerpání paliva a kontrola průměrné spotřeby paliva. Zabezpečení vozidla - zaslání SMS zprávy o alarmu na mobilní telefon. Snadná montáž do vozidla - stačí připojit napáje Re: Průměrná spotřeba paliva Vezmete ten poslední údaj to jsou spotřeby při různých rychlostech ty sečtete to je 20,5: 3 ´= 6,833 l na 100 k

Vyhláška č. 433/2003 Sb. - Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků - zrušeno k 20.02.2008(48/2008 Sb. Sledování spotřeby paliva. Umožníme vám kontrolovat spotřebu paliva online a mít ji vždy pod kontrolou. A proč je sledování spotřeby paliva tolik důležité? Především umožní optimalizovat spotřebu v delším časovém horizontu, naplánovat nové trasy a také se promítne v celkových nárocích na technické parametry. Není-li tento údaj v technickém průkazu uvede, vypočítá zaměstanavatel spotřebu pohonné hmoty vozidla aritmetický průměrem z údajů v technickém průkazu uvedených. Mám k dispozici technický průkaz, kde jsou uvedeny spotřeby 6,7/4,/5,4 a dále je zde uvedena spotřeba paliva: metodika ES 2004/3 Náležitosti této evidence jízd stanoví pokyn GFŘ D-22 svým ustanovením k § 24 odst. 2 ZDP bodem 22. Pokud správce daně nestanoví jinak, vede tedy poplatník evidenci jízd tak, aby takto vynaložené náklady mohl prokázat. Evidence jízd obsahuje minimálně tyto údaje:

Evidence vozidel a pohonných hmot - INSTALUJ

 1. V souhrnné provozní evidenci (SPE) ohlášené za rok 2010 bylo nalezeno značné množství chyb v údajích o spotřebě paliv. A to i přes skutečnost, že formulář F_OVZ_SPOJ je vybaven funkcí odhadu pravděpodobné spotřeby paliva na základě údajů o výkonu, provozních hodinách a výhřevnosti paliva
 2. Podobné jednotky. Metodika normování spotřeby paliva pro topení v kotlích : určeno pro střední a vyšší technické kádry v energetickém provozu / Hlavní autor: Kornickij, Sergej Jakovlevič Vydáno: (1952) Normování spotřeby materiálu ve výrobě / Hlavní autor: Lokšin, Efraim Judovič, 1906-1967 Vydáno: (1951
 3. jednotky u množství paliva (viz níže uvedený příklad). Pro testování množství paliva byl zvolen srovnávací výpočet na základě teoretické spotřeby vypočtené z příkonu, provozních hodin a výhřevnosti paliva. Test a kritérium Palivo Teor. spotřeba Testovaná veličina T04_k01 101 - 19

Evidence vozidel a pohonných hmot 7.0 . spotřebě PHM na jednotlivá vozidla i podle druhu paliva, porovnání skutečné a normované spotřeby, včetně reakce na letní a zimní období. Dále umožňuje evidenci termínů STK a výměny olejů, poskytuje také podklady pro pojišťovnu a silniční daň.. Výpočet a evidence spotřeby vozidel a ceny benzínu, nafty, LPG a CNG na čerpacích stanicích. Vyhledejte si údaje o spotřebě paliva. Osobní a užitková auta Motorky a čtyřkolky Prymula uvažuje, že kvůli průběhu rozvolňování i prověrce skončí. Z dopadů otevření škol obavy nemá Evidence nákupů pohonných hmot Sledování průměrné spotřeby paliva u vozidel Umožňuje tvorbu knihy jízd i dodatečně za minulé roky Velmi rychlé pořizování záznamů do knihy jízd - pomocí šablon Možnost souběžné práce více uživatelů v počítačové sít

Spotřeba auta pod kontrolou! - WALL

Sledování spotřeby paliva automobilů a vytváření s tím souvisejících statistik; Sledování finanční spotřeby mobilního telefonu; Osobní adresář, poznámky a plánovací kalendář na následující měsíc; Výpočet předpokládaného zůstatku financí po odečtení plánovaných plateb; Evidence půjček a jejich splácen 2) Pro snížení spotřeby paliva v současnosti nepoužíváme žádné technické prostředky. 3) U každého vozu vedeme statistiku jeho provozních nákladů, kterou každoročně předáváme vedoucímu oddělení. 4) Ano, penalizujeme

