Home

Hrobka egyptského panovníka

Hrobka s překvapením. Roku 1897 se ředitelem Egyptské památkové správy stává francouzský orientalista Victor Loret. Ten o rok později nalezne v Údolí králů hrobku Thutmose II., v níž objeví prázdný sarkofág z načerveno nabarveného pískovce Před osmdesáti lety vstoupil Brit Howard Carter do pohřební komory faraona Tutanchamona. Od nálezu celé hrobky tehdy uplynuly skoro tři roky. Z neznámého egyptského krále udělal objev celebritu, protože hrobka nebyla vykradena. iDNES vám nabízí fotografie unikátních artefaktů Tutanchamonova hrobka, která je ze všech hrobek na tomto nesmírně bohatém archeologickém nalezišti nejnavštěvovanější, byla objevena vlastně úplně náhodně v roce 1922 archeologem Howardem Carterem. V roce 1988 vstoupil do služeb Egyptského úřadu pro starožitnosti a pracoval jako inspektor, jehož oblastí působnosti.

Hrobky faraonů: Záhada ztracených mumií z egyptského Dér

Hrobka egyptského panovníka. Víme, že nejčastějším stavebním materiálem při stavbě pyramid byl pískovec, ale používala se i žula, malta, čedič a hlína. Průměrný blok vážil 2,5 tuny a mnohdy pocházel až ze vzdálenosti 800 km, odkud byl přepravován po řece na člunech Hrobka egyptského panovníka. Pro egyptského krále ji postavil architekt Imhotep, který na sebe navršil pět kamenných mastab, přičemž V Sakkáře si můžete prohlédnout také pozůstatky Venísovy pyramidy, která je hrobkou.. Hrobka tohoto panovníka se nachází v Nuri na levém břehu Nilu u Napaty Faraon (ve starší literatuře také někdy farao) je titul používaný pro starověké vládce Egypta v hebrejském a později i v řeckém prostředí. Dnes je toto slovo široce používáno právě díky použití v bibli a u řeckých a římských autorů; obvyklý originální egyptský titul byl nisut-bitej, pod vlivem řečtiny překládaný jako král Horního a Dolního Egypta Starověký Egypt byl jednou z významných a současně nejstarších starověkých civilizací ve Středomoří a na Předním východě.Jejím centrem byla oblast severo východní Afriky na území dnešního Egypta, kde se soustředila podél dolního toku řeky Nilu až k prvnímu kataraktu tvořícímu přirozenou jižní hranici. Specifické podmínky nilského údolí a pravidelných. Vedle mumie egyptského panovníka vládnoucího přibližně v letech 1333 - 1323 př. n. l. hrobka ukrývá také poklad nesmírné hodnoty. Podle historiků a egyptologů nebyl Tutanchamon nijak významným vládcem, neboť zemřel již ve svých 18 nebo 19 letech

Je ústřední částí rozsáhlého pyramidového komplexu vybudovaného v období Staré říše jako hrobka panovníka 4. dynastie Chufua v oblasti někdejšího egyptského hlavního města Mennoferu nejspíše podle projektu vezíra Hemiuna. Egypťany byl komplex nazýván Achtej Chufu - Chufu je na obzoru, což nevyjadřuje dojem. Hrobka egyptského panovníka 3. Instituce, ve které se uchovávají písemné památky. 4. Jméno nejvyššího řeckého boha 5. Románská tavba kruhového půdorysu 6. První vládnoucí rod v českém stát. 7. Posvátná kniha muslimů 8. Písmo užívané v Egyptě 9..

