Home

Lejsek bělokrký samice

Ptáci :: Fotolovecjk

Lejsek bělokrký je velmi podobn Na 6 až 7 světle modrých vajíčkách sedí pouze samice 12 až 13 dní, mláďata zůstávají na hnízdě 13 až 14 dní. Většinou vyvádí tento druh pouze jednu snůšku za rok, v případě nevydařeného hnízdění, však přichází na řadu druhá, tzv. náhradní snůška.. Samice snáší 5-8 jednobarevně modrozelených vajec na kterých sedí samice po dobu 14-16 dnů a mláďata poté krmí oba rodiče po dobu 14-17 dní. Potrava - létající hmyz. Lejsek bělokrký je tažný pták, ze zimovišť se vrací na přelomu dubna a května a odlétá na přelomu srpna a září

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) - ChovZvířat

 1. Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) je malý pták z čeledi lejskovitých. Hnízdí v opadavých lesích, zahradách a parcích. Samec je černobíle zbarvený, přičemž bílá je spodina těla, čelo, široký obojek přes krk a týl (odtud název), kostřec a pole v křídlech. Samice a mladí ptáci jsou zbarveni svrchu šedohnědě
 2. Slovníčkové termíny přiřazené k obrázku: samec (10), hnízdo (1), vejce (1), samice (1) Záznam 1 až 19 z 19 Ficedula albicollis - lejsek bělokrký , same
 3. Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) Lejska bělokrkého rozeznáte od lejska černohlavého podle bílého pruhu po obvodu celého krku. Co se týká velikosti, jsou všichni lejsci o něco menší než vrabec, mají delší ocásek a bílé bříško
 4. Lejsek bělokrký samice. Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) samec je zbarven výraznou kombinací bílé a černé.Samice má méně výrazné šedobílé peří a na břiše je vidět hnízdní nažina Lejsek bělokrký je velmi podobný lejskovi černohlavému, od něhož se sameček ve svatebním šatě odlišuje bílým kroužkem na krku. . Samičky a mladí ptáci nejsou v terénu.
 5. Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) U nás probíhá západní hranice jeho rozšíření. Je častější než Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca). Hnízdí v listnatých lesích v.
 6. Dříve byli do jediného rodu Muscicapa řazeni kromě lejska šedého i lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) s bílou skvrnkou na čele a lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) s bílým čelem. Podle bílé skvrnky na hlavě, lysinky, získali název lejsek
 7. Lejsek bělokrký je velikosti štíhlejšího vrabce, je ale kontrastně černobíle zbarvený, dosti podobně jako jeho blízký příbuzný lejsek černohlavý. Samečky těchto dvou druhů ve svatebním šatě rozlišíme ještě poměrně snadno podle bílého lemu, který obepíná celý krk lejska bělokrkého. Horší je to však se samicemi a mladými ptáky, kteří jsou u obou.

Ficedula albicollis (lejsek bělokrký) BioLib

Lejsek bělokrký NAŠI PTÁC

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) je malý pták z čeledi lejskovitých. Hnízdí v opadavých lesích, zahradách a parcích. Samec je černobíle zbarvený, přičemž bílá je spodina těla, čelo, široký obojek přes krk a týl (odtud název), kostřec a pole v křídlech. Samice a mladí ptáci jsou zbarveni svrchu šedohnědě. Je velmi podobný příbuznému lejsku. Lejsek bělokrký je malý pták z čeledi lejskovitých . For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page fo

Hledat na tomto webu: Primární odkazy. Domů; Nejlepší foto... Fotobanka.FOTOKOLEKCE; Živočichové - Animalia. Hmyz - Insecta; Obojživelníci - Amphibia. Lejsek bělokrký je tažný pták, který se k nám vrací v dubnu. Nejprve přiletí samečci, kteří se snaží zabrat si co nejlepší teritoria, aby nalákali později přiletivší samičky. Mnoho předchozích studií ukázalo, že samičky preferují samce s výraznými sekundárními pohlavními znaky Lejsek bělokrký je jedním ze tří druhů rodu Ficedula, se kterými se můžeme v naší přírodě setkat. V případě blízce příbuzného lejska černohlavého (Ficedula hypoleuca), který se mu velice podobá, je odlišení samic a mladých samice, samec ji občas přikrmuje. Mláďa Lejsek černohlavý je pták menší než vrabec domácí. Sameček je ve svatebním šatu kontrastně černobílý, v prostém šatu svrchu šedohnědý s bílou hrudí. Samice je rovněž svrchu šedohnědá s bílou hrudí. Mláďata jsou na svrchu těla skvrnitá. Hlas - vábení bitbit, tek, cr aj Lejsek bělokrký - Ficedula albicollis. od duffa » 10 kvě 2015, 18:11 . Perfektní fotka!.

