Home

Zastřešující synonymum

stres, stress - ABZ

vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc. a ověřil editor Význam: • zátěž, nápor, napětí, tlak zátěž, nápor, napětí, tlak • funkční stav, ke kterému dochází při vystavení organizmu mimořádným podmínkám, psychosomatická reakce na stresor (stresový podnět Zastřelit. Ke slovu zastřelit evidujeme 11 synonym. Synonyma k zastřelit: střelit <koho>, usmrtit (střelou), odprásknout <koho>, odbouchnout, odděla Lekce českých synonym obsahující výraz zapadlý = zastrčený, odlehlý, propadlý, vzdálený a mnoho dalších, které se teď můžete naučit. Příklady použití zastrčený ve větách Podrobnosti o synonymu zastřelit - slova podobná, která se vztahují k tomuto synonymu

Lekce českých synonym obsahující výraz strčit = zasunout, odstrčit, zastrčit, strkat, vrazit, sunout a mnoho dalších, které se teď můžete naučit. Příklady použití zastrčit ve větách Synonymum ke slovu zajistit a další synonyma. Tyto stránky používají soubory cookie k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam Synonyma online Tezaurus - slovník synonym - synonymum ke slovu. Tezaurus. Na stránce Synonyma Online můžete hledat česká synonyma k zadaným slovům.. Synonyma Online fungují jako Online Tezaurus synonym. Zadáte slovo, ke kterému chcete znát synonyma a Tezaurus vám zobrazí synonyma k zadanému slovu.. Synonyma je možné zadávat, jak s diakritikou, tak i bez diakritiky • pojem zastřešující vědy o výchově a vzdělávání (pedagogika, andragogika, gerontagogika) - shrnutí obecných princip synonymum. 30. fakultativní. Definice Způsob výstavby textu. Vnitřní kompozice je uspořádání syžetu ve vztahu k ději. Vnější kompoizce je uspořádání složek textu. Příklady použití Slohovou práci členíme na tzv. úvod, stať a závěr. Možnosti kompozice dějových textů: Chronologická - události jsou řazeny tak, jak šly časově za sebou. Používá se ve většině románů. Např. Válka.

Obory. Matematická informatika a ještě specializovanější teoretická informatika studují složité systémy, zpracování informací a používání počítačů s využitím technik aplikované matematiky, elektrotechniky a softwarového inženýrství.; Informační technologie studují vše, co se týká fungování počítačů po technické stránce Podrobnosti o synonymu střežit - slova podobná, která se vztahují k tomuto synonymu zastřešující příd. chapeautant, coiffant, (organizace ap.) (SwF) faîtier/-ière à qqn/qqc Tataři (Krymská tatarština: tatarlar, Tatar: татарлар) je zastřešující pojem pro různé turkické národy nesoucí název Tataři. Ke konci 20. století byl celkový počet Tatarů ve světě odhadován na více než 5 milionů.. Zpočátku ethnonym Tatar možná odkazoval na Tatarskou konfederaci. V poslední době se však tento termín začal blíže vztahovat k. Makarská riviéra je synonymum pro poklidný život středomořské oblasti, kterou máme u nás v Česku tolik rádi. Čas jako by zde plynul tak nějak poklidněji a sluneční svit spolu s mořskými vlnami dokážou odplavit veškerý stres a napětí, které si přivážíme z domovů

Internet v automobilu má pro Volkswagen synonymum Car-Net. Je to zastřešující název pro mnoho praktických služeb a užitečných aplikací. Paket služeb Car-Net Guide & Inform¹ je k dispozici v kombinaci s navigačním systémem Discover Media. Díky připojení k internetu můžete využívat ta nejaktuálnější data Forex slovník pojmů na portálu FXstreet.cz patří k těm nejrozsáhlejším slovníkům v oblasti tradingu v českém a slovenském jazyce. Obsahuje 3000 pojmů

disability a zdraví (WHO, 2001, s. 221) jako zastřešující pojem pro poruchy, hranice aktivit a omezení a participace. Oznaþuje negativní hlediska interakce mezi jedincem (se zdravotním Ten chápe pojem postižení jako synonymum termínu vada, který vymezuje jako relativně trvalý výrazný nedostatek integrity, fungování. Internet v automobilu má pro Volkswagen synonymum Car-Net. Je to zastřešující název pro mnoho praktických služeb a aplikací. Paket služeb Car-Net Guide & Inform¹ lze využívat prostřednictvím navigačního systému Discover Media, který je součástí výbavy na přání Oculus VR - doručíme už v den objednávky. Vyberte si zboží bezpečně z domova a nechte si ho dovézt až domů, vyzvedněte si ho bezkontaktně z AlzaBoxu či na našich pobočkách, kde se striktně dodržují veškerá hygienická opatření