Hrobka byla objevena v pohřebním komplexu faraona Raneferefa, což podle šéfa české egyptologické mise Miroslava Bárty vede k domněnce, že královna byla ženou Raneferefa. Hrobka je součástí nevelkého pohřebiště rozkládajícího se na jihovýchod od zádušního komplexu panovníka Raneferefa Podle mnohých je to nejkrásnější z objevených hrobek z doby egyptské Staré říše. Unikátní je díky velikosti, zachovalosti, malované výzdobě i tím, co vypovídá o samotném majiteli. Velmož Ti ji v dnešní poušti na okraji Sakkáry postavil před 4 400 lety, a ačkoli byla objevená už před 160 lety, čeští egyptologové nyní odhalili pět nových pohřebních šachet Na podzim roku 48 př. n. l. se Pompeius uchýlil pod ochranu egyptského panovníka Ptolemaia XIII. Země se však nacházela v rozvratu, na němž měl velký podíl Kleopatřin otec Ptolemaios XII. Egypťané, kteří se chtěli zalíbit Caesarovi, Pompeia zradili a nechali jej zavraždit

SPECIÁL: Před 80 lety se otevřela hrobka Tutanchamona

- pro panovníka a významné osobnosti (kněží, vysoké státní úředníky, faraónovy manželky) byly budovány Tutanchamonova hrobka - nevyloupena, našly se zde zlaté šperky, sochy, - součástí egyptského malířství bylo i písmo, které vzniklo zjednodušením obrázků, dělilo se na Jakmile navštívíte Gízu, měli byste vědět, že kromě třech známých pyramid je tam také mnoho neuvěřitelných věcí k prozkoumání. Jednou z nich je Osirisova hrobka (někdy také nazývána Osirisova šachta). Nachází se pod kamennou cestou Rachefovo pyramidy. Tato tajomná hrobka je složitě vyhloubená ve více úrovních pod povrchom Hrobka panovníka Tutanchamona - nevyloupená hrobka, která byla objevena 1922 - bohatá pohřební výbava mladičkého panovníka je chloubou Egyptského muzea v Káhiře Referáty: - egyptské náboženství - mumifikace - pyramidy - hieroglyfy, rosettská deska, Champollion - Tutanchamon a objevení jeho hrobky Karna Ještě nikdy nikdo nespatřil poslední místo egyptského panovníka v tak dokonalém stavu a se vším jeho bohatstvím, jež tu leželo nedotčeno. Vzrušující příběh objevování hrobky a mladičkého krále, který v ní nerušeně odpočíval po více než 3 000 let, se stal legendou a dodnes nepřestává podněcovat představivost.

Tutanchamonova hrobka - objev, který vyvolal šílenství

 1. Loni uplynulo 200 let od nalezení Rosettské desky Napoleonovými vojáky, kteří kopali základy pevnosti Fort Julien poblíž Rašídu. Deska s dvojjazyčným nápisem (egyptským a řeckým), zaznamenaným třemi druhy písma (hieroglyfickým, démotickým a řeckým), později poskytla francouzskému učenci J. F. Champollionovi klíč k rozluštění jejího egyptského textu
 2. Příběh největšího panovníka egyptských dějin. Francouzský dokument. Pozoruhodný příběh začal v Egyptě před více než 3200 lety. V roce 1213 před Kristem, 18. dne prvního měsíce období záplav, se egyptského lidu zmocnil smutek
 3. 3. Hrobka egyptského panovníka. 4. Titul vládce Egypta. 5. Nádoba sloužící k uložení vnitřních orgánů mumifikovaného zemřelého. 6. Brodivý pták, který se stal symbolem boha Thovta. 7. Označení pro znak obrázkového písma. 8. Přirozeně nebo uměle dochované tělo člověka nebo zvířete. 9. Jméno božského vládce.
 4. Podrobnosti Napsal Felgr Pavel Vytvořeno: 25. únor 2008 . Faraon Ramesse II. se stěhoval (tedy přesněji jen jeho 11 metrů vysoká a 3200 let stará socha). Ta dosud stála na rušném náměstí v centru Káhiry. Sochu Ramesse II. ničilo znečištěné ovzduší, v okolí navíc vyrostly mosty, stanice metra, mešita a další budovy. Sochu významného egyptského panovníka, který.
 5. Hrobka (egyptology označovaná jako AC 30) se jak rozměrově, tak svou podobou neliší od ostatních hrobek ve svém okolí (jde o hrobku typu mastaba). V nadzemní části mastaby se nacházela kaple, původně s dvojicí nepravých dveří, kamenných stél, v západní stěně
 6. V Egyptě nalezena panovnická hrobka stará 5600 let. V prvním hrobu v regionu Kom al-Ahmar byla odhalena čtveřice těl ve špatném stavu; podle umístění mohla patřit vězňům či sluhům panovníka, kterému byli po jeho smrti obětováni