Lejsek b ělokrký hnízdí ve starších listnatých (nej čast ěji dubových a bukových) a smíšených lesích (p říp. v borových porostech s výstavky listná čů), místy i v parcích, sadech a zahradách včetn ě velkých m ěst, od nížin až do poloh kolem 900 m n. m.; vyv ěšováním vhodných bude lejsek černohlavý lejsek bělokrký lejsek černokrký (není v ČR) Černý pták podobný vráně vrána černá - celá černá, vrána šedá je černá+šedá, včetně kříženců, někdy jsou všechny pod jedním druhem vrána obecná havran polní - dospělý pták má holý světle šedý kořen zobák

Lejsek bělokrký - ATLASZVIRAT

Lejsek bělokrký a lejsek černohlavý hnízdí v dutinách. Jejich vejce jsou čistě modrozelená. Ve starých bukových porostech hnízdí lejsek malý. Zato s lejskem šedým se setkáme i ve městech. Oběma postačí ke hnízdění polodutiny, kam snášejí bílá rezavě skvrnitá vejce Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) Drobný pěvec menší než vrabec. Velmi podobný blízce příbuznému lejskovi černohlavému se kterým se i kříží. Samec je kontrastně černobílý s širokým bílým obojkem, samice a mláďata jsou převážně šedavě hnědá s bílou spodinou těla a hrdlem

lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) - 6 porosty kolem řeky Dyje kontrastně zbarveni, samci a samice se neliší. Svrchní stranu mají černou, spodní bílou, letky a ocas jsou popelavě šedé. V týlu dospělých ptáků vyrůstají dlouhá bílá pera. Kvakoš je aktivní zejména za šera a často i v noci, v době hnízdění. Samice nerušeně inkubovala v početné společnosti vrabců pokřovních. Potom už se fotografové dočkali poštolek jižních a není pochyb o tom, že ulovili krásné záběry, neboť poštolky přeletovaly a posedávaly opravdu blízko. Lejsek bělokrký: Sokol stěhovavý. Poznáte lžičáka pestrého? Víte, jaké zvuky vydává lejsek bělokrký? Pokud chcete své znalosti o ptactvu rozšířit, vhodnou cestou jsou ornitologické exkurze pro veřejnost, které pořádá Moravský ornitologický spolek. Ideálním místem jsou už několik let tovačovská jezera, kde hnízdí desítky druhů opeřenců. Na vůbec první jarní exkurzi v letošním roce se u. je datel černý, holub doupňák nebo lejsek bělokrký. Monitoring byl velmi úspěšný a získaná data o výskytu tohoto krásného ptáka nám snad pomůžou k jeho účin-nější ochraně. Průzkum a mapování rozsáhlého plošného území probíhal nejintenzivněji v období od 15. 5. do 30. 5 lejsek bělokrký Ficedula albicollis pravidelně hnízdí, dle zpívajících samců - 2 páry v S části PP v lemu Hvozdnice (2017). - NT lejsek šedý Muscicapa striata dva hnízdící páry (2007). Opakovaně pozorován při sběru potravy a obhajobě teritoria (JZ a V část PP), hnízdí na okraji PP - 2 páry, 15.6.2017 pozorována rodin

Projekt RAS (z anglického Retrapping Adults for Survival - opakované odchyty dospělců pro zjištění přežívání) si klade za cíl získat informace o meziročním přežívání širokého počtu druhů ptáků žijících v různém prostředí.Jedná se zvláště o ty druhy, na které jsou zaměřeny různé ochranářské programy, nebo nejsou podchyceny jinými monitorovacími. Carl Linné (*1707 - +1778) • švédský přírodovědec a lékař (1) zavedl pojem druhu jako základu přirozené soustavy organismů, díky čemuž bývá označován za zakladatele botanické a zoologické nomenklatury (2) pokusil se popsané organismy systematicky klasifikovat, tedy zařadit je do základních taxonomických kategori