zastřelit - slovník synony

Internet v automobilu má pro Volkswagen synonymum Car-Net. Je to zastřešující název pro mnoho praktických služeb a užitečných aplikací. Paket služeb Car-Net Guide & Inform¹ je k dispozici v kombinaci s navigačním systémem Discover Media nebo Discover Pro Nejezděte už nikdy bez připojení k internetu. Internet v automobilu má pro Volkswagen synonymum Car-Net. Je to zastřešující název pro mnoho praktických služeb a aplikací. Paket služeb Car-Net Guide and Inform lze využívat prostřednictvím navigačního systému Discover Media, který je součástí výbavy na přání

V ýeské republice i v zahranií je stále více preferován zastřešující termín poruchy autistického spektra (PAS). Také se setkáváme s pojmem pervazivní vývojové poruchy (PDD), který je þasto považován jako synonymum pro poruchy autistického spektra Když si nemyslíte, že všechno znáte a že všechno jednoduše vygooglíte. ;-) Už několikrát jsem stylizoval web, kampaň nebo článek do nějaké zastřešující metafory. Jako třeba v blog postu Svéráz copyblogerského rybolovu, který nám poslouží jako příklad Internet v automobilu má pro Volkswagen synonymum Car-Net. Je to zastřešující název pro mnoho praktických služeb a užitečných aplikací. Paket služeb Car-Net Guide & Inform lze na přání využívat v kombinaci s navigačním systémem Discover Media nebo Discover Pro Vymezení pojmů PSYCHODYNAMICKÝ Protiklad vůči kognitivně behaviorálnímu Vycházející z představy dynamiky psychického aparátu, vzájemného vztahu vědomých a nevědomých procesů a rovnováhy duševních sil Akceptovatelnější synonymum pro termín psychoanalytický PSYCHODYNAMICKÁ PSYCHOTERAPIE = Zastřešující pojem pro. Na módním nebi je mnoho hvězd, ale jen málo jich září tolik jako například ta s.Oliver. Tato společnost představuje oblečení určené pro lidi s vysokým standardem, kteří si potrpí na určitou stylovost. Teď to může trochu znít, jako kdyby značka s.Oliver byla vhodná jenom pro společnost na vysoké noze, ale tak tomu určitě není

Online Dobré připojení do sítě Internet v automobilu má pro Volkswagen synonymum Car-Net. Je to zastřešující název pro mnoho praktických služeb a aplikací. Díky připojení k internetu můžete prostřednictvím volitelného paketu služeb Car-Net 'Guide & I.. V současnosti je chápán jako pojem zastřešující, všeobecný. Podstatně delší historii má pojem, který mu předcházel (zejména užívá termín jedinec s mentální retardací nebo jeho synonymum jedinec s mentálním postižením. Samotný syndrom je pak označován jako mentální retardace či mentální postižení.. Právnická osoba zastřešující pojištění klientských vkladů v bankách, stavebních spořitelnách a družstevních záložnách se sídlem v České republice (do roku 2015 zajišťoval Fond pojištění vkladů, který je nyní součástí Garančního systému) a správu nově zřízeného Fondu pro řešení krize

ÚVOD. Slovník nářečí českého jazyka (SNČJ) je první lexikografické dílo, které zpracovává slovní zásobu všech nářečí českého jazyka. Vedle toho zachycuje v maximální možné míře také specifické výrazy různých tradičních profesí a řemesel, často už mizejících Odměna zaměstnance (Employee Compensation) je vše, co zaměstnanec dostává za odvedenou práci. Je to zastřešující výraz pro jeho mzdu (plat), ale také například pracovní prostředí, životní pojištění, placené volno, placenou nemocenskou, pracovní vybavení, služební vůz a další benefity Termín zpravodajská služba představuje zastřešující výraz, označující různé druhy zpravodajských organizací. V publicistické literatuře častěji používaný výraz tajná služba představuje synonymum k zpravodajské službě, zakládající se na dnes již zastaralé představě zpravodajské služby jako organizace.