Hrobka egyptského panovníka - v 1

Samotná Tutanchamonova hrobka je pro archeology záhadou už od jejího objevení v roce 1922. Její velikost, prostory ani stavba totiž vůbec neodpovídají tehdejší klasické hrobce pro egyptského krále. Odborníci to vysvětlují tak, že Tutanchamon zemřel nečekaně a ve velmi mladém věku, v pouhých 19 letech Roku 1914 přešla jeho koncese na lorda Carnarvona a Howarda Cartera a tím začala historie nejvýznamnějšího objevu egyptského hrobu v dějinách. Lord Carnarvon byl typicky anglickou kombinací sportovce a sběratele uměleckých předmětů, gentlemana, světoběžníka, realisty v jednání a romantika cítěním Prvního přechodného období, kdy autorita panovníka klesla na minimum a Egypt drancovali zloději, jenž mj. rabovali i pohřební komplexy faraonů Staré říše. Přesto se českým egyptologům podařilo najít v hrobce opravdu úctyhodné kousky egyptského umění té doby a dokonce i část mumie, a to levou ruku faraona Raneferefa Hrobka se nacházela na západním břehu Nilu, tedy v místech, kde podle Egypťanů mizí slunce. Rakev přes řeku převezla velká loď zdobená květinami. Během plavby byla rakev s tělem panovníka uložena pod baldachýnem v malované schráně Existují hned tři důvody, proč faraon Achnaton patří mezi nejznámější panovníky starověkého Egypta. Jeho ženou byla slavná překrásná královna Nefertiti, neporušená hrobka jeho syna Tutanchamona zase dnešním vědcům poskytla unikátní pohled na egyptskou historii a kulturu. Sám vládce se do historie zapsal pokusem o revoluční náboženskou reformu, která otřásla.

Kleopatra se narodila 69 př. n. l. v Alexandrii jako třetí dcera egyptského panovníka Ptolemaia XII. Spoluvladařkou svého otce se stala ve věku 17 let společně se svým bratrem Ptolemaiem XIII. Skutečnou moc však měli poručníci, proti nimž vystupovala s pomocí Říma SVůT PRO SOCHY EGYPTSKÉHO PANOVNÍKA Fragmenty. download Stížnost . Komentáře . Transkript . SVůT PRO SOCHY EGYPTSKÉHO PANOVNÍKA Fragmenty. Stačilo by nahlédnout do jednoho egyptského hřbitova, který se nazýval Abydos. Toto místo bylo jedno z nejvýznamnějších náboženských center ve starověkém Egyptě. - Když byla nalezena hrobka krále z první dynastie, Džera, nestačili se archeologové divit Hrobka Kleopatry. Kleopatra VII. byla poslední ze série panovníků Ptolemaiovců, kteří vládli Egyptu mezi lety 305 a 30 př.n.l.. Mnoho je známo o její inteligenci, kráse a milostných vztazích (měla děti jak s Juliem Caesarem, tak s Markem Antoniem), ale tajemstvím zůstává zahaleno místo jejího posledního odpočinku

Hrobka egyptského panovníka — hrobka s překvapení

Faraon - Wikipedi

Společně s dalšími pyramidami se nachází na pyramidovém poli v Gíze na předměstí egyptské metropole Káhiry. Je ústřední stavbou rozsáhlého pyramidového komplexu, který byl vybudován v období Staré říše jako hrobka panovníka 4. dynastie Chufua v oblasti někdejšího egyptského hlavního města Mennoferu V této epoše vznikly všechny texty nalezené v pyramidách a konala se četná polní tažení do Asie a Libye. Z poslední dynastie staré říše je nejdůležitější osobností Phiops II. Na trůn nastoupil jako šestiletý a vládl devadesátčtyři let, což je nejdelší doba vlády egyptského panovníka otiskem devíti šakalů, symbolů strážce pohřebiště. Komu asi hrobka patří? Kopali jsme dále a před námi se objevila kartuše (oválný rámeček se jménem panovníka), která patřila Nebcheperure. To bylo jedno ze jmen Tutanchamona. Usilovně jsme kopali dál. 26. listopadu jsme stanuli před další zdí. Udělal jsem malinkou.