- kontrolů spotřeby paliva a oleje, Jednů za čas si spočítáš spotřebu a taky ti taková evidence slouží k temu, abys poznal, co se s mašinů děje. Když se neco výrazně změní, je to signál, že neco néni v pořádku. No a taková hranice spotřeby oleje bývá okolo 2% spotřeby paliva. Naposledy editováno 11.03.2014. Uspoření počtu najetých kilometrů, spotřeby paliva vozidel, techniky a opotřebení vozidel a strojů. Podrobná evidence vykonávaných prací pro konkrétní pole nebo plodiny. Výkazy práce pro jednotlivé řidiče, stroje a techniku evidence spotřeby paliva (sonda, plovák, CAN/OBD, FMS) uživatelské oblasti; sledování provozních stavů (teplota, otevření a zavření nákladového prostoru) zabezpečení vozidel - upozorňování na neoprávněný pohyb; kniha jízd, včetně exportu do Autoplánu; specifická řešení pro kamionovou dopravu; aplikace s. Rovněž čas řidičů je drahý. Automonti s.r.o. přichází s velmi účinným řešením, jak veškeré tyto náklady ve společnosti dostat jednoduše pod kontrolu. Zkušenosti ukazují úspory jen na spotřebě paliva mezi 30 až 40% Všechny provozovny spalovací, velké zdroje agregace spal. zdroje * výpočet teoretické spotřeby paliva podle výkonu, provozních hodin a výhřevnosti paliva ** výkon neagregovaného zdroje označeného jako SZ je roven nebo větší než 5 MW nebo výkon VZ je roven nebo větší než 50 M

Logistic CAN. Jedná se o rozšířenou variantu produktu Logistic.Dodávaná jednotka pracuje s přímým připojením na CAN/FMS sběrnici vozidla a do monitorovací aplikace jsou přenášeny i telemetrické údaje z vozidla sledování vozidla tak přináší ve spojitosti s elektronickou knihou jízd hodnotný přehled jak je vozidlo provozováno První tankování se do evidence tankování nevkládá. Vysvětlíme si pár varianta-možností jaký typ vozidla jdete evidovat abychom předešli nespokojenosti s výpočtem spotřeby: A. 1. Koupím si auto. Má na tachometru 5 km av nádrži zhruba 10 litrů. 2 evidence spotřeby paliva (sonda, plovák, CAN/OBD, FMS) tvorba elektronické knihy jízd; uživatelské oblasti; vyhodnocování jízdního stylu; aplikace pro mobilní telefony a tablety; WD Fleet - komunikace dispečera s řidiči/komunikace s navigaci; rozhraní API; online data z karty řidiče/archivace tachografu; zabezpečení vozidel.

Co je vlastně zelená nafta? Zelená nafta podléhá paragrafu 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřební dani a nejedná se o konkrétní surovinu, komoditu, ale o nárok, který vzniká většinou zemědělcům na vrácení určité částky ze zaplacených daní za minerální oleje, které se využívají v zemědělské prvovýrobě. Rovněž se zde uchytil výraz vratka ze zelené nafty. evidence nákladů vč. paliva; výpočet spotřeby paliva a nákladů na provoz vozidla; spojování a rozdělování jízd (manuální i automatické) online rezervační systém vozidel; rozlišení soukromé a služební jízdy na portále; nastavení výchozího účelu a typu jízdy pro vozidlo; výpočet a report náhrad za soukromé. Dakon DOR 5N 15 Automat Kotel na tuhá paliva Ocelový kotel DOR 5N Automat s automatickým doplňováním paliva je určen pro spalování hnědého uhlí a dřevěných pelet. Kotel je dodáván ve dvou výkonových řadách 5-17 kW a 8-25 kW, je tedy vhodný i pro domy s nízkými tepelnými ztrátami. Díky nový

GPS sledování vozidel, monitoring vozidel. Webdispečink je komplexní systém GPS sledování vozidel i řízení autoparku. Ušetří váš čas a náklady. Součástí je i elektronická kniha jízd.. Sledování aut, oborová řešen Výpočet spotřeby paliva fispa, Sunday 16 August 2009 - 20:36:04 Výpočet spotřeby paliva Vašeho vozu Při prvním tankování, ještě než začneme něco počítat, je potřeba natankovat plnou nádrž, to je důležité. Přitom si zapíšete stav tachometru (tedy počáteční stav km) ve chvíli tankování sledování spotřeby paliva a porovnání se stanovenou spotřebou; hromadné načtení čerpání k vozidlům z čerpacích karet; grafy využití vozidel; podklady pro účtování služebních cest; možnost nastavení přístupových práv k jednotlivým vozidlům; upozornění na termíny údržby, výměny oleje a STK; evidence. kontrola spotŘeby paliva Informace o spotřebě se získávají přímo z řídící jednotky vozidla. Při pohledu na polohu vozidla máte údaje doplněny například o stav paliva v nádrži a celkové kilometry zobrazené na palubním počítači