Jedná se o synonymum k pojmu Vaginální flatulence. Queer. Queer je zastřešující termín pro sexuální a genderové menšiny, které nepatří mezi heterosexuály. Není to vědecký, ale politický termín. Je úzce spojen s komunitou LGBT, z které vzešel. Nejedná se ale o shodné pojmy Dle Valenty a Müllera (2003) zaznamenáváme opožděný vývoj řeči. Celkově se komunikaci výrazněji věnuje Válková (2012), která uvádí, že schopnost komunikovat je většinou vytvořena, ovšem je patrný opožděný vývoj řeči, obsahová chudost, časté poruchy formální stránky řeči čeština: ·(hovorově) muž, kterého sexuálně, romanticky nebo citově přitahují muži[1] Za šest let platnosti zákona o registrovaném partnerství se rozvodovost gayů a lesbiček pohybuje na poloviční úrovni proti heterosexuálním párům.[2]· zastřešující výraz pro muže a ženy, které přitahují lidé stejného pohlaví[1.

Intersex je zastřešující termín používaný k popisu široké škály přirozených tělesných variací. V některých případech jsou intersexuální rysy viditelné při narození, zatímco v jiných nejsou patrné až do puberty. Do poloviny 20. století se hermafrodit používal jako synonymum pro intersex. Rozdíly. Vlastní Java EE je poté definována zastřešující specifikací opět vyvíjenou v rámci JCP. Tato specifikace především fixuje konkrétní verze jednotlivých dílčích specifikací patřících do dané verze Java EE. Historie. Původní specifikace J2EE byla vytvořena firmou Sun Microsystems zhruba v letech 1999 - 2000 Ně­kte­ré prameny uvádějí komoci jako synonymum mTBI [19]. Vzhledem k tomu, že neexistuje jednoznačné kritérium, jak odlišit komoce od mTBI (pa­cient v akutním stadiu komoce a s přetrvávající posttraumatickou amnézií dosáhne při hodnocení GCS skóre 14), jeví se tento přístup jako pragmatický Terminologie. Slovo informatika je mnoha českými mluvčími považováno za zastřešující pojem, který v sobě zahrnuje jakékoli cílené zpracování informací (i bez použití počítačů), stejně jako určité oblasti používání počítačů a telekomunikací.Při tomto pojetí slovo informatika odpovídá poměrně přesně německému die Informatik, v mnoha.

3. jako povídka přesně o sto slovech (v tomto významu nemá synonymum) Původně šlo o povídku výhradně o 100 slovech. I když se vedle toho dnes používají i oba další významy, vzhledem k tomu, že ta svá synonyma mají (ficlet, flashfic), bylo rozhodnuto, že na NL bude termín drabble užíván jen pro povídky přesně o sto. Botanik odpovídá, že anýz je rostlina ze zastřešující rodiny, podle Linnaeus se nazývá Pimpinella anisum, má také synonymum - Anisum vulgare; Pěstuje se v rozsáhlých oblastech jako rostlina na výrobu esenciálních olejů

zastrčený - synonym

Prase domácí je nepřežvýkavý sudokopytník z čeledi prasatovitých. Vzhledem se podobá svému divokému předkovi - praseti divokému, zpravidla má však proporčně delší tělo, kratší končetiny a menší hlavu. Jako u všech prasat vybíhá hlava v nápadný rypák, oči jsou malé, mírně šikmé. Důležitý je tvar boltců, které mohou být buďto malé a zašpičetělé. Velocipéd, latinsky rychlá noha, je zastřešující termín pro všechny člověkem poháněné pozemní dopravní prostředky s jedním nebo více koly. Často však bývá použit jako synonymum pro vysoké kolo. Jako první velocipéd se dá označit vynález Karla von Draise Pojem prase je dnes používán jako zastřešující pro celý druh. Ve středověké češtině se však pojem prase, prasě používal pouze pro mláďata, podobně jako je tomu dnes v polštině (prosię), ukrajinštině (Порося) či ruštině (поросёнoк) 1 st International School of Ostrava (1 st ISO) je bilingvní škola s výukou v angličtině a češtině, která se nachází v Ostravě. Projekt multikulturního vzdělávání českých dětí a cizinců zahrnuje veřejnou mateřskou a základní školu a soukromou střední školu (čtyřleté a osmileté gymnázium).Škola byla otevřena v roce 2005