Starověký Egypt - Wikipedi

Hrobka tohoto panovníka se nachází v Nuri na levém břehu Nilu u Napaty. Je to miniaturní pyramida o rozměrech 14 na 14 metrů, s výškou 20 metrů. Dalších 20 králů si v těchto místech nechalo vybudovat své hrobky Hrobka kněze Hetepiho představuje dosud nejstarší zkoumanou stavbu na české archeologické koncesi. Pochází z doby konce 3. dynastie (kol. 2600 př. Kr.) a nachází se pouze několik set metrů na sever od starobylého komplexu Stupňovité pyramidy panovníka Džosera Kaires, jediný přítel krále, představený všech královských prací, strážce tajemství Jitřního domu, správce královského paláce Když čeští egyptologové přesně před rokem objevili v Abúsíru jeho hrobku, bylo jasné, že jde o zcela mimořádnou věc. Však to také potvrdili sami Egypťané. Na nic nečekali a objev oznámili světu okamžitě Hrobka knûze Hetepiho pfiedstavuje dosud nejstar‰í zkoumanou stavbu na ãeské archeologické koncesi. Pochází z doby konce 3. dynastie (kol. 2600 pfi. Kr.) a nachází se pouze nûkolik set metrÛ na sever od starobylého komplexu stupÀovité pyramidy panovníka DÏosera Královská hrobka ve 3. dynastii - typ stupnovitých pyramid Konec 2. dynastie - období nestability -X nová pevnejší jednota egyptského státu za dynastie 3. Hospodárské a politické podmínky na pocátku 3. dynastie Džoser - hlavní postava. Hrobka - Stupnovitá pyramida v Sakkáre Architekt - Imhotep - v Pozdní dobe zbožšte

Kněz Hetepi, nejstarší známá tvář z Abúsíru | Český

Měli jsme na paměti nešťastného Zakariu Ghonéma, který v Sakkáře v nedokončené pyramidě objevil zapečetěný alabastrový sarkofág panovníka Sechemcheta se zbytky pohřebního věnce. BV: K jeho otevření 26. června 1954 přizval egyptského prezidenta Násira. Sarkofág byl prázdný Byl také velmi dlouho ochráncem egyptského krále, a to společně s Horem Aker=Seth Texty Pyramid, výzdoba hrobky a spisy, datuje se do období Staré říše (2780-2250 p ř.nl ) se nám nejvíce naše informace ohledně rané egyptských vytváření mýt

Záhadný Tutanchamonův svět - EnigmaPlus

bû vlády jejího zakladatele,panovníka Snofrua (vládl pfiibliÏnû 24-35 let), zájemce je nejsnaz‰í zajet pfiímo do egyptského hlavního mûsta,kde jsou Foto 2 Pohfiebi‰tû Snofruovy rodiny v Dah‰úru.I zde by se teoreticky mohla nalézat hrobka královny.V pozadí Snofruova pyramida (M.Bárta)

Cheopsova pyramida má obří termální anomálie, ukázal velký

Stavba vznikla jako hrobka egyptského faraona Chufua zhruba před rokem 2500 př. n. l. Ač již dnes není v globálním měřítku brána jako největší pyramida světa, nic ji nevezme, že se mezi velikány jedná o první a tím nejstarší takto obrovskou pyramidu světa Anonym, Hory tmy, kolem roku 3300 př. n. l., dynastie 0, kost, 1,8x1,5 cm, naleziště: hrobka Štíra I., Abydos, Egypt, uloženo: terénní sklad nálezů Nejvyššího výboru památek v Abydu, Egypt. Značky jednoho z nejstarších hieroglyfických nápisů představují kobru se vztyčenou hlavou (vpravo) a pod ní tři hory. Vlevo je stylizovaná obloha, z níž vyzařuje směrem.