Study 410 ZOO 000 Study Guide (2019-20) flashcards from StudyBlue on StudyBlue Volání jara. Hlasy ptáků s komentářem Ludvíka Mühlsteina. Na Speciálu Českého rozhlasu můžete postupně poslouchat seriál Volání jara. Přináším sem všechny nahrávky, doplněné otagovanými obrázky z Encyklopedie ptáků Českého rozhlasu (případně Wikipedie nebo jinde, pokud obrázky v Encyklopedii chybí).. O Ludvíkovi Mühlsteinovi na Databázi knih - stránka. Lejsek bělokrký Linduška horská Temeno samce je žluté, u samice šedavě a bíle melírované. Fotografie převzata z Štastný et al. (2006). Ekologie:. Lejsek bělokrký Linduška horská Samice jsou hnědozelené. Samci mají v době rozmnožování tyrkysově zbarvené hrdlo. Ekologie: Ještěrka zelená osídluje suché stepní a lesostepní lokality. U nás je často vázána na výslunná, suchá stanoviště na svazích zaříznutých říčních údolí..

Ficedula albicollis (lejsek bělokrký) - Obrázky BioLib

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) - KikiTik

starších stromů - žluna šedá, strakapoud prostřední, lejsek malý, lejsek bělokrký a včelojed lesní. Doplňuje je kulíšek nejmenší, který však preferuje spíše jehličnany, dále výr velký, obsazující převážně skalní výchozy, a ledňáček říční, hnízdící podél čistých vodních toků uvnitř oblasti. 4 Šáma stračí (Copsychus saularis) je asi 20 cm velký druh pěvce z čeledi lejskovitých (dříve řazen mezi drozdovité). Samci jsou svrchu černí se světlou spodinou těla a velkými bílými skvrnami na křídlech, samice jsou svrchu černo-šedé a i spodinu těla mají našedlou

Lejsek bělokrký samice lejsek bělokrký (ficedula

 1. Domů; Nejlepší foto... Fotobanka.FOTOKOLEKCE; Živočichové - Animalia. Hmyz - Insecta; Obojživelníci - Amphibia; Pavoukovci - Arachnida; Plazi - Reptilia.
 2. Hmyz - Modrásek jetelový-samice: Lejsek bělokrký - Ficedula albicollis,Collared Flycatcher ,Halsbandschnäpper,Gobemouche à collier occidental: Lejsek šedý - Muscicapa striata,Spotted Flycatcher ,Grauschnäpper,Gobemouche gris : Límcovka měděnková - Stropharia aeruginosa.
 3. Zluva hajni - samec a samice. Vložil/a martin, So, 02/01/2014 - 09:39. 3. KRESBY; Žluva hajní - Oriolus oriolus - Golden Oriole « první.
 4. Ráda bych poděkovala RNDr. Petru Nádvorníkovi, Ph.D. za jeho odborné rady, ochotu, trpělivost a čas, které mi věnoval při psaní této diplomové práce
 5. Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) N 50N70 lužní lesy Ťuhýk obecný (Lanius collurio) O 20-30 otevřená krajina s křovinami * uvád ěny jsou kategorie zvlášt ě chrán ěných druh ů dle Vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. v platném zn ění: KO - kriticky ohrožený, SO - siln ě ohrožený, O - ohrožený
 6. Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) je malý pták z čele-di lejskovitých (Muscicapidae). O něco menší než vrabec (délka těla 12-13,5 cm). Samec je čer-nobíle zbarvený, přičemž bílá je spodina těla, čelo, široký obojek přes krk a týl a pole v křídlech. Samice a mladí ptáci jsou zbarveni svrchu šedohnědě
 7. Velmi významným ptačím druhem je lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), který zde žije v početné populaci a spolu s populací na hrázích třeboňských rybníků tvoří jádrové území pro tento druh nejen v jižních Čechách, ale i v rámci celé ČR. Ze zvláště chráněných druhů ptáků zde hnízdí pět druhů