Výpočet spotřeby paliva — kalkulačk

Snížení počtu najetých kilometrů, spotřeby a opotřebení vozidel. Přehled o spotřebě pohonných hmot na základě okamžité spotřeby paliva v nádrži vozidla nebo zemědělského stroje. Zamezení neoprávněných manipulací s palivem díky sledování stavu paliva v nádrži což asi odpovídá na otázku - za hodinu můžeš najet 50km ale klidně 5km, takže ze spotřeby se ti to bude dost blbě počítat.. Počitač motohodin stojí 500Kč, ale přesná evidence paliva bude asi dost otravná záležitost.. Naposledy editováno 19.06.2010 21:29:02

Žádám Vás o účast v průzkumu na téma Evidence provozu motorových vozidel. Protože vyvíjím software pro evidenci provozu vozidel a výpočet spotřeby pohonných hmot. Chtěl bych, aby program byl co nejvíce atraktivní, proto musím znát i Váš názor List 2. Údaje souhrnné provozní evidence spalovacích zdrojů a spaloven odpadů - úplné ohlášení K hodnotě spotřeby paliva musí být vyplněn vždy název paliva nebo odpadu a hodnota výhřevnosti. Emise List 2

Určujete správně průměrnou spotřebu pohonných hmot

Vedle ukládání oblíbených stanic a vyhledávání tras získá uživatel po registraci možnost využívat i další funkce. Oblíbená je třeba evidence spotřeby paliva nebo kalkulačka pro výpočet úspory při využívání CNG oproti benzínu/naftě. Pro každé své vozidlo si uživatel může vytvořit vlastní profil REPORTY SPOTŘEBY PALIVA REPORTY SPOTŘEBY PALIVA Evidence dokumentů . Reporty překročení povolené rychlosti . Přiřazení řidičů k vozidlům . Analýza stylu jízdy . E-kniha jízd . Pokrytí ve 36 zemích . Tuto službu si můžete vybrat za příplatek. Tuto službu si můžete vybrat za příplatek MAN TGX EfficientLine 3 - více síly, ještě méně spotřeby. Úsporný do poslední kapky: Díky vylepšenému hnacímu ústrojí, sériovým systémům zvyšujícím efektivitu a motorizaci s optimalizovanou spotřebou snížíte s MAN TGX EfficientLine 3 ještě více své celkové provozní náklady

Video: Spotřeba paliva Mauto - Macula

Webový portál CNGCo dokáže náš systém? | GPSdozorZelená nafta – Satelitní sledování spotřeby palivaNOVINKA - SPECTRO Q5800 Integrovaný analyzátor maziv a
 • Veteráni pohraniční stráže.
 • Susene drozdi pomer.
 • London modern museum.
 • Beriev be200.
 • Panna maria.
 • Na staré hospodě.
 • Letiště tenerife norte.
 • Plané neštovice příznaky.
 • Vyhýbavá porucha osobnosti zkušenosti.
 • Líbí se mužům vysoké ženy.
 • Trouba mora.
 • Přívoz praha zoo.
 • Koronární oběh.
 • Seznam grafů word.
 • Oheň v krbu.
 • Kapky na žlučník algifen.
 • Jak dát více fotek do jednoho obrázku.
 • Odstraňovače latexových nátěrů..
 • Zuš vysoké mýto.
 • Mandevilla bella.
 • Jak predat zasnubni prsten.
 • Honda crv 2019 rozměry.
 • Počasí vysoké mýto.
 • Jak urazit holku.
 • Etobicoke.
 • Advent v německu.
 • Malý indián ve městě online zdarma.
 • Předdůchod kalkulačka 2019.
 • Polské vtipy.
 • Dicomworks.
 • Bakteriální rozpad ploutví neonka.
 • Doplňky do předsíně.
 • Bmw 140i xdrive 2018.
 • Hdmi kabely test.
 • Cesta do bukurešti.
 • Alkoholové želé brno.
 • E.on elektromobilita.
 • Luxusní plavby.
 • Monster high omalovánky k vytisknutí.
 • Dopravní nehoda strakonice dnes.
 • Multifidus cviky.