Rozhovor s Pavlem Onderkou, kurátorem výstavy Objevování

 1. EGYPT - Kultura Nilu - zabývá se egyptskou společností, náboženstvím, ale hlavně architekturou - Predinastické období, Stará říše, Střední říše, Nová říše,plus dále také Sochařství, Malířství, Písmo, Užité umění a zánik egyptské kultury
 2. Nejstarší příklady: 2 sochy panovníka Chasechema / Chasechemueje (Obě mocnosti se zjevují v záři) - závěr Archaické doby, 2. dynastie Stylová návaznost: spíše na reliéfní vyobrazení z palet než neformální sochy pozdně předdynastického období Sochy panovníka Chasechema / Chasechemueje: Původ: Hierakonpolis. Uložení
 3. Celý svět zná nádhernou pohřební masku egyptského faraona Tutanchamona (asi 1341-1323 př. n. l.). Odborníci z televize BBC se pokusili za pomoci nejmodernějších technologií sestavit virtuální 3D podobiznu starověkého panovníka. Výsledek je, mírně řečeno, šokující
 4. Tajemství, které obklopuje hrobku vynikajícího staroegyptského architekta Senenmuta, na jejímž stropě je vyobrazena převrácená hvězdná mapa, doposud znepokojuje mysl vědců. Senenmut byl architektem nejvelkolepějších staveb v období vlády královny Hatšepsut. Vedl práce v povrchových dolech, řídil přepravu a stavbu dvou v té době nejvyšších obelisků, které.
 5. Pyramida se nachází na pyramidovém poli v Gíze na předměstí současné Káhiry. Je ústřední částí rozsáhlého pyramidového komplexu vybudovaného v období Staré říše jako hrobka panovníka 4. dynastie Chufua v oblasti někdejšího egyptského hlavního města Mennoferu nejspíše podle projektu vezíra Hemiuna
 6. 1899: Egypt, spolupráce na katalogizování káhirského Egyptského muzea. Od 1899: výkopové práce v Egyptě a Núbii. Gíza - od 1902 - vlastní metoda dokumentace - hrobka královny Hetepheres, pohřební komplex panovníka Menkaurea apod. 1910-1942: Kurátor sbírky Egyptského umění v Bostonu Egyptologie po Druhé světové válc
 7. Kromě zlaté masky Tutanchamona, hieroglyfů a mumií nic nevystihuje starověký Egypt tak, jako pyramidy. O těch v Gíze, zejména o Cheopsově, slyšel snad každý. Jenže nejsou jediné. Jen o třicet kilometrů jižněji, v Dahšúru a Sakkáře, tyto monumentální stavby najdete také. Vstup do nich je několikanásobně levnější a na turisty tu téměř nenarazíte

Čeští egyptologové našli hrobku dosud neznámé faraonovy

Doklad radikální proměny umění: hrobka vezíra Ramoseho - západní břeh Karnaku, TT55: proměny zobrazení panovníka Známí umělci: Sochař Bek: nejstarší hlavní královský sochař Achnatona. Stéla Beka a jeho manželky Taheret: nejstarší známý vlastní portrét v dějinách. Považován za tvůrc Jeho cílem bylo obnovení síly a energie panovníka a tím udržení a zajištění budoucnosti celému Egyptu. Sami staří Egypťané nazývali tyto chrámy Chrám milionů let, římský spisovatel Diodóros ho nazval Hrobem Osymandiovým a dnešní název Ramesseum pochází od rozluštitele egyptského písma Champolliona Jelikož se tělo panovníka Taharky v nekropoli v Nuri nenašlo a nebyly v pyramidě ani jakékoli náznaky pohřební výbavy, spekuluje se, že pyramida je pouze kenotaf a pravý hrob se nenachází jinde. Tuto teorii podporuje i fakt, že v pyramidě u Sedeingy se našly kousky zlata a stříbra, pravděpodobně z pohřební výbavy a.