Queer teorie (anglicky Queer theory) není jednotný nebo systematický koncepční nebo metodologický rámec, nýbrž soubor vztahů mezi pohlavím, genderem a sexuální touhou. Samotný termín popisuje rozmanitou řadu kritických postupů a praktik: reprezentaci stejnopohlavní přitažlivosti v literárních textech, filmech, hudbě; analýzu sociálních a politických mocenských. Původně synonymum pro věci a činnosti nezvyklé, výstřední a podivné. Ve dvacátém století se začíná ve Spojených státech používat označení queer - jako substantiva i adjektiva - jako hanlivého přídomku pro homosexuály a lesbičky. V obecném slova smyslu funguje queer jako zastřešující pojem pro. V České republice je pojem queer používán jako synonymum pro LGBT identity či jako zastřešující pojem pro LGBTI lidi a aktivity. Avšak jak vyplývá z analýzy polostrukturovaných rozhovorů, pojem queer může mít i jiné významy 2 ISOŘ: synonymum pro informace na dosah ruky Systém CDS jako zastřešující systém umožňuje dozor nad železničním pro-vozem v celé síti a dnes již sleduje polohu veškerých vlaků v celé síti v ČR (v roce 1998 bylo zahájeno sledování osobních vlaků vyšší kvality a systém byl postupn

Synonymum k zastřelit slovní

Přesto pořád slýchám slovní spojení jako žádná struktura používaná ve světě sebeřízeného vzdělávání k popisu toho, co děláme (a nechtějte, abych začal o nesprávném používání slova anarchie, které je často chybně považováno za synonymum chaosu!) JE ANDRAGOGIKA OPRAVDU VĚDA? aneb Jak mohu přispět

Dnes synonymum značky Fenix. A současně jádro rodinné firmy, která ve světě v podstatě nemá konkurenci. Firmy, která vznikla po listopadu 1989 jako jedna z prvních, jako jedna z prvních zamířila na tvrdé západní trhy a jako jedna z prvních také začala ještě před koncem minulého století dynamicky růst zahraničními. Prezentace se primárně zabývá konceptem Průmysl 4.0 (synonymum pro 4. průmyslovou revoluci: kyberneticko-fyzikální systémy). Zmiňuje celou řadu systémových řešení a přístupů včetně záměru Vlády na vytvoření Aliance Společnost 4.0 zastřešující řešení dopadů digitalizace společnosti Touto kategorií se zabývá i Reifová (2004, s. 144), která považuje názor za synonymum pojmu mínění nebo úsudek. Podle ní se v něm spojují racionální poznatky se subjektivním vztahem člověka k danému jevu. Názor podle autorky obsahuje také hodnoticí složku NB - Národní bod - synonymum pro NIA; NIA - Národní identitní autorita - je ISVS udržující vazbu mezi základní elektronickou identitou fyzické osoby (ZIFO záznam v ROB) a instancemi elektronické identity této osoby u SePů, tedy AIFO jako synonymum pro dobré jméno, vážnost či reputaci, nejčastěji se objevovalo v oblasti politiky, neboť existovalo značné sepětí famy s politickou mocí a s obratností slova. Pojem samotný sloužil jako jakési zastřešující slovo pro několik rozrůzněných funkcí, a navíc s

zastrčit - synonym

6) Ve středověkých Čechách bylo občas jako synonymum termínu národ používáno výmluvné označení jazyk. 7) Náběhy k tomu jistě byly už na Velké Moravě, která však byla zničena dříve, než mohl národotvorný proces proběhnout. 8) Gellner Ernest, Nations and nationalism, 1983 Queer je zastřešující výraz pro seskupení sexuálních menšin a také popis vznikajícího teoretického modelu, který se vyvinul z lesbických a gay studií, popisující sexuální orientaci, Ačkoliv je termín Queer často používán jako synonymum pro gay,.

synonymum zajistit - synonym

Synonyma online Tezaurus - slovník synony

 1. pojem zastřešující, který je členěn do několika úrovní a to - zapojení rodičů do vzdělávacího procesu, vzájemná komunikace, společné aktivity a podle autorky sem patří i vzdělávání synonymum k výrazu spolupráce (Trnková in Rabušicová, 2004, s. 52-60). Je tedy patrné, že každý autor vnímá součinnost.
 2. Náhodná proměnná (veličina) je pohodlný zastřešující mechanismus, který nám umožní o těchto kvantitách přemýšlet nějakým sjednocujícím a srozumitelným způsobem. (někdy se slovo rozdělení používá neformálně i jako synonymum pro náhodnou veličinu jako takovou)
 3. Na konci celého 4-letého projektu, v roce 2010, by vybudované a zaučené modelové pracoviště, zastřešující celou hierarchii, mělo být předáno resortu vnitra, které jeho fungování převede z pilotního do rutinního provozu. Dvojkolejnost věci neprospív