lejsek šedý - létá z pozorovacího stanoviště. lejsek bělokrký - v údolí Lužnice. čeleď: Moudivláčkovití. moudivláček lužní - na okrajích vod v keřích, velké hnízdo zavěšené na větvích, na hnízdo láká samec samici, když neuspěje hnízdo opouští. čeleď: Sýkorovit Ocas dospělé samice, kroužkované 10.9.2011. Samci mají skvrny na krajních rýdovácích bílé. Opět dospělá samice z 10.9.2011, v klidové pozici. Mladý pták (samice 1K), kroužkovaný v noci na 23.9.2011. V křídle chybí jakékoliv skvrny, typické pro dospělé ptáky a mladé samce Ulož.to je v Čechách a na Slovensku jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí Uloz.to is the largest czech cloud storage. Upload, share, search and download for free. Credit allows you to download with unlimited speed Lejsek bělokrký Hromadu klestí u Třebestovic mi zlikvidovali a ťuhýka jsem tam již nespatřil. Na kraji lesa u louky vyváděli za obrovského křiku špačci svá mláďata a budníček větší pilně nosil někam do hnízda zelené housenky. Ostatní ptáci jako by zmizeli. Ale u Labe na okraji Nymburka bylo živo

1071. Lejsek bělokrký, Collared Flycatcher ..

 1. Krkavec bělokrký (Corvus albicollis) je velký krkavcovitý pták, s délkou mezi 50--54 cm o něco menší než jemu nejblíže příbuzný druh - krkavec tlustozobý.. Krkavec bělokrký (Corvus albicollis) - Krkavec bělokrký je v porovnání s krkavcem velkým Poslední dobou se krkavec bělokrký začíná rozšiřovat i v našich chovech
 2. Lejsek bělokrký je tažný pták, ze zimovišť se vrací na přelomu dubna a května a odlétá na přelomu srpna a září. V dubnu až květnu klade 5 - 9 vajec, na kterých samice sedí 12 - 14 dní. Pokud se v blízkosti objeví nepřítel, vydává stejně jako ostatní sýkory varovné syčivé zvuky. Mláďata opouštějí.
 3. Nejpočetnějšími druhy tu jsou pěnkava obecná a lejsek bělokrký. Pravidelně sem také zaletují jestřáb a krahujec (Brandl et al. 1995). Vrbenské rybníky jsou velmi cennou rezervací s bohatou a unikátní flórou a faunou. Vzhledem k tomu, že rezervací probíhá cyklistická i naučná stezka a zároveň k její poloze, je počet.
 4. Lejsek bělokrký (Alcedo atthis) Biologie a ekologie: Lejsek bělokrký je tažným druhem. Na hnízdiště přilétá od konce dubna do května. Hnízdí v ve starých listnatých porostech, v parcích, na hrázích rybníku se starými doupnými stromy ap. Hnízda jsou pravidelně nacházena v dutinách stromů, nebo v ptačích budkách
 5. Ptačí složka fauny je tvořena běžnými lesními druhy. Ze vzácnějších druhů se zde pravidelně vyskytuje rehek zahradní, budníček lesní, sýkora lužni a puštík. Prokázáno bylo opakované hnízděni u strakapouda bělohřbetého a lejska malého a pravděpodobně zde hnízdí i doupňák a lejsek bělokrký
 6. Bohatá je také zdejší ornitofauna, ze zajímavých druhů ptáků byl pozorován lejsek šedý (Muscicapa striata), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), ťuhýk obecný (Lanius collurio), žluva hajní (Oriolus oriolus), lelek lesní (Caprimulgus europaeus), strakapoud prostřední.
 7. Birdwatching 1: První kroky Možná uvidíme ledňáčka, slíbil mi táta, když mě lákal ven, přestože to vypadalo na déšť.Prodíráme se podrostem kolem Zlaté stoky, oči mám na stopkách. Vtom na větev nad hladinou usedne tyrkysově modrý pták

Dvě samice tučňáka oslího se v zajetí staly maminkami - adoptovaly mládě. 28.8.2020 Jak vyzrát na kukačku: hostitelé opatřují skořápky vajec ochrannými prvky. 27.8.2020 Další článek. Lejsek bělokrký v Ostravě jako synantropní druh. Zanechte komentář. Dokumentární minisérie o unikátní přírodě jihovýchodní Moravy ve čtyřech ročních obdobích (2011). Připravili J. Ptáček a O. Mikulic Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Někteří samci rehků v prvním roce dospělosti zůstávají zbarveni jako samice - v šedavém myším kožíšku s rezavými ocasními pírky, a tak mohou nerušeně vychovat mladé bez hrozby útoků silnějších starších samců zbarvených výrazně černošedě. Lejsek bělokrký Ficedula albicollis Lejsek.