Čeští egyptologové odkryli neznámé části obrovské hrobky

 1. Modely. Ačkoli byla hrobka prozkoumána již dříve, v letech 1895 a 1902, malá místnost, ve které se nacházelo 24 dobře zachovaných dřevěných modelů, byla objevena až roku 1920, kdy hrobku zkoumalo Metropolitan Museum of Art, jehož výzkumy vedli badatelé Ambrose Lansing a Herbert Winlock. Polovinu modelů tvoří lodě, některé z nich mají plachty pro plavbu proti proudu.
 2. Zasáhl rychle a krutě, bezmeškání zformoval vojenskou výpravu, jedno město dobyl, druhé začalo ze strachu vzývat Amenhotepovo jméno a třetí se rovněž vzdalo. Do Egypta přivezl mnoho zajatců a velkou kořist. Upevnil tím postavení egyptského panovníka v Asii
 3. Které fotky na těchto stránkách si rádi prohlížíte? Moje cesty (4754) . Příroda (4824
 4. Deset nejvýznamnějších objevů roku 2013: Česká egyptologie boduje. 14. ledna 2014, 16:51 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK . Káhira/Praha - Úspěch českých egyptologů se stal jedním z deseti nejvýznamnějších archeologických objevů roku 2013, jejichž žebříček sestavil archeologický časopis Heritage Daily
 5. Nejstar‰í stavbou je hrobka samotného zakladatele celé dynastie králov-sk˘ch úfiedníkÛ, SenedÏemiba Intiho (nyní oznaãovaná buì LG 26, nebo Od doby panovníka Neferirkarea se v rámci egyptské archeologie a archi- hfiebi‰tû pro tehdej‰í elitu egyptského státu - ãleny své rodiny a nejvy‰‰í.
 6. - pyramida - hrobka (mastaba) kultura Egypta. náboženství - bohové nejprve v podobě zvířat, později lidská podoba - často však se zvířecí hlavou - př. Hathor (hlava krávy) - ztělesněný bůh je faraon - množství bohů - př. Hór - bůh nebes (nejvýznamnější v počátku egyptského státu) Re - bůh.
 7. Tutanchamonova hrobka objevená před 90 lety skrývala na 3500 cenností, které archeologové z jejího nitra vyzvedávali osm let. Výstava s názvem Tutanchamon - jeho hrob a poklady, která byla před Velikonoci zahájena na Výstavišti v Holešovicích, je pouhým odrazem pokladu, který Howard Carter v Údolí králů objevil

KV62 - Hrobka faraona Tutanchamona. KV62 je bezpochyby nejznámější a turisticky nejpřitažlivější hrobkou v celém Údolí králů. Tato hrobka se stala světovou senzací záhy po svém objevení roku 1922 archeologem Howardem Carterem a započala celosvětové šilenství a zájem o starověký Egypt Položeny základy egyptského náboženství - polyteismus (existují i regionální božstva) Formuje se kult nejvyššího boha Ra [Ré] Usíres = bůh podsvětí; Vznikají posvátné a náboženské texty - připravují člověka na smrt (usnadňují jim cestu do posmrtné říše) - např. Knihy rakví (pohřební texty Nejdůležitějšími stavbami byly stavby sakrální (pro náboženské účely), tedy především hrobka pro panovníka, dále pak různé paláce a nakonec obydlí pro obyčejné lidi z nepálených cihel. Architektura byla velmi vázána na jednotlivá vývojová období egyptské říše (tzn.na predynastické období, Starou, Střední a. Hrobka Thutmose III. se nachází v Údolí králů. V roce 1898 ji objevil francouzský egyptolog V. Loret. Nejznámnější znich se nachází v Egyptském muzeu v Káhiře, je to břidlicová socha znázorňující panovníka v nadživotní velikosti. ředitel Egyptského muzea, a umístil ji do Egyptského muzea v Káhiře.. Sochařská dílna znázorňující výrobu různych typů soch, Ibiho hrobka, Dèr el-Gebráwí . 40. Sochaři při práci, Wepemnofretova hrobka, Gíza Hlava kušitského panovníka z Luxoru 61. Sedící socha kušitského panovníka . 62. Různé druhy svrchní části egyptského oděvu 153. Egyptské paruky . 154. Výroba egyptské.