Agogika - ABZ.cz: slovník cizích slo

Občanská společnost: Spory mezi generalisty, maximalisty a minimalisty 25. únor 2008 Bc.Martina Blafková komentáře V souvislosti s procesem globalizace i evroé integrace probíhá v sociálních vědách intenzivní diskuse o tom, jaký empirický koncept občanské společnosti je pro pojmenování sociálních předpokladů demokracie i pro její budoucí rozvoj či přežití. Stáhnout - Lidový slovník pro chalupář

Kompozice textu - Češtinaveslovníku

zastřešující termín v širším slova smyslu a jako synonymum k mentální retardaci při charakteristice a klasifikaci. Pokud dále v textu mluvíme o osobách s MP, máme nejčastěji na mysli dítě nebo žáka s ohledem na věk a vztah se školním prostředím. 1.1 Charakteristika a klasifikace M Chorvatsko představuje pro většinu Čechů stále ještě synonymum letní dovolené, třebaže možnosti, kam o prázdninách vyjet, jsou oproti dřívějšku již výrazně širší. Přesto má balkánský region pro nás určité kouzlo a rádi se zamíříme zas a znovu, třebaže již tuto oblast důvěrně známe a třebaže moc dobře víme, že na cestě nás budou doprovázet.

Informatika - Wikipedi

Opravdu během těch pár týdnů, kdy jsme začali práce na tomto, tak bylo co dělat, a celý zastřešující prvek chytré karantény, to je otázka IT a velmi intenzivní spolupráce jak Ministerstva zdravotnictví, tak zejména armády a NAKIT, v rámci čehož bylo možné vytvořit vlastně spojení, které dnes už nese první ovoce. bývá jako zastřešující pojem pro všechny druhy specifických poruch uþení (kromě dyspraxie) uţíván pojem dyslexie. V této práci jsem tedy při citacích zahraniþních Macek (2003) udává jako synonymum adolescence pojem mládí, pro pubescenci dospívání. Ve sv

Synonymum k střežit slovní

 1. zastřešující - překlad do francouzštiny slovník slovniky
 2. Tataři - Wikipedi
 3. Makarská riviéra je jednoznačnou volbou českých
 4. Nový Volkswagen Passat Variant Cena vozu od: 797 900 K
 5. Forex slovník pojmů FXstreet
 6. Car-Net - Sharan - Modely Volkswagen Česká republik

Car-Net - Polo GTI - Polo - varianty - Modely Volkswagen

 1. Oculus VR Alza.c
 2. Car-Net Guide & Inform Autocentrum BART
 3. Nový T-Roc • EURO CAR Zlí
 • Samsung j5 odblokovani.
 • Rozšířené mlékovody.
 • Mystic falls town.
 • Masky na masopust.
 • Genius sp hf1800a bazar.
 • Projekt proti šikaně.
 • Žárovka e27 12v.
 • Klobaskove kytice.
 • Michael schumacher nehoda.
 • Mama car.
 • Plysovy spiderman.
 • Klekání text.
 • Květiny na jídlo.
 • Ananasova stava v tehotenstvi.
 • Idnes reality brno pronájem.
 • Způsoby malování pokojů.
 • Dřevěný trámový strop dimenze.
 • Druhy čísel.
 • Papírovina.
 • Sejmi je všechny online.
 • Kora bohyně.
 • Dalekohled 30x60.
 • Martin store panska tanga.
 • Elektronický podpis pdf.
 • Příroda karlovarského kraje.
 • Zarážky na brýle.
 • Alkalicky clanek.
 • Prodam sbirku matchbox.
 • Gorillaz singer.
 • Mendelova univerzita brno obory.
 • Samsung galaxy a7 2018.
 • Theresa mayová rezignace.
 • Východ a západ slunce 2016.
 • Canon 5d mark v rumors.
 • Nikon d500 wiki.
 • Léčivé knihy.
 • Jak zničit zavíječe zimostrázového.
 • Czech lion youtube.
 • Animace k narozeninám na facebook.
 • Vysoká pedagogická škola praha.
 • Melrose jablko.