Lejsek šedý - Wikipedi

 1. Lejsek bělokrký je migrant se zimovištěm ve střední a částečně východní Africe pod rovníkem. Samec je černobíle zbarvený, bílá barva je na spodní časti těla, čele, širokém obojku, který vede přes krk a týl, kostřec a pole v křídlech jsou taktéž zbarveny bíle. Samice a mladí ptáci jsou zbarveni svrchu šedohněd
 2. Muchołówka białoszyja. Muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis) to miejscami bardzo liczny ptak leśny.Ptak ten jest bardzo podobny do muchołówki żałobnej. Samiec ma czarny wierzch ciała, a na czole znajduje się charakterystyczna biała plama
 3. Někdo si z lesa odnese krÆsnØ dojmy z barev květin, hry světla a stínů mezi korunami stromů zuje tak, že œzemí nebývÆ zaplavovÆno. či ptačího zpěvu
 4. Ve spodní části se vyskytuje česnek medvědí, sasanka pryskyřníková, dymnivka dutá a vzácně lýkovec jedovatý. Ze zvířeny je charakteristická fauna ptáků. Žije zde holub doupňák, datel černý, strakapoud prostřední, lejsek bělokrký, lejsek malý, budníček lesní, kavka obecná a vzácně i krkavec velký
 5. Vejce: 2 až 6 (v tropech méně), bělavá, zelenavá nebo hnědavá, skvrnitá. Sedí samice nebo oba 10 až 15 dnů; 1 až 2 hnízdění. Mláďata zůstávají 10 až 15 dnů v hnízdě. Potrava: Hmyz chytají v letu (větší druhy lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) lejsek hvízdavý (Ficedula basilanica) lejsek pekingský.
 6. Lejsek bělokrký Lejsek černohlavý samice na hřbetě zelená, šedé břicho s podélnými proužky. Kavka obecná.
 7. lejsek malý hnízdní páry 1200 2400 350 550 25 lejsek bělokrký hnízdní páry 35000 70000 9250 14300 22 ťuhýk obecný hnízdní páry 30000 60000 3800 5100 10 moták pochop hnízdní hnízdící samice 1300 1700 150 260 14 moták pilich zimující jedinci ? ? 5 15

Staré samice mohou z endokrinních příčin nabývat samčího zbarvení (kohoutoperost, kohoutice), nemívají však ostruhy. Obr. Pohlavní dimorfismus mláďat bažanta obecného v prachovém peří. (JK podle Hudce, Šťastného et al., 2005). Obr. Bažant obecný - mládě, samice a samec (Foto PP, OS) Linduška Horská, Lejsek Bělokrký aLejsek Černohlavý jsou druhy, které se vevoluci utvořily relativně nedávno. Tady stále ještě existuje hybridní zóna, kdy se druhy mezi sebou mohou křížit, atak se zkoumají už spoustu let, také díky tomu, že profesor Bu-reš navázal už asi před patnácti lety spolupráci s vědci zNorska Naposledy 10.4,2019. Je pravděpodobné, že samice někde v okolí sedí na hnízdě. K hnízdění si převážně vybírají stará opuštěná hnízda po jiných druzích ptáků (např. vrány, straky, holubi), méně často hnízdí v dutinách stromů nebo na zemi. sýkora koňadra, červenka obecná, pěnice černohlavá, lejsek. V květnu již obvykle hnízdí v lesních biotopech (listnaté a smíšené lesy se staršími stromy, zahrady, parky) také lejsek bělokrký. K hnízdění vyhledává vhodné dutinky většinou v kmenech stromů. Velice rád využívá i nabídky umělých náhražek k hnízdění - hnízdních budek An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon

Lejsek bělokrký Témat

 1. Mapovací karta Zjišťování výskytu vzácných druhů živočichů a rostlin v okrese Jihlava. Zapisujte prosím veškerá pozorování těchto živočichů
 2. Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) se zdržuje v korunách stromů v listnatých lesích, kde jej není snadné spatřit navzdory nápadnému černobílému zbarvení samců. Hnízdí ve stromových dutinách a budkách a je u nás předmětem intenzivního ornitologického výzkumu (Foto LP)
 3. Budky osídlilo celkem devět druhů ptáků (lejsek bělokrký - 176, koňadra - 81, modřinka - 31, vrabec polní - 28, brhlík - 6, šoupálek - 4, uhelníček - 2, krutihlav - 1 a špaček - 1), další dvě budky obsadili netopýři, jednu plch lesní a další myšice lesní. Projekt číslo: 15133
 4. A ejhle, hned u auta ze stromu zpívá lejsek bělokrký (55.). Tak honem nahoru na louky u Stříbrných hor asi v 700 m, poslední místo na strnady luční a lokalita nejen bramborníčků hnědých. protože tady mezi poláky a zrzohlávkami place samice hohola severního (133.). Otáčím se zpátky a poté, co jsem si užil více než.