Video: Egyptské královny - magazí

V Národním muzeu budou od 31. srpna do 7. února 2021 na výstavě Sluneční králové k vidění desítky starověkých artefaktů. Vědci Univerzity Karlovy z nich vybrali 10 výjimečných exponátů, jejichž snímky s odbornými komentáři poskytli magazínu Forum Hrobka egyptského panovníka. Dané posloupnosti jsou určeny rekurentně vyjádřete je vzorcem pro n tý člen. Depilace obočí. Rob becker. Diagnoza c 56. Cerekvice nad loučnou obecní úřad. Poker pravidla. Epikriza english. Smtp. Agario znaky. Autosedačka kiddy evolution pro 2. Google home koupit. Ford motor company. Byty košice. Tato hrobka, z doby 23. stol. př. Kr. byla zkoumána a rekonstruována výhradně ze zdrojů poskytnutých Centrem. V 80. letech byl učiněn objev pyramidového komplexu panovníka Raneferefa, který byl do té doby znám pouze z písemných pramenů. Tito hodnostáři hráli významnou roli při řízení egyptského státu a z. Negativní roli měl ale určitě požadavek zádušního kultu jako podmínky pro posmrtnou existenci panovníka. Faraon tudíž musel ještě za svého života pro takový kult vyčlenit určité lidi (kněží, pomocný personál) a k jejich obživě vyhradit zemědělskou půdu/vesnice/jejich obyvatele Sporné aspekty stavby pyramid pomineme, zjevně negativní úlohu však sehrál požadavek zádušního kultu jako podmínky pro posmrtnou existenci panovníka. Faraon musel ještě za svého života pro takový kult vyčlenit určité lidi (kněží, pomocný personál) a k jejich obživě vyhradit zemědělskou půdu/vesnice/jejich obyvatele

Padihorova šachtová hrobka. Nedaleko na východ od Iufaaova (?) kultovního komplexu byla objevena další šachtová hrobka. Skládá se z šachty o světlosti 4,8 x 3,2 m a hloubce12 m, na jejímž dně, stejně jako tomu je v případě Iufaaovy centrální šachty, se nacházela malá pohřební komora z vápencových kvádrů, přístupná od východu malou vedlejší šachtou Údolí králů se nachází nedaleko egyptského města Luxor. Je rozloženo na vápencovém masivu Libyjského pohoří a táhne se v délce tří kilometrů. Záhadná smrt panovníka. Když se Carterovi konečně podařilo proniknout do hrobky, uviděl bohatství, ze kterého přecházel zrak. Hrobka obsahovala více než 5000. Svět pro sochy egyptského panovníka. Fragmenty fajánsových výplní ze zádušního chrámu krále Neferefrea (Renata Landgráfová), p. 49-53 . Materiálová charakteristika kamenných nádob ze zádušního chrámu panovníka Neferefrea v Abúsíru (Jaromír Leichmann, Jana Hrubá, Jana Kotková, Petra Vlčková), p. 54-5 Život i smrt nejznámějšího egyptského vladaře fascinují vědce od dob objevení Tutanchamonovy hrobky v roce 1922 britským archeologem Howardem Carterem. Známá je především jeho zlatem vykládaná pohřební maska, kvůli jejímuž bohatému zdobení je považován za významného panovníka svého rodu Podíváme-li se na území rozkládající se podel řeky Nil až na hranice dnešního Súdánu, nalezneme zde umění staré až šest tisíc let. Koncem čtvrtého tisíciletí př.n.l. zde datujeme takzvané předdynastické období, po kterém následovaly stará, střední a nová říše egyptská. Za vlády několika dynastií a faraonů zde rozkévatal, i díky příznivým.

Tutanchamon — Česká televize

Nefertiti se vrací: Vypukne nová „Tutmanie? Téma

Čekal jsem, že to bude vyprávění, ve kterém uslyším dusot velbloudích kopyt při dramatických honičkách ve stínu pyramid. A mezi zuby bude skřípat písek, protože to k Egyptu a jeho pouštnímu tajemství patří. Jenže místo toho mladá česká egyptoložka Hana Vymazalová tichým hlasem vyprávěla o číslech a starých ekonomických výkazech. Bylo to ale napínavější. Tutankhamenova hrobka . V roce 1922 nalezli britští průzkumníci v oblasti bývalé Théby hrobku mladého panovníka prakticky nedotčeného zloději. Okamžitě se začaly objevovat vzrušující fakta o egyptských pyramidech, konkrétně o nových senzačních: Tutankhamen zemřel ve věku 19 let

Celosvětově proslulá výstava Tutanchamon - jeho hrob a poklady otevře již 28. března 2013 své pomyslné brány. Pražské Výstaviště v Holešovicích je připraveno nabídnout návštěvníkům pohled do dávné historie. Tisková konference a následná prohlídka dokázala všem přítomným, že se opravdu jedná o unikátní podívanou Výstava Tutanchamon - jeho hrobka a poklady. Na brněnské výstavě Tutanchamon - jeho hrobka a poklady, která se konala v roce 2009, jsme mohli najít předměty z faraonovy hrobky uspořádané přesně tak, jak je objevil slavný archeolog Howard Carter v roce 1922. Přestože se nejedná o originály, jsou exponáty vyrobeny.

Umm el-Qáb (královské pohřebiště 1. a 2. dynastie): hrobka panovníka Džera - Usirův hrob Abydos - jedno z nejstarších poutních míst světa NK: každoroční usirovská procesí - malé kaple - rysy osobní zbožnosti. Seti I. (Nová říše, 19. dynastie) - chrám zasvěcený Usirovi s tzv. Osireionem (kenotafem/nepravý Charakteristika egyptského zemědělství, společnosti a kultury, nejvýznamnější památky. a) pyramidy stavba trvala celý život panovníka b) náboženství, mumie -v roce 1922 byla objevena hrobka faraóna TUTANCHAMONA (zemřel v 19 letech) - nesmírné bohatství, objevil Angličan Carter.

Jižní hrobka a Stupňovitá pyramida Podzemní prostory vrchol centralizace egyptského státu státu -- odraz i v architektuodraz i v architektuře = rozvoj koncepce královské hrobky - vražda panovníka, vražda panovníka, pokusy o pu č Olduvajská rokle (Tanzanie). Olduvajská rokle se nachází v Tanzanii a je významná především tím, že zde byly nalezeny pozůstatky našich nejstarších předků z rodu Homo - přesněji řečeno druh Homo Habilis.Toto jméno dal nalezenému druhu britský archeolog Louis Leakey (1903-1972). Jeho syn Richard pak v roce 1972 nalezl kosti stejného druhu také u jezera Turkana, v Keni.

Ramesse II
 • Vánoční oblečení pro psy.
 • Vítěz tour de france 2018.
 • Detektor kovu alza.
 • Hearthstone pvp decks.
 • Americký staford prodej.
 • Porodní asistentka praxe.
 • Nejdražší fotka řeky.
 • Operace žlučníku české budějovice.
 • Guitalele chords.
 • Candiru wikipedia.
 • Derek mears.
 • Solanum tuberosum.
 • Vw atlas tanoak.
 • Ricinový olej na zácpu.
 • Vývoj aplikací pro android.
 • Had jazyk.
 • Svatý kopeček.
 • Sporici konto junior.
 • Přežít svůj život online.
 • Text crossed css.
 • Lux stříkací pistole hvlp 900 w.
 • Online bazar rakousko.
 • Motoscout24 de english.
 • Muži v černém globální herci.
 • Typizace proteinurie.
 • Pneumokoková meningitida.
 • Křečové žíly v těhotenství na stehnech.
 • Holomráz text.
 • Axolotl liberec.
 • Podoby migrace.
 • Epub reader.
 • Kat mydlář.
 • Objekt občanské vybavenosti bydlení.
 • Přeměna tuku na svalovou hmotu.
 • Bavlněné přehozy na sedací soupravy.
 • Kompot z hroznového vína.
 • Famu fotografie.
 • Generátor titulků.
 • Yankee candle housewarmer.
 • Domácí sladké pečivo.
 • Bruce jenner athlete.