Lejsek bělokrký (VIDEO) Témat

Samice do něj následně klade 3 - 5 malých, světle modrých vajec, na kterých sama sedí. Druh se také často stává obětí hnízdního parazitismu ze strany kukačky obecné. Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) je malý pták z čeledi lejskovitých (Muscicapidae) Samice pak snáší postupně vejce do hnízd samců, kteří na vejcích sedí a starají se o mláďata. Tímto chováním se vyznačují tropičtí bahňáci a kukačky. 1.15 Ptačí let. lejsek bělokrký. lejsek botswanský. Samice snáší 2-3 vejce, ale průměrně z nich odchovají . jen jedno mládě. Pohlavní dospělosti orli mořští . dosahují v 5-6 letech. Teprve tehdy poprvé hnízdí. Pokud byl zjištěn nejvyšší věk orla mořského v přírodě . 34 let, je možno odhadnout, že jeho průměrný věk . dožití je přibližně 10 let Záchranná stanice živočichů Makov, Písek, Czech Republic. Gefällt 6.158 Mal · 512 Personen sprechen darüber · 494 waren hier. Každoročně se do rukou lidí dostává velké množství zraněných, nemocných,.. Letos prvně poslouchám sedmihláska, z dubů píská lejsek bělokrký, ozývá se řada pěnkavovitých, na břehu rybníka přidávám několik kachen a dva rákosníky. Během čtyřiceti minut mám poznamenáno 53 druhů ptáků. Tentokrát kolem něj poletuje i samice, ale protože hned po nárazu samce do sítě běžím k němu.

Pěvci - fotoAle

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) Ve sledované oblasti nehnízdí a byl zastižen v období jarního tahu ve dvou případech. 28. 4. zpěv 1 ♂ na lokalitě Žebřík u Líšné (6148). 18. 5. zpěv 5 ♂♂ v PR Dubensko a okolí u Chříče (6048). Lejsek malý (Ficedula parva) Pouze dvě pozorování druhu. 11. 5. 1 ex. u Chudenic. Samice přivádí na svět většinou jen jedno mládě( stejné jako u lidí), které při narozená váží asi 1,5kg. Asi dva roky saje malý šimpanz mateřské mléko, už po půl roce ale začíná ochutnávat tuhou potravu. Nejbližší příbuzný žijící u nás je lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) a lejsek malý (Ficedula. Obří světlená show k vidění pouze tento týden na Vltavě! 06.10. 2014. Unikátní vodní show, která slavila úspěch v New Yorku, bude k vidění od 9. do 11. října, vždy od 19.30, 20.30 a 21.30 na náplavce na Rašínově nábřeží - mezi náměstím Plackého a železničním mostem na Výtoni Významné druhy - Savci: ježek východní (Erinaceus concolor), myšice malooká (Apodemus microps), vydra říční (Lutra lutra), vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), netopýr brvitý (Myotis emarginatus). Ptáci: bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) Na zeni ležela samice kosa s utrženou hlavou. Byla dekapitována. Po ohledání dělám závěr. Byla napadané krahujcem a pak byl dravec asi vyrušen. Od pole vedla lesem světlina, odkud krahulík zaútočil a překvapil kosici u pískovcového bloku. Mrtvolka byla z dneška. Pavlééééé, my máme hlad, Pavléééé, buřty, buřty, buřty

V první dekádě května bylo sledováno celkem 422 budek, z toho 86,3 % (364) bylo obsazeno ptáky 9 druhů (lejsek bělokrký - 126, sýkora koňadra - 145, sýkora modřinka - 45, vrabec polní - 27, brhlík lesní - 8, šoupálci (bez rozlišení druhu) - 6, sýkora uhelníček - 3, a červenka obecná - 6) Obratlovci (Craniata, též zastarale Vertebrata) jsou podkmen strunatců, u kterých došlo k vytvoření vnitřní chrupavčité nebo kostěné kostry, s dobře odlišitelnou hlavovou částí. 3605 vztahy FotoZOO - Lubomír Prause: Použitá jména FotoZOO (česká, slovenská), abecední soupis všech českých a slovenských ve FotoZOO použitých druhových jmen; s nabídkou českých názvů druhových skupin vítejte na stránce strix.websnadno.cz v sekci pchk-slovnÍČek, ČlÁnky k tÉmatŮm -ČlÁnky pro mladÉ pŘÍrodovĚdce v zoo praha . slovnÍČek odbornÝch vÝrazŮ z oblasti zoologie, botaniky, ekolologie, myslivosti a pozapomenutÝch slov souvisejÍcÍ s pŘÍrodnÍmi vĚdami je zde. llistujte, prosÍm, smĚrem dolŮ..

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis

lejsek bělokrký - 19. - 25. 4. lejsek černohlavý - 20. - 30. 4. lejsek šedý - 21. 4. - 5. 5 rákosník zpěvný - 26. 4. rorýs obecný - 27. - 30. 4. křepelka polní - 1. okrový, spodní část světlou s růžovooranžovými boky, ocas dlouhý, stupňovitý a ze spodní strany černý. Samice jsou nenápadné, převážně. Osobní fotogalerie - Lubomír Prause: Fotogalerie ''Uganda (2014)'', velký soubor fotografií z dvoutýdenní dovolené, strávené na přelomu ledna a února cestováním po africké Ugandě a chozením po tamních opičích stezkách, přehledová stránka se všemi fotografiemi a všemi vytvořenými popiskovými texty Strunatci (Chordata) jsou kmen druhoústých živočichů, který zahrnuje obratlovce a několik blízkých příbuzných skupin bezobratlých. 5523 vztahy A KRAJINY V PRAZE. I. Rozborová část. zhotovitel: U-24, s.r.o., Atelier pro urbanismus a územní plánování. Praha 2008 Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praz Výskyt a změny početnosti ptáků na soustavě rybníků u Opatova . Occurence and changes in numbers of birds on the Opatov fishpond syste

Lejsek bělokrký - NET4GAS Blíž přírod

• Odjezd samice nosorožce indického Růženka odjela 10. září do Zoo Basilej ve Švýcarsku. V jejím novém domově na ni čekal stejně starý samec Orys a jeden z nejlepších pavilonů pro nosorožce indické v Evropě. Samice, která má v plemenné knize i jméno Shakti, se narodila 5. 2. 2017 jako druh

Ekologie: Ještěrka zelená osídluje suché stepní aHlubocké hráze | CZ-SK South Life - projekt na ochranu přírodyPtačí budky nejsou nošením dříví do lesa | Lesy České
 • Earth csfd.
 • Hasící přístroj akce.
 • Popis kuchyne.
 • Jika lyra plus compact.
 • Cs 4.
 • Bílé vlasy v mládí.
 • Vlčí bouda fdb.
 • Mujpoukaz firma na zážitky.
 • Semmelrock dlažba.
 • Na co je dobre solarium.
 • Ikea komplement zásuvka.
 • Carodejnice dolni pocernice.
 • Meloun galia smoothie.
 • Arduino pdf cz.
 • Jinolice kemp.
 • Velký pařezitý rybník rekonstrukce.
 • 9 4tt ultrazvuk.
 • Oakley jawbreaker.
 • Absces v krku operace.
 • Světový sportovec roku.
 • Levné byty přímo od vlastníka praha.
 • Vlasy po ramena 2019.
 • Emile zola zabiják postavy.
 • Albert cuketa.
 • Mendelova univerzita brno obory.
 • Biogaia recenze.
 • Youtube náhledový obrázek.
 • Kdy představit partnera rodičům.
 • Ručí děti za dluhy rodičů?.
 • Azylový dům pro matky s dětmi praha 8.
 • Universal studios praha.
 • Starověké mince.
 • Ustupujici patro.
 • Svatební oznameni editor.
 • Heidi janku kazma.
 • Oxid železitý vzorec.
 • Vietnam destinace.
 • Catwoman marvel.
 • Mary kay dekorativní kosmetika.
 • Webshare.
 • Il divo v praze 